متون حقوقی
قوانین و مقررات

The place rule of expedient in Iranian criminal law

لغات و اصطلاحات

جایگاه the place
قاعده مصلحت rule of expedient
حقوق کیفری criminal law
چکیده abstract
احکام کیفری criminal judgements
درست مانند quite like
احکام شرعی Sharia-based judgements
تابع بودن are subject to
مصالح  و مفاسد interests and corruptions
بی تردید without any doubt
 مؤلفه‌ی مؤثر rudimentary benchmark
 احکام کیفری حکومتی government-oriented criminal judgements
که به تنهایی that in itself
تأثیر پذیرفتن از، تحت تأثیر…بودن، متأثر بودن از is affected by
قاعده عسر [نفی] حرج the rule of negation of hardship
در حالت تزاحم in the state of obtrusion
تفوق داشتن بر dominate
ادله احکام اولیه the reasons of preliminary orders
در این نوشتار، در این مرور مختصر، در این جستار in this brief study
بر آن بودن are going to
 تبیین کردن explain
 قلمرو  jurisdiction of
 پرداختن به direct
مسئله‌ی، موضوعِِ  issue of
 نقش کاربردی applied role
اثر یا تأثیر مصلحت سنجی impact of the expediency
در تغییر in the alternation of
دارا بودن be of
صبغه شرعی دارد  be of religious nature
از لحاظ تقنینی from legislative view point
همچنین also
پرداختن به address
پرداختن به توقف و تغییر address the stay or alteration
شیوه اجرای، از لحاظ اجرای enforcement method
بعضی some
خاصه particularly
حدود Hudud
واژگان کلیدی/ کلمات کلیدی keywords
عرف custom
حکم حکومتی decree

The English text

The place rule of expedient in Iranian criminal law

Abstract

Criminal judgements quite like other Sharia-based judgements are subject to interests and corruptions. Without any doubt the most rudimentary benchmark in government-oriented criminal judgements is “the Rule of Expediency” that in itself is affected by different factors. The rule of expediency like other rules (the rule of negation of hardship) in the state of obtrusion dominates the reasons of preliminary orders.

In this brief study we are going to explain the jurisdiction of this rule in criminal judgements, and direct the issue of applied role and impact of the expediency in the alternation of criminal laws which are of religious nature (from legislative view point), and also address the stay or alteration of the enforcement method of some criminal judgements, particularly Hudud.

Keywords: expediency, impact of time and place, custom, government, decree, Hudud,

ترجمه متن

جایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران

چکیده

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلفه های مؤثر در احکام کیفری حکومتی، «قاعده‌ی مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده‌ی مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده‌ی «نفی حرج» در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوق دارد.

در این نوشتار برانیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در تغییر قوانین جزایی که صبغه‌ی شرعی دارد (از لحاظ تقنینی) و همچنین توقف یا تغییر شیوه‌ی اجرای بعضی از احکام کیفری (از جنبه اجرایی)، خاصه در مورد حدود بپردازیم.

واژگان کلیدی: مصلحت، تأثیر زمان و مکان، عرف، حکم حکومتی، حدود

Source: Judgment. No.81, Spring 2015, Page F & 131

امتیاز شما به مطلب

آخرین بروزرسانی: اسفند ۳ام, ۱۳۹۵ ساعت: ۰۹:۲۰ ب.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=13084


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید