اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دایره شمول حکم موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در تعدیل سالیانه مبلغ جزای نقدی(نظریه ۲۷۱۶)

نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۶/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ کمیسیون سئوالات خاص راجع به قانون آیین دادرسی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص «مجازات نقدی بدل از حبس» موضوع مصوبه شماره ۱۰۳۰۰۰/ت۵۳۶۵۱ هـ مورخ ۱۶/۸/۹۵ هیأت وزیران که به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مبلغ سیصد هزار ریال به مبلغ چهارصد هزار ریال تعدیل گردید.

تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۵

شماره: ۲۷۱۶/۹۵/۷

شماره پرونده: ۱۷۳۲-۱/۱۸۶-۹۵ ک

عبارت «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم‌الاجراء می گردد» مذکور در ذیل ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی در باره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی کند، بلکه پس از اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و برابر بند «ب» این ماده، دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می کند.

بنابراین به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده ۲۸ قانون یادشده، احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هر روز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره ۱۷۰۷۹ جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ هیأت وزیران در مورد کلیه محکومان، گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد، به عمل می آید.

بدیهی است هرگاه محکوم، به ازاء بخشی از جزای نقدی، قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد، نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه، هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن، هر سیصد هزار ریال، یک روز حبس محاسبه می شود./ش هـ

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=13111


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن