نمایندگی تجاری
نمایندگی تجاری

ماهيت حقوقي نمايندگي تجاري و مصاديق آن در حقوق ايران

مشخصات فایل:

فرمت: PDF

حجم: ۵۱۵ KB 

مؤلف: سيد علي احمدي سجادي، عضو هيأت علمي محتمع آموزش عالي قم

ناشر: مجله مجتمع آموزش عالي قام، سال اول، شماره اول، زمستان ۷۷، صص ۹۶-۷۳

چکیده: در حقوق، نظریه کلی نمایندگی یکی از نظریاتی است که مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار دارد؛ نمایندگی تجاری نیز از جمله نهادهایی است که از این نظریه پیروی می کند و کاربرد زیادی در معاملات بازرگانی و حقوق شرکت های تجاری دارد. در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار تعریف و قواعد کلی نمایندگی را بیان ننموده است؛ ولی از آنجای که عقد وکالت متنی بر تفویض نیابت است می توان از طریق مقررات عمومی حاکم بر این عقد در قانون مدنی و برخی مواد قانون تجارت، قواعد کلی آن را به عنوان قواعد حاکم بر اکثر انواع نمایندگی استنتاج نمود…

از جمله موضوعات مورد بحث:

مفهوم و ماهيت حقوقي نمايندگي تجاري

اوصاف نمايندگي تجاري

مصاديق نمايندگي تجاري

دانلودمنبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید