خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹ و ۳۳ دقیقه ق.ظ

چکیده رأی: مسئول حادثه رانندگی، صرف نظر از محل بستری شدن مصدوم و میزان هزنیه صورت گرفته، مکلف است به جبران کلیه خسارت ناشی از هزینه درمان تحمیل شده به مصدوم است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۲۶۶
رأی شماره: ۱۱۶۷
تاریخ صدور: ۲۵/۹/۹۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی تهران

رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع.به طرفیت آقای ن.ل. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه ۹۱۰۲۶۶ شعبه ۱۰۸۰ اعم از هزینه‌های درمانی و خسارت وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی که خواهان مستند دعوی خود را محتویات پرونده کیفری به کلاسه فوق‌الذکر و رسیدهای بیمارستان ر. و مرکز پزشکی قانونی شرق تهران و رو‌گرفت صورت حساب فروش کالا از شرکت ت. سهامی خاص، برگ ویزیت پزشک و صورت‌حساب بیمارستان ف. و نظریه کارشناس قرار داده است. خوانده دعوی ادعای خواهان را مبنی بر ورود خسارت به موتور سیکلت را پذیرفته است ولیکن هزینه‌های درمان را نپذیرفته و تقاضای رد آن را نموده است. از توجه به مستندات ابرازی دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و تسبیب و … حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو شصت میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره، حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۵۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی آقای ن.ل. با وکالت خانم م.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۷ مورخ ۲۵/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه ۹۱۰۲۶۶ اعم از هزینه‌های درمانی و خسارات وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی مورد اجابت قرار گرفته، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثر انشاء گردیده است زیرا اولاً بر خلاف آنچه وکیل تجدید نظر خواهان ذکر نموده، نوع هزینه‌های مربوط به درمان، با توجه به مستندات موجود با مصدومیت تجدیدنظرخوانده در حادثه تصادف سنخیت دارد؛ ثانیاً اینکه مصدوم در چه بیمارستانی بستری شده و هزینه‌های صورت گرفته چگونه است، نمی‌تواند ملاک و معیار اعتراض باشد زیرا آنچه مسلم است هر مصدومی باید به نحو صحیح درمان گردد، به صورتی که پس از بهبودی وضعیت وی نزدیک به زمان سلامت قبل از مصدومیت باشد و ممکن است در این راستا هزینه‌هایی هم متحمل گردد. لذا نمی‌توان اینگونه هزینه‌ها را غیر متعارف دانست؛ ثالثاً مطابق قانون مسئولیت مدنی که منطبق با قاعده فقهی لاضرر می‌باشد، باید هر زیانی جبران گردد و نظریه مشورتی شماره ۷۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت همین تفکر می‌باشد. بنا به مراتب اعتراض بلاوجه بوده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.