جنین انسان

اهدای جداگانه تخمک یا اسپرم به زوجین نابارور نیازمند حکم دادگاه خانواده نیست (نظریه مشورتی شماره ۲۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

تاریخ: ۲۶/۸/۱۳۹۳

شماره: ۲۰۲۲/۹۳/۷

شماره پرونده: ۹۵۶-۱۶/۹-۹۳

نظریه مشورتی شماره ۲۰۲/۹۲/۷ کمیسیون قوانین مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند در بند ب ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۸۳ از جمله تکالیف مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی بیان شده، لیکن با توجه به کلی و مجمل بودن این بند، برای روشن شدن این که رأی مرجع قضایی ناظر به چه موضوعی است، باید به سایر مواد قانون مزبور مراجعه نمود که با عنایت به ماده ۲ قانون نامبرده و ماده ۵ آیین نامه آن، مشخص می گردد که تنها تقاضایِ “دریافت جنین اهدایی”، منوط به صدور حکم دادگاه می باشد و موارد دیگری همچون اهدای جداگانه تخمک یا اسپرم مشمول این حکم نیست. ضمنا بند ۱۷ ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۹۱ (در بیان صلاحیت دادگاه خانواده) نیز که صرفاً به اهدای جنین اشاره نموده (نه اسپرم) مؤید مراتب مذکور است./ن

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید