سازن پزشکی قانونی کشور

تشخیص صدمات بدنی ساختگی از صدمات واقعی

چگونه می توان صدمات بدنی ساختگی را از صدمات واقعی تشخیص داد؟

مطلبی با عنوان معرفی عاملان نزاع ها و تصادف های ساختگی به مراجع قضایی در ایرنا توجهم را جلب نمود. از یک طرف به جهت مفید بودن محتوای پست و از طرفی ضرورت بیان نکته‌ای مهم‌تر از آنچه در مصاحبه آمد که اشاره‌ای بدان نرفت، در نتیجه بر آن شدم تا با تلخیص آن، نکات تکمیلی را در همین ارتباط بیان نمایم.

قضاوت آنلاین روی موضوعی تأکید دارد که متأسفانه در عمل مورد بی‌مهری قرارگرفته و با وصف آگاهی برخی مقامات به آن، توجه لازم بدان نمی‌شود.

صرف نظر از این که پزشکان قانونی در نظرات اعلامی خود – در همان حدود تشخیص – به صورت احتمالی نظر می‌دهند و نه قطعی، مثلاً می نویسند که این صدمات می تواند در حالت غیرمنازعه باشد؛ تمامی زحمات کارشناسان پزشکی قانونی با توصیف به عمل آمده از سوی جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مدیریت بحران زمانی ثمر خواهد داد که دلایل خلاف تشخیص آنان در پرونده نباشد. مثلاً شهود کذب در وقوع حادثه، شهادت ندهند یا شهادت کذب آنان کشف شود، زیرا با توجه به ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه پزشکی قانون در خصوص آنچه در مصاحبه بیان شد، جنبه طریقت دارد نه موضوعیت و اینجاست که تنها درایت، تبحر و تجربه قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از دادیار یا بازپرس است که می تواند تعیین کننده نهایی درجه تأثیرگذاری این تشخیص باشد. این مقامات باید با صبر و حوصله و طرح سئولات فنی و دقیق از شهود تعرفه شده حادثه، همان شاهدان تسبیه بدست آنچنانی را که دکتر محمود آخوندی از آنان نام می‌برد، تشخیص دهند که شهادت آنان عینی است یا اطلاعی و میزان ارزش اثباتی آنان چیست و با سایر محتویات پرونده انطباق دارد یا خیر و در نهایت بتوانند خلاف شکایت را ثابت کرده و با استدلال قضایی متقن در تصمیم نهایی خود ضمن رد مؤدای شهادت شهود، قرار منع تعقیب شکایت کذایی شاکی را صادر کنند و به این طریق نتیجه تشخیص پزشکان قانونی جنبه عینت به خود بگیرد. علاوه بر این تخصص، باید کثرت ارجاعات روزانه به همان قاضی، تعداد پرونده هایی که یک روز باید دستور دهد، تصمیمات قضایی نهایی که باید اتخاذ کند، پاسخگویی به مراجعات حضوری اطراف پرونده، فشار مقامات در آمار شدن تعداد معینی از پرونده ها در پایان هر ماه که لازمه آن سرعت در رسیدگی و نتیجه قهری آن انتفاء کیفیت رسیدگی دقیق است، خستگی ذهنی قاضی در طول روز کاری که توأم با تحلیل قوه روانی و نیروی دماغی وی است، متهم کردن قاضی که بدرستی با تحقیقات جامع سعی در کشف واقع دارد، به تحقیقات زیاد و … را هم بدان افزود. حال باید دید، با این وصف، چه میزان از تلاش پزشکان قانونی می‌تواند در عمل ببار بنشید؟ بجا بود که جانشین فوق، آماری از این که در عمل چه تعداد از تشخیص‌های سازمان متبوع ایشان در مراجع قضایی منتج به نتیجه مثبت شد هم آماری ارائه می‌دادند!

پرداخت دیه که برگرفته از احکام فقهی است، در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان و نوع صدمات و آسیب دیدگی را مشخص می کند، بیفتند. برخی افراد، آنقدر در این زمینه پیش رفته اند که گاهی با ایجاد صدمات در بدن خود یا دیگران با ادعای آسیب دیدن در یک نزاع یا حادثه خاص به پزشکی قانونی مراجعه می کنند، غافل از اینکه مراکز پزشکی قانونی با اتخاذ روش های خاص و با بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان، ادعا و صدمات این افراد را مورد بررسی دقیق قرار می دهد و اعلام نظر پزشکی قانونی در این خصوص در مراجع قضایی مبنا قرار خواهد گرفت و این افراد شناسایی می شوند و به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.

آمار

در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵ هزار مورد در غیر از حالت نزاع ایجاد شده بود و در مجموع ۶۵۴ هزارو ۲۲۳ معاینه به دنبال نزاع وجود داشت که  از این شمار معاینه شده ۵ هزار و ۷۵۰ مورد مواردی بودند که در غیر از حالت نزاع ایجاد شده بود. همچنین ۹ هزار و ۴۷۸ مورد هم مواردی بودند که به صدمات اصلی، صدماتی توسط خود فرد اضافه شده بود.

روال کار

ابتدا افراد احراز هویت می شوند که شامل رویت مدارک شناسایی و معرفی نامه عکس دار است و سپس معاینات انجام می شود یعنی در این معاینات نوع صدمات بررسی می شود و این نوع صدمات ثبت و ضبط می شود و با قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می شود و همچنین زمان وقوع موضوع صدمات نیز مشخص می شود. مرحله بعد بررسی الگو ایجاد صدمات و نوع صدمات است که با حادثه مورد ادعا فرد مطابقت دارد یا خیر؟ که این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد .

انواع متخلفین

کسانی که در نزاع های ساختگی به قصد تقلب به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند شامل چند دسته هستند:

دسته نخست: کسانی هستند که صدمه در بدن آنها وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند. این افراد مدارک بیمارستانی و درمانی جعل می کنند و خودشان را وصل به یک حادثه نشان می دهند. در افرادی که صدمه وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند به مدارک آن ها اکتفا نمی شود و ضمن معاینه دقیق از مشاوران و متخصصان مورد اعتماد استفاده می شود و بررسی پاراکلینیکی نیز انجام می شود.

دسته دوم: این افراد شامل کسانی هستند که صدمه در بدنشان وجود دارد اما مربوط به یک دوره و زمان دیگر و حادثه مورد ادعا نیست.

دسته سوم: این افراد کسانی هستند که یا خودشان صدماتی برای خود ایجاد می کنند، یعنی یا خودزنی می کنند و یا اینکه افراد دیگری روی آنها با رضایت خودشان صدماتی برای شان ایجاد می کنند که به عبارتی دیگرزنی در حالت غیرمنازعه است. این افراد نیز کسانی هستند که بیشترین مشکل را برای مراکز پزشکی قانونی ایجاد می کنند. این افراد یا خودشان صدمات را ایجاد می کنند و یا گاهی اوقات توسط افراد حرفه ای که صدمات شدید و خطرناکی مانند شکستگی استخوان و جراحات متعدد و شکستگی دندان ها و سایر موارد روی بدن فرد ایجاد می کنند. صدماتی که افراد در نزاع های خود ساختگی بر روی بدن خود یا دیگران ایجاد می کنند در پزشکی قانونی با شیوه های خاص تشخیص داده شده و سپس عاملان آن به مراجع قضایی اعلام می شود. موارد ساختگی که قصد سوء استفاده دارند در نزاع بیشتر است، این نوع موارد ساختگی در تصادفات رانندگی هم در حال افزایش است.

دسته چهارم: افرادی را در برمی گیرد که گواهی پزشکی قانونی را جعل می کنند و به مراجع قانونی ارائه می دهند که به مدارک اکتفا نمی شود، معاینه دقیق می شوند. به دلیل داشتن سیستم CMS با قوه قضاییه (سیستم ارتباط الکترونیکی واحد قوه قضاییه) علاوه بر گواهی کاغذی به صورت دیجیتالی نیز ارسال می شود تا از جعل جلوگیری شود.

ما وظیفه داریم به عنوان کارشناس این نظرات را به مراجع قضایی اعلام کنیم تا برحسب قانون با آنها برخورد قانونی انجام شود. به عنوان مثال افرادی که آثاری که روی بدن دارند شبیه آثار صدمات است یا نه مانند ریزش مو که به دنبال درگیری دچار کندن مو شده اند که در نظریه کارشناسی به این نتیجه برسیم که این صدمات ناشی از نزاع است و عامل حدوث و زمان را اعلام و همچنین نظر با قانون مجازات اسلامی اعلام کند و حتی اگر در قانون هم دیه مشخص نشده باشد، ارش را اعلام می کنند.

توصیه

نظر به اینکه موارد جعل و تقلب طی بررسی های کارشناسی کشف می شود و دست سودجویان رو خواهد شد؛ به این افراد توصیه کرد از این گونه اقدامات خلاف قانون که سبب صدمات جسمی و عواقب قانونی برای آنان خواهد شد خودداری کنند.

 با تلخیص و جمع بندی مصاحبه علی بخشی جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران با ایرنا

2/5 = (43 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=15561


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۲۰ دیدگاهها

 1. Avatar photo

  من دانشجو هستم که در یک خانه زندگی می کنم.
  یک روزدر خانه بودم که که فردی از دیوار پرید تو خانه و مرا با چوب دستی زخمی کرد.
  لطفا مرا راهنمایی کنید.

 2. لوگوی قضاوت آنلاین

  با سلام
  شما می توانید از آن فرد تحت عناوین «ورود غیرمجاز به ملک و ایراد ضرب و شتم عمدی » در کلانتری و یا دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کنید.
  ضمناً توصیه می شود که برای پاسخ تکمیلی سئوال خود را در «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» مطرح نمایید.

 3. Avatar photo

  سلام وقت بخیر
  بنده چند وقتیه دچار مشکلاتی از سمت همسرم و خانوادش شدم.
  ایشون با کمک پدر و برادرش با عوض کردن قفل منزل و درگیری و فحش و ضرب وشتم و آبرو ریزی تو محلف مانع از ورود من به منزل اجاره ای خودم و حتی دیدن فرزندم می شوند.
  بنده شکایت کردم و به بازپرسی رسیده ولی همسرم برگه پزشک قانونی داره و میگه برای حفاظت از جونش مانع از ورود من میشه، در صورتی من دستم بهش نزدم و چون مانع ورودم شده منزل نبودم.
  مامور پرونده طبق دستور بازپرس تحقیقاتی در محل کرد و متوجه شد و نوشت ولی بابت ضرب و شتم از طرف اونا، هیچی نپرسید و من روی یه برگه وقایع رو نوشتم و چند نفر از همسایه ها انگشت زدن و برگه ای هم با امضا خانم دارم که تعهد بمن داده با انگشت و امضا که دیگه فحاشی و هتاکی نکنه چون قبلاً هم مشابه همین کارها رو انجام داده بود.
  آخرین بار به اصرار باجناقم رفتم خونه شون حرفامون بزنبم که با فحاشی و درگیری و فرار من ختم شد.
  با این شکل پرونده، بنده باید چکارکنم، جنابعالی لطفاً راهنماییم بفرمایید و به نظر شما میتونم برگه پزشک قانونی بابت درگیری بذارم روی همین پرونده در حال اجرا ؟
  ممنون

 4. Avatar photo

  سلام
  من با سه دختر دعوای لفظی داشتم که آن سه نفر به من حمله کردن و کتک زدن و مرا به بیمارستان بردند.
  بعد از چند ساعتی، آنها به خود آسیب زده و به بیمارستان آمدند.
  آیا راهی برای اثبات این که من به آنها دست نزدم هست یا همین که پزشک قانونی نامه دهد من باید دیه پرداخت کنم؟؟

 5. آواتار حقوقی قضاوت آنلاین

  سلام و احترام
  ضمن سپاس لطفا اینجانب را راهنمایی بفرمایید
  چند روز پیش یک نفر با من درگیر شد و با یک میله سر من را شکست.
  اینجانب ضمن بستری شدن در بیمارستان و ارائه پرونده بیمارستان در پزشک قانونی، صدمات را ثبت کردم.
  حال آن شخص نیز نامه ای از پزشک قانونی گرفته است و ادعا می کند من بینی او را شکسته ام، در حالی که حتی انگشت من هم به ان شخص نخورده است!!!!
  چگونه باید در دادگاه از خود دفاع کنم؟
  آیا با اعتراض به نتیجه پزشکی قانونی تغییری حاصل خواهد شد، چون مسلماً بینی آن شخص از قبل شکسته شده بود و من راه دفاع از خود را نمی دانم.
  از راهنمایی شما صمیمانه متشکرم.

  • وکیل دادگستری

   با درود
   در گواهی پزشکی قانون به نوع جراحات و صدمات وارده، وسیله ایراد آن و این که در حالت منازعه بوده یا غیر آن اشاره می شود.
   با ملاحظه گواهی مزبور می توانید متوجه شوید که آیا صدمات ادعایی ایشان همزمان با تاریخ درگیری شما بوده یا خیر.
   در صورت عدم تصریح زمان، کیفت ورود صدمه و همچنین آلت آن، می توانید به نظریه اعتراض کنید.
   در صورتی که شهودی دارید که در زمان شروع و خاتمه درگیری ایشان با شما حضور داشته اند که از ناحیه شما هیچ گونه صدمه ای به وی وارد نشده است، می توانید به شهادت آنان استناد کنید و از مقام قضایی بخواهید که از هر یک در این خصوص اخذ شهادت نمایند.

 6. Avatar photo

  سلام روز بخیر همسر یکی از دوستان ایشان رو کتک میزنه ولی اصلا بدنش کبود نمیشود چگونه میتونه ثابت کنه؟

 7. Avatar photo

  با سلام و وقت بخیر
  بنده را یک راننده تاکسی سوار ماشین کرد و با توجه مشکل و اختلاف گذشته بنده را توی ماشین با چاقو یک خط روی بازوی بنده انداخت.
  من به پزشکی قانونی مراجعه کردم و جواب پزشکی قانونی بر این شد که این غیرمنازعه هستش.
  الان من برای ثابت کردن نه شاهدی دارم نه مدرکی، چه کاری از دست بنده بر می آید که ثابت کنم.
  لطفا راهنماییم کنید.

 8. Avatar photo

  خواهشا برای تشخیص افراد سودجو که دیه گرفتن شغلشان شده، فکری کنید.
  آیا دسترسی به سوابق پزشکی افراد آسیب دیده ممکن است؟

  • وکیل دادگستری

   درود
   تشخیص موضوع با لحاظ تجربه، تبحر و تیزهوشی افسران راهنمایی و رانندگی، پزشکان قانونی و قضاوت رسیدگی کننده ممکن خواهد بود.
   سوابق در بانک اطلاعاتی سازمان پزشکی قانونی کشور نگهداری می شود.

 9. Avatar photo

  با سلام
  شخصی در محله ما وجود داره که چندین بار با افراد مختلف بصورت عمد نزاع ایجاد کرده و از آنها شکایت و تقاضای دیه کرده و هنوزم در حال انجام این کار هست.
  ایشون بی خود و بی جهت به افراد مختلف فحاشی می کند تا اعصاب فرد مورد نظرش رو بهم بریزه و چه آسیب کم چه زیاد ببیند. بلافاصله بعد نزاع طرح شکایت می کند.
  بارها برای تمامی اهالی محل اثبات شده که ایشون بعد نزاع، دیگرزنی هم می کند یعنی بعد از نزاع دوستان نزدیکش آسیب بدنی به ایشون میزنن. این فرد دارای سابقه کیفری نزاع و آدم ربایی می باشد.
  برای تمامی اهل محل ثابت شده که ایشون فقط و فقط برای گرقتن دیه نزاع ایجاد می کند.
  آیا می شود با استشهاد محلی و طرح شکایت اهالی محل از این فرد، قاضی را مجاب کرد که دیه به ایشون تعلق نگیرد، چون این فرد به صورت عمد نزاع ایجاد می کند و کاسبی می کند ازین راه؟

  • وکیل دادگستری

   درود
   قطع نظر از سوابق اشخاص طرفین پرونده، رسیدگی به هر پرونده به صورت موردی صورت می گیرد.
   بنابراین در صورتی استشهادیه بیان شده در خصوص موضوع شکایت شاکی باشد، مسلماً مؤثر خواهد بود.
   صمناً، بخش دیدگاه هر پست‌ برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است.
   سوالات حقوقی باید در یکی از «انجمن های مشاوره حقوقی» مطرح شود.

  • Avatar photo

   نه خیر اصلا نمیشه با استشهاد محلی به قاضی بگوئیم که این شخص داره از این راه کاسبی یا کسب دارمد می کنه، اون شخص علیه هر کسی که شکایت بکند مسلما زمانی می تونه رای قاضی رو به نفع خود بگیره که همراه با شواهد مستندات صورت جلسه پاسگاه محل یا ضبط توسط دوربین امنیتی یا ضبط توسط دوربین موبایل یا غیره، پس اگر تونسته که از اهالی محل دیه بگیره، حتما با ارائه شواهد و مدارک به قاضی بوده.

   • وکیل دادگستری

    ۱–در دعوای کیفری، کیفیت و ارزش قضایی ادله اثبات دعوی از تعدد آنها مهم تر است.
    ۲-گزارش اولیه کلانتری بر اساس اظهارت طرفین دعوی تنظیم می شود که فی نفسه ارزش قضایی ندارد و اصولاً در جرائم مشهود می تواند متضمن شهادت مأمور باشد که در حد شهادت عینی واجد ارزش خواهد بود. گزارش نهایی کلانتیری نیز صرفا خلاصه ای از گردش کار پرونده است که فاقد ارزش قضایی است.
    ۳- اعلام نظر نسبت به ارزش اثباتی محتوای دوربین دوربین مدار بسته و موبایل، نیازمند تعیین موضوع ضبط هر یک است.
    ۴-حاکم شدن شخص موضوع سئوال در دعوی علیه اهالی به علل متعددی بستگی دارد که بدون اطلاع از پرونده امر نمی توان به صورت انتزاعی اعلام نظر نمود، بخشی از پاسخ قبل دایر بر «…رسیدگی به هر پرونده به صورت موردی صورت می گیرد..» اشاره به همین امر مهم دارد.

 10. Avatar photo

  با سلام
  بنده در حالتی که شاهد وجود نداشت در منزل خودم از شخصی دچار جراحت شدم. انگشتان و مچ دست هر دو دست چپ در نامه پزشکی قانونی نوشته بند ۱: دو مورد حارصه بند ۲: ۵ مورد خراشیدگی حارصه بعد در متن نوشته بند ۱ در اثر برخورد جسم سخت؛ سخت و تیز می باشد و آثار جراحات بند ۲ به نحو حالت غیر منازعه و با رضایت ایجاد شده است، در صورت اثبات مقام قضایی دیه معین دارد. نتیجه اعلام تا طبق قانون مجازات اسلامی تطبیق گردد.
  در صورتی که خدا شاهده هر دو مورد در دعوا ایجاد شد و قسم میخورم خودزنی چیزی هم انجام ندادم.
  چیکار باید بکنم چطور اثباتش کنم
  اگه بشه باهام ارتباط برقرار بفرمایید چند روز دیگه دادگاه دارم.