دیه
دیه

جدول ریالی و تومانی انواع درصدهای دیه و ارش در سال 1396

جدول ریالی و تومانی انواع درصدهای دیه و ارش در سال 1396 موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392

با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای ۱۳۹۶ ارزش دیه کامل سال 1396 به مبلغ 2/100/000/000 معادل دویست و ده میلیون تومان اعلام گردید. براساس نرخ مزبور، معادل تومانی درصدهای دیه و ارش تعیین شده در قانون مجازات اسلامی 1392 به شرح جدول زیر خواهد بود.

جدول محاسبه قیمت انواع دیه‌های سال 1396 قانون مجازات اسلامی 
میزان دیه             دیه بر حسب شتر میزان دیه بر حسب
درصد
مبالغ دیات به
تومان
تعداد نوع
دیه کامل مرد 100 شتر %100 210,000,000
نصف دیه کامل 50 شتر %50 105,000,000
دیه کامل زن 50 شتر %50 105,000,000
نصف دیه زن 25 شتر %25 52,500,000
دیه کامل زن در ماه حرام 66/66 شتر %66/66 140,000,000
دیه کامل در ماه حرام 133.33 شتر %133/33 280,000,000
ثلث دیه کامل= یک سوم 33/33 شتر %33/33 70,000,000
خمس دیه کامل =یک پنجم 20 شتر %20 42,000,000
ربع دیه کامل= یک چهارم 25 شتر %25 52,500,000
چهار پنجم خمس دیه کامل 16 شتر %16 34,860,000
چهار پنجم خمس نصف دیه کامل 8 شتر %8 17,430,000
یک دینار یک دهم از یک شتر %.001 210,000
ده دینار 1 شتر %1 2,100,000
صد دینار 10 شتر %10 21,000,000
هزار دینار 100 شتر %100 210,000,000
یک ربع یک دینار یک چهارم از
یک دهم یک
شتر %00025 52,500
دو ربع یک دینار دو چهارم از
یک دهم یک
شتر %00050 105,000
سه ربع یک دینار سه چهارم از یک
دهم یکر
شتر %00075 157,000
یک ربع ده دینار یک چهارم یک شتر %0025 525,000
دو ربع ده دینار دو چهارم از یک شتر %0050 1,050,000
سه ربع ده دینار سه چهارم ازیک شتر %0075 1,575,000
یک ربع صد دینار 2.5 شتر %025 4,750,000
دو ربع صد دینار 5 شتر %050 10,500,000
سه ربع صد دینار 7.5 شتر %075 15,750,000
یک هزارم دیه کامل یک دهم از یک شتر %001 210,000
ده هزارم دیه کامل 1 شتر %1 2,100,000
صد هزارم دیه کامل 10 شتر %10 21,000,000
یک درهم یک صدم یک شتر %0001 21,000
ده درهم یک دهم یک شتر %001 210,000
صد درهم 1 شتر %01 2,100,000
هزار درهم 10 شتر %10 21,000,000
ده هزار درهم 100 شتر %100 210,000,000
یک ده هزارم دیه کامل یک صدم از یک شتر %0001 21,000
یک صد هزارم دیه کامل یک هزارم از یک شتر %00001 2,100
نیم صدم یا نیم درصد دیه کامل 0.05 شتر %05 1,050,000
یک صدم یا یک درصد دیه کامل 1 شتر %1 2,100,000
یک و نیم صدم یا یک و نیم درصد 1.5 شتر %1.5 3,150,000
دو صدم یا دو درصد 2 شتر %2 4,200,000
دو ونیم صدم یا دوونیم درصد 2.5 شتر %2.5 5,250,000
سه درصد یا سه صدم 3 شتر %3 6,300,000
سه و نیم صدم یا سه و نیم درصد 3.5 شتر %3.5 7,350,000
چهار صدم یا چهار درصد 4 شتر %4 8,400,000
چهار و نیم صدم یا چهار و نیم درصد 4.5 شتر %4.5 6,750,000
پنج صدم یا پنج درصد 5 شتر %5 10,500,000
پنج و نیم صدم یا پنج و نیم درصد 5.5 شتر %5.5 11,550,000
شش صدم یا شش درصد 6 شتر %6 12,600,000
شش و نیم صدم یا شش و نیم درصد 6.5 شتر %6.5 13,650,000
هفت صدم یا هفت درصد 7 شتر %7 14,700,000
هفت  و نیم صدم یا هفت و نیم درصد 7.5 شتر %7.5 15,750,000
هشت صدم یا هشت درصد 8 شتر %8 16,800,000
هشت و نیم  صدم یا هشت و نیم درصد 8.5 شتر %8.5 17,850,000
نه صدم یا نه درصد 9 شتر %9 18,900,000
نه و نیم صدم یا نه و نیم درصد 9.5 شتر %9.5 19,950,000
ده صدم یا ده درصد 10 شتر %10 21,000,000
یک دهم دیه کامل 10 شتر %10 21,000,000
دو دهم درصد دیه کامل 20 شتر %20 42,000,000
سه دهم درصد دیه کامل 30 شتر %30 63,000,000
چهار دهم درصد دیه کامل 40 شتر %40 84,000,000
پنج دهم درصد دیه کامل 50 شتر %50 105,000,000
شش دهم درصد دیه کامل 60 شتر %60 126,000,000
هفت دهم درصد دیه کامل 70 شتر %70 147,000,000
هشت دهم درصد دیه کامل 80 شتر %80 168,000,000
نه دهم درصد دیه کامل 90 شتر %90 189,000,000

منبع: قضاوت آنلاین

آخرین بروزرسانی: آگوست 15th, 2019 ساعت: 04:12 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=15632


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید