آراء دادگاه کیفری
رأی دادگاه کیفری

تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد

قضاوت آنلاین: رأی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاوی نکات کاربردی مهم قضایی است از جمله: رد صحیح اتهام تحصیل مال مسروقه و انطباق عمل مرتکب با عنوان تحصیل مال مسروقه به جهت سابقه سرقت، نحوه اثبات علم و اطلاع تحصیل کننده مال مسروقه و به ویژه این که برای اثبات جرم تحصیل مال مسروقه، الزامی به این که پیشتر جرم سرقت به موجب حکم قطعی ثابت شده باشد، نیست بلکه در همین حد که دلایل مثبت وقوع سرقت مال وجود داشته باشد، کافی برای انتساب جرم تحصیل مال مسروقه به مرتکب آن است.

موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده رأی: تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه مالی را اخذ کند.

شماره دادنامه: ۹۲۰۰۶۴

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۲/۷

مرجع صدور: شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی بدوی

در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه … مدل … به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت …)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

برای دسترسی به ادامه مطلب ثبت نام نموده، وارد سايت شويد. اگر عضو سايت هستيد، وارد کاربري خود شويد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید