قرارهای دادسرا

تظاهر به روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

قضاوت آنلاین: مطابق نظر حقوقدانان و رویه قضایی غالب، عنصر قانونی جرم روزخواری در ملاء عام ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات ۱۳۷۵ است اما با تدقیق در منطوق و مفاهیم الفاظ مورد استعال در این ماده ایضاً تحلیل حقوقی مراد قانونگذار، می‌توان فقدان ضمانت اجرای قانونی این عمل را استنتاج کرد. پیشتر مقاله مفصلی با عنوان “ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام، از آقای معین آزادواری- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران در قضاوت آنلاین منتشرشد. اینک نمونه‌ای از تصمیم نهایی قضایی در پرونده را که قاضی آن هم‌نظر با نویسنده مقاله مزبور می‌باشد را به عنوان رویه قضایی در پیوند با مقاله انتخاب کردیم. از باب تضارب آراء، قضاوت آنلاین ضمن استقبال از دیدگاه‌ مخالف، آمادگی خود را برای انتشار دیدگاه و رویه قضایی مخالف اعلام می‌دارد.

شماره قرار: ۹۶۰۹۹۷۲۸۸۴۸۰۰۳۳۴

تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۳/۲۰

مرجع صدور: دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر

به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ در وقت فوق العاده شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامهشر به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۴۸۰۰۵۰۱ تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، کفایت و ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید

 قرار منع تعقیب

 ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

احتراما، در خصوص گزارش مرجع انظامی (کلانتری ۱۶ موسی آیاد) علیه مهدی … فرزند … دایر بر تظاهر به عمل حرام (روزه‌خواری)، با توجه به عدم جرم انگاری بزهی تحت عنوان روزه‌خواری و با توجه به این که معتقدین به جرم بودن عمل مذکور، ماده‌‌ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را مستند ادعای خود قرار می‌دهند، در حالی که عمل روزه‌خواری در ملاء عام، شرط سوم از شرایط سه گانه قسمت اول ماده ۶۳۸ (علناً در اماکن عمومی، حرام بودن عمل، کیفر مقرر در قانون) یعنی داشتن داشتن کیفر مقرر در قانون را نداشته و شرط دوم از شرایط دوگانه قسمت دوم ماده ۶۳۸ (کیفر نداشتن نفس عمل، حریحه‌دارکردن عفت عمومی) یعنی جریحه‌دارکردن عفت عمومی را نیز دارا نمی‌باشد، زیرا با توجه و استناد به تبصره‌‌ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد «منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی، هم‌چنین جرائم رابطه نامشروع و تعزیزی مانند تقبیل و مضاجعه است» نتیجتاً روزه خواری از جمله جرائم منافی عفت نبوده و عفت عمومی را جریحه دار نمی‌کند. لذا با توجه به جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب مستندا به ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می گردد. قرار صادره مستندا به ماده ۲۷۰ قانون مزبور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو اسلامشهر می‌باشد.

دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر-مسلم حاج محمدی

بسمه تعالی- با قرار صادره موافم.
دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر (۱۳۹۶/۳/۲۰)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=17073


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code