شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه

چکیده: اگر مردی مبادرت به پوشیدن لباس و آرایش زنانه نماید و در معابر عمومی ظاهر شود، عمل وی مصداق  تظاهر به عمل حرام بوده و مطابق مادۀ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیرات می‌گردد.

شماره دادنامه ۰۰۲۲۲

تاریخ صدور: ۱/۳/۹۱

مرجع صدور: شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۰۰۱-۱۸/۲/۹۱ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران الف.ر. فرزند س. ۲۴ ساله با سواد، اهل و ساکن تهران و مجرد و دارای سوابق کیفری مشابه و بازداشت از تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به جهت عجز از تودیع وثیقه، متهم است به ارتکاب فعل حرام از طریق پوشیدن لباس و آرایش زنانه منتهی به جریحه‌دار کردن عفت عمومی و تشویق به فساد. دادگاه با عنایت به نحوه دستگیری متهم که با لباس زنانه و آرایش غلیظ در ساعت ۲۲ مورخ ۱۶/۲/۹۱ در محدوده‌ی خیابان پاسداران دستگیر می‌گردد و با توجه به دارا بودن سابقه کیفری، به مرجع قضایی اعزام و توسط بازپرسی به پزشکی قانونی معرفی که نامه رئیس مرکز پزشکی قانونی منطقه شمال تهران حکایت از آن دارد که وی کاملاً مرد می‌باشد، لکن به جهت استفاده از هورمونهای زنانه، پستان‌های وی نیز هنوز رشد نکرده‌است و متهم در تحقیقات به عمل آمده اظهار می‌دارد بعد از فوت پدرش به جهت ناسازگاری با ناپدریِ خود سه سال است از خانواده جدا شده و از آنجائی‌که جا و مکان مشخصی نیز نداشت و به جهت علاقه و تمایل به زن بودن، لباس زنانه تهیه کرده و پس از آرایش راهی خیابان شده و به این جهت ۲ بار دستگیر و دارای سابقه ی محکومیت نیز می‌باشد. متهم در خصوص اتهامات وارده اظهار می‌دارد با پوشش زنانه و آرایش در محدوده‌ی خیابان میرداماد مقابل پمپ بنزین می‌ایستاد و سوار خودروهایی می‌شد که برای وی توقف می‌کردند و وی را به منظور ارتکاب عمل منافی عفت سوار می‌کردند که از افراد ۵۰ هزار تومان می‌گرفت و اکثراً داخل ماشین رابطه‌ای در حد بوسیدن و تلذذ داشته که بعضاً افراد متوجه می‌شدند وی مرد است او را پیاده می‌کردند و بعضی ها نیز همجنس بازی را می‌پسندیدند و می‌افزاید مشتری ها می‌دانستند وی دو جنسه نیست زیرا محل تجمع دو جنسه ها خیابان مطهری است، ولی اکثر افراد مشابه وی در خیابان میرداماد تجمع می‌کنند. لذا دادگاه با توجه به سوابق کیفری وی و اصرار وی به عمل فوق و با توجه به این که وی مرد می‌باشد و با این اقدام موجبات تشویق مردم به فساد را فراهم می سازد، مجموع اَعمال وی را منطبق با بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تشخیص و به استناد آن نامبرده را بابت تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن به تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران – غفاری

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای الف. از دادنامه شماره ۰۰۲۲۲ مورخ ۱/۳/۹۱ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است، به موجب دادنامه موصوف نامبرده به لحاظ ارتکاب فعل حرام از طریق پوشیدن لباس و آرایش زنانه منتهی به جریحه‌دارکردن عفت عمومی و تشویق به فساد در اجرای مقررات بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] به تحمل یک سال حبس محکوم شده است. تجدیدنظرخواه اظهار تنبه و پشیمانی می‌نماید و درخواست تخفیف در مجازات دارد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و عنایت به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه، عمل ارتکابی او را منطبق با ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تشخیص و با اجازه حاصل از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن اصلاح ماده استنادی دادنامه تجدیدنظرخواسته از ۶۳۹ به ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۷/۲/۹۱ در حبس است و کیفر تعیین شده برای فعل حرام وی که موجب جریحه دارشدن عفت عمومی می‌شود مطابق ماده قانونی اخیر، ده روز تا دو ماه حبس یا تا۷۴ ضربه شلاق می‌باشد، از این رو با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح عنوان عمل ارتکابی و عنوان قانونی بزه مزبور و تبدیل حبس مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت بند یک ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تأیید می‌شود. این رأی قطعی است و مقرر می‌دارد پیرو قرار، به بازداشتگاه مربوطه اعلام شود چنانچه تجدیدنظرخواه به‌علت دیگری زندانی نباشد آزاد و نتیجه را گزارش نمایند.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار دادگاه- اهوارکی – رمضانی

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=17965


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن