شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مطالبه خسارت های مادی و افت قیمت در تخریب خوردو

توضیح: با توجه به آراء حاضر نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:

1. خسارت هایی که در اثر تخریب عمدی خودرو قابل مطالبه است، شامل خسارات مادی و ناشی از افت قیمت آن است.

2. دعوای مطالبه خسارت ناشی از تخریب عمدی مال، مستلزم تقدیم دادخواست است. در صورت عدم تقدیم دادخواست در ضمن دعوای کیفری، باید دعوای مزبور به صورت مستقل و برحسب میزان خواسته در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی عمومی و مطابق قواعد عمومی صلاحیت در امور حقوقی اقامه شود.

3. تأمین دلیل فی نفسه دلیل محسوب نیست و در صورت تعرض به آن، موضوع قابل ارجاع به کارشناسی است و این کارشناسی بدوی محسوب می‌شود.

4. عدم پرداخت هزینه کارشناسی سبب می‌شود تا کارشناسی از اعداد دلایل متقاضی آن خارج شود.

خسارت های قابل مطالبه در تخریب خودرو شامل خسارت مادی و افت قیمت خودرو است

موضوع: خسارت های قابل جبران در صورت تخریب خودرو

چیکده: چنانچه خوانده اقدام به تخریب خودروی خواهان نموده باشد، علاوه بر جبران خسارت، مسئول پرداخت افت قیمت خودرو نیز است.

شماره دادنامه: 237

تاریخ صدور: 1392/5/31

مرجع صدور: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ر.ت. فرزند الف. به‌طرفیت آقای م.ب. فرزند م. به‌ خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/107 ریال بابت کلیه خسارات وارده به اتومبیل و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی بدین شرح که خوانده برابر دادنامه شماره 700614 مورخ 31/4/1391 از بابت تخریب اتومبیل‌سواری هیوندا تیپ آزرا به شماره انتظامی . . . به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که پس از تجدیدنظرخواهی پرونده متشکله در شعبه نهم تجدیدنظر استان تهران ارجاع و برابر دادنامه شماره 20901148 مورخ 20/10/1391 مجازات حبس وی به شش میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید. اینک خواهان با استناد به نظریه کارشناس تأمین دلیل دعوی مطالبه خسارت به‌طرفیت تخریب‌کننده مطرح نموده است. از آنجایی‌که خوانده به نظریه تأمین دلیل معترض گردید دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر نمود. نظریه کارشناس رسمی مؤید بروز خسارت به میزان پنجاه میلیون ریال و میزان افت قیمت نیز 70 میلیون ریال نمی‌باشد. این نظریه مورد اعتراض خوانده واقع‌شده که علی‌رغم ابلاغ واقعی به وی و اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناسان، نامبرده نسبت به تأدیه حق‌الزحمه کارشناس اقدامی ننموده و از عداد دلایل وی خارج‌شده است. دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست مطروحه و منضمات مربوط به آن، نظریه کارشناس رسمی و اقرار خوانده به اصل خسارت و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستنداً به مواد 328 قانون مدنی و 519 و 202 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1 و 3 از قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفت‌صد هزار ریال کلیه خسارات وارده به اتومبیل و چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال شامل خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند

شماره رأی: 920997022401614

تاریخ صدور: 1392/11/29

مرجع صدور: شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به‌طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 237 مورخ 31/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون هفت‌صد هزار ریال اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال خسارت دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

آخرین بروزرسانی: فوریه 15th, 2022 ساعت: 07:08 ق.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=19571


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید