خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » دعوای مطالبه خسارت بیمه گر علیه بیمه گذار فاقد مستند قانونی است (آراء حقوقی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

دعوای مطالبه خسارت بیمه گر علیه بیمه گذار فاقد مستند قانونی است (آراء حقوقی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

چکیده: زمانی که بیمه‌گذارِ بیمه بدنه، پس از دریافت خسارت از شرکت بیمه، اعلام رضایت خود را از عمل مقصر حادثه اعلام کند، به این وسیله بیمه‌گر حق جانشینی و مطالبه خسارت از زیان دیده را از دست می‌دهد و طرح دعوا توسط بیمه‌گر علیه بیمه‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به بطلان است.

شماره دادنامه: ۵۷۳

تاریخ صدور: ۱۴/۸/۹۲

مرجع صدور: شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران

رأی بدوی

در خصوص دعوی شرکت … با نمایندگی آقای ع.ق. به‌طرفیت آقای ع.م. (م.) فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۱۹۵/۲۴ ریال به انضمام خسارات، من‌جمله هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نمایندگان قضایی و خسارت تأخیر تأدیه. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد، خودرو با اتومبیل به شماره انتظامی . . . متعلق به خوانده به‌موجب بیمه‌نامه شماره ۶۶/۵۸۷۷/۳۳۲/۶۸۸ نزد شرکت سهامی الف. بیمه بدنه بوده است. اتومبیل به شماره انتظامی . . . در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۹ با اتومبیل مورد بیمه این شرکت تصادف نموده و به‌موجب نظریه افسر کاردان فنی در این سانحه، خوانده که بیمه‌‌گذار این شرکت می‌باشد، مقصر حادثه نبوده است. شرکت با توجه به گزارش پلیس و پس از رسیدگی‌های لازم و عکس‌برداری از مورد بیمه مبلغ ۰۰۰/۹۹۵/۲۴ ریال بابت خسارت وارده در وجه بیمه‌‌گذار پرداخت و رسید دریافت نموده است. و ازآنجاکه خوانده به‌عنوان مالک اتومبیل مورد بیمه این شرکت، به مقصر حادثه رضایت داده، و لذا حقی که به‌موجب ماده ۳۰ قانون بیمه (در خصوص اینکه شرکت قائم‌مقام بیمه‌‌گذار شده و می‌تواند معادل خسارت پرداختی را از مقصر حادثه مطالبه نماید) برای این شرکت پیش‌بینی [کرد] را سلب نمود. لازم به ذکر است که کل خسارت برآورده شده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۳ ریال آن از محل بیمه شخص ثالث مقصر حادثه تأمین گردیده که این میزان از خواسته کسر شده و مابقی بدین‌وسیله مورد مطالبه واقع می‌گردد. دادگاه، نظر به اینکه طرح دعوا علیه بیمه‌‌گذار در ماده ۳۰ قانون ببیمه سال ۱۳۳۹ پیش‌بینی نشد و طرح دعوا توسط بیمه‌گر علیه بیمه‌‌گذار فاقد مستند قانونی است. لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۳

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۴/۸/۹۲ شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی شرکت بیمه برعلیه بیمه‌گذار خارج از حاکمیت ماده ۳۰ قانون بیمه تلقی شده و از این ‌جهت دعوی شرکت بیمه منتهی به صدور حکم بیحقی گردیده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ‌عنه تأیید می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

پاسخی بگذارید