شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

اعلام هویت برخلاف مشخصات مندرج در شناسنامه به مأمورین در مرحله تحقیقات مقداتی، جرم و قابل مجازات نیست

قضاوت آنلاین: خودداری از اعلام هویت یا اعلام آن بر خلاف واقع تنها در بند الف ماده ۲ قانون تخلفات،جرائم و مجازتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم انگاری شده است اما در سایر موارد از جمله به هنگام دستگیری و تکمیل برگ تحقیق نزد ضابطین دادگستری فاقد ضمانت اجراء است. پیش‌تر در این ارتباط، نظريه مشورتی شماره ۵۵۹/۷-۳۱/۱/۱۳۸۴ اداره كل امورحقوقي قوه قضائيه در سایت منتشر کردیم و اینک آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران را به عنوان رویه قضایی منتشر می کنیم.

چکیده:  صرف اعلام هویت خود برخلاف مشخصات شناسنامه به مأمورین، جرم نیست.

شماره دادنامه: ۱۰۸۶

تاریخ صدور: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱

مرجع صدور: شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ک.ک. فرزند ش.، متولد ۱۳۵۲، اهل رشت ساکن تهران، مذهب شیعه، تبعه ایران، دارای سابقه کیفری، متأهل [و] بازداشت از تاریخ ۲/۸/۹۱ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، متهم است به سرقت (جیب‌بری) و اعلام هویت خلاف واقع، ۲- ن.م. فرزند ب.، اهل و ساکن تهران، مذهب شیعه، متولد ۱۳۴۷، تبعه ایران، دارای سابقه کیفری، متأهل [و] بازداشت از تاریخ ۸/۸/۹۱ به لحاظ عجز از معرفی کفیل ۳- د.ز. فرزند م.، متولد ۱۳۵۱، اهل لاهیجان ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، متأهل و آزاد با قرار قبولی کفالت، هر دو نفر متهمند به معاونت در سرقت، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و کیفر خواست صادره از دادسرای محترم ناحیه ۱۲ تهران و اظهارات و اقاریر صریح متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریشان محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد مواد ۶۵۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول (ک.) را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق طبق موازین شرعی و قانونی محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر اعلام هویت خلاف واقع، نظر به اینکه متهم مشخصات خود را بر خلاف مشخصات شناسنامه به مأمورین معرفی کرده است و سپس خودش مشخصات واقعی خود را اعلام کرده است و تصحیح گردیده است و با این ترتیب اقدام مشارٌالیه حسب قانون جرم نبوده و ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی، مربوط به کسانی است که به مقامات صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات خود را خلاف واقع اظهار نماید، مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و هر کدام از متهمین ردیف‌های دوم و سوم (م. ـ ز.) را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک ضربه شلاق محکوم می‌نماید. ضمناً وجوه مسروقه مکشوفه در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۱/۲۴

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۰۴۲

مرجع صدور: شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. فرزند ش.، از دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و ضبط وجوه مکشوفه مسروقه، با توجه به جامع پرونده و اینکه متهم دارای سوء سابقه کیفری بوده و حین دستگیری خود را م.ی. معرفی نموده (صـفحه ۸) و اظهارات وی در مصرف ماده مخدر متادون (صفحات ۵ و ۶) و دادن تغییر چهره (صفحه ۶) و نظریه اداره آگاهی درباره وی در (صفحه ۸) پرونده و کشف کیف سرقتی از محل سکونت وی و شکایت آقای م.ر. در صفحات ۱۹ و ۲۰ در رابطه با جلب رضایت مال‌‌باختگان و اظهارات وی در بازپرسی در صفحه ۲۴ و صورت سوابق و جیب‌بری وی در گزارش اداره تشخیص هویت در صفحه ۲۹ (هفت مورد) و گزارش صفحه ۴۴ و ۴۸ پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه، وارد به نظر نمی‌رسد؛ لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

تجدیدنظرخواهی آقای د.ز. از دادنامه شماره ۱۰۸۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی [جزایی] تهران از جهت محکومیت به تحمل یک سال و یک ضربه شلاق به اتهام معاونت در سرقت با متهم اصلی ک.ک. در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۱ در جیب‌بری، باتوجه به نوع جرم و آثار اجتماعی آن و مشهود بودن بزه و اظهارات وی در صفحات ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ پرونده وارد به‌نظر نمی‌رسد؛ لهذا و با رد درخواست به‌عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاييه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=20151


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن