شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته

قضاوت آنلاین: یکی از موارد شایع صدور قرار تأمین خواسته، صدور آن به استناد بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با پرداخت خسارت احتمالی توسط متقاضی آن به صندوق دادگستری است تا در صورت محکومیت کلی یا جزیی در دعوای مطروحه یا دعوایی که قصد طرح آن را دارد، خسارتی به طرف تقاضای او وارد شود، این طرف بتواند از محل آن مطالبه کند و الا به متقاضی درخواست مسترد شود. رأی حاضر فرض عملی اجرای ماده ۱۲۰ قانون فوق است که شاید کمتر نمونه آن را در جایی دیده باشیم.

شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۱۰۳۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۰۰۰۷۲۷
شماره بایگانی: ۹۳۰۷۲۹
مرجع صدور: شعبه ۱۲۳ داگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر

خواهان: آقایان ۱ … ۲…
خواندگان: ۱… ، ۲… ، ۳. ، ۴…، ۵….، ۶…، ۷.
خواسته: مطالبه وجه و خسارت

رای دادگاه

خانم … به وکالت از سوی آقایان… و خانم ها … ورثه مرحوم … به طرفیت آقای … درخواست وصول خسارت وارده ناشی از اجرای تامین خواسته شماره ۸۳۹ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۷ صادره از این دادگاه را نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه دعوای آقای …به طرفیت درخواست کنندگان صرفاً مبلغ ۳۳۵۳۴۱۲۰ ریال وارد تشخیص و نسبت به مازاد بر آن حکم بیحقی وی اصدار یافته و دادنامه صادره از این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته و خواهان پرونده مذکور نیز به موجب تامین خواسته فوق الذکر به مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال از مطالبات متقاضیان حاضر را از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۶ لغایت ۱۳۹۶/۲/۱۹ (تاریخ وصول پرونده از دادگاه تجدیدنظر) توقیف نمودند، لذا با عنایت به تغییر شاخص تورم در مدتی که وجوه متقاضیان توقف بوده و آنان به وجوه خود دسترسی نداشته‌اند، خسارت به آنان وارد و مستحق دریافت آن از محل خسارت احتمالی تودیعی می باشد. بنابه مراتب، دادگاه مستند به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر پرداخت مبلغ ۸۲۴۲۷۷۴۸ ریال بابت خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته در حق متقاضیان صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (5 رأی, میانگین: 2٫60 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code