شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

نوع غرامت قانونی قابل مطالبه توسط اولیاء دم در سوانح هوایی

موضوع: مطالبه خسارت ناشی از سوانج هوایی

چیکده: در سوانح هوایی، برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد

شماره دادنامه: ۰۱۰۷۰

تاریخ صدور: ۲۶/۱۰/۹۰

مرجع صدور: شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی بدوی

در خصوص دادخواست ۱ ـ خانم ر.م. ۲ ـ خانم پ.م. با وکالت آقای ک.م. به طرف شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ایران ایر با وکالت آقای الف. ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی معادل بهای ۴۸۰/۱۴ کیلو طلا با عیار نه صد هزارم به مأخذ طلا در مقطع زمانی صدور رأی بابت خسارت فوت مورث موکلین در اثر سانحه سقوط هواپیما در ارومیه با احتساب خسارات دادرسی علی‌الحساب مقوم به ۰۰۰/۱۰۵ ریال. از آنجا که در مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، آنچه موضوعیت دارد، مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک می‌باشد و صرفاً ذی‌نفع حق مطالبه این مقدار فرانک را داراست و قید چگونگی برابری نرخ فرانک با طلا در بند ۵ ماده ۲۲ پروتکل صدر‌الاشعار موجد حق مطالبه طلا بهای آن برای ذی‌نفع نمی‌باشد. لذا دادگاه طرح دعوی حاضر را مطابق مقررات قانونی ندانسته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۵۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

مرجع صدور: شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ک.م. به وکالت از بانوان ر.م. و پ.م. به طرفیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ایران ایر با وکالت بعدی آقای الف.ص. از دادنامه شماره ۰۱۰۷۰ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه مبلغ معادل بهای ۴۸۰/۱۴ کیلو طلا با عیار نه صد هزارم به مأخذ طلا در مقطع زمانی صدور رأی قرار رد دعوا صادر شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است. زیرا غرامت قانونی قابل مطالبه توسط اولیای دم متوفی در سوانح هوایی همان است که در بند یک ماده ۲۲ کنواسیون ورشو و پروتکل ۱۹۵۵ لاهه و ماده واحده قانون تعیین حدود و مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب ۱۳۶۴ مذکور می‌باشد، لذا رأی بدوی که بر همین اساس صادر شده، منطبق با مقررات است و ذی‌نفع می‌تواند معادل ریالی مقدار فرانک تعیین شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطالبه کند. از این رو درخواست تجدیدنظر منطبق با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید