آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است

چکیده : مرجع صلاحیت‌ دار رسیدگی به دعوای ابطال برگ اجرائیه مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
شماره رای نهایی :۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۱۸
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای ش.س. سردفتراسنادرسمی … پارس‌آباد دادخواستی به‌ طرفیت اداره امور مالیاتی پارس‌ آباد به خواسته ابطال برگ اجرایی شماره ۵۶۱۹۰ـ ۱۹/۱۱/۹۱ الف. به شرح دادخواست تقدیم، شعبه دوّم دادگاه عمومی پارس‌آباد پس از رسیدگی طی دادنامه ۰۰۲۰۰۳۸۷ مورخ ۲۲/۳/۹۲ به استناد ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌ های مستقیم قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

با توجه به موضوع خواسته و مجموع محتویات پرونده و ماده استنادی، قرار صادره موجّه تشخیص و با تأیید رأی مذکور پرونده از طریق آن دادگاه به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار: احمدی ـ شمس

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید