قانون
قوانین و مقررات

ماده واحده ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی

ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاكم باید قواعد و‌ عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

۱ – در مسایل مربوطه به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه شوهر پیرو آن است.

۲ – در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

۳ – در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

‌چون به موجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب كمیسیون‌ قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تكمیل ‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)  علیهذا (‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم) مشتمل بر یك‌ ماده كه در تاریخ سی و یكم تیر ماه  یك هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

منبع: قضاوت آنلاین، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۲، ص۶۶

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=22801


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن