خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » مطابق احوال شخصیه ارامنه گریگوری، پرداخت نفقه زوجه در زمان زوجیت، مشروط به تمکین زوجه نیست. (آرای دادگاه های بدون و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مطابق احوال شخصیه ارامنه گریگوری، پرداخت نفقه زوجه در زمان زوجیت، مشروط به تمکین زوجه نیست. (آرای دادگاه های بدون و تجدیدنظر استان تهران)

چکیده رای: وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، نفقه زوجه در زمان زوجیت، حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۷۵۳
تاریخ صدور: ۳۱/۵/۹۱
مرجع صدور: شعبه ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ژ. پ. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف. ف. با وکالت آقای ه. س. به خواسته نفقات ‌ایام معوقه از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ به بعد با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه طرفین از اقلیت ارامنه می‌باشند و وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری نفقه زوجه در زمان زوجیت حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است و سابقاً بر این اساس خوانده به پرداخت نفقه در حق خواهان شده است و با توجه به اینکه در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم طلاق شرعی فی‌مابین طرفین از طرف شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران صادر شده و در حقیقت وفق پاسخ استعلام از شورای یاد شده، پس از صدور رأی طلاق شرعی در تاریخ یادشده رابطه زوجیت پس از تاریخ مذکور پایان یافته است؛ لذا خواهان از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت ۸/۱۰/۱۳۸۹ مستحق دریافت نفقه بوده است. علی‌هذا دادگاه نظر به مراتب مذکوره، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۶ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری و مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای الف.ف. به پرداخت نفقات ایام معوقه خواهان از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت تاریخ ۸/۱۰/۸۹ به ماخذ ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال به علاوه به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۴۹۸ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان بانو ژ.پ. صادر می‌نماید این رأی حضوری بوده، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران – اقدم

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۴۲۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ژ.پ. با وکالت آقای ش.م. از دادنامه ۹۱۰۷۵۳ مورخه ۳۱/۵/۹۱ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت ۸/۱۰/۹۰ از قرار ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال در پرونده کلاسه ۹۰۰۱۵۲۳، تصدیر یافته، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس قواعد و موازین حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی اصدارگردیده و استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن مدنظر بوده و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده بنا به مراتب، دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمــن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  موتمن – ارژنگی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضایی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *