خانواده
خانواده

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه

ماده۲ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند برای سیاست‌گذاری، و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آیین‌نامه، شورای مشورتی سیاست‌گذاری با عضویت نهادها و سازمانهای مسئول و صاحب‌نظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

الف ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛

ب ـ مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر)؛

پ ـ نماینده تام‌الاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ت ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛

ث ـ دو نفر از قضات زن و مرد عالی‌رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛

ج ـ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛

چ ـ رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور؛

ح ـ یک نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران.

تبصره۱ـ شورای مشورتی دارای دبیرخانه‌ای است که رئیس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل می‌گردد و به تعداد لازم کارمند خواهدداشت.

تبصره۲ـ شورای مشورتی می‌تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند.

ماده۳ـ جهت اجرای مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ۳ کارشناس در حوزه‌های مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ وظایف و مسئولیتهای مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواهد شد.

ماده۴ـ رئیس کل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آیین‌نامه، معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب می‌نماید.

تبصره ـ معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند.

فصل دوم ـ ساختار و وظایف واحد مشاوره

ماده۵ـ ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ شورای مشورتی استان

ب ـ دبیرخانه

ماده۶ـ در واحد مشاوره هر استان، شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاست‌های شورای مشورتی به منظور همکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ۳۳ آیین‌نامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امور خانواده به ریاست معاون اجتماعی استان و با ترکیب زیر تشکیل می‌گردند:

الف ـ یک نفر قاضی دادگاه خانواده

ب ـ مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان

پ ـ معاون مرتبط مدیر کل بهزیستی استان

ت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان

ث ـ یک نفر مشاور خانواده

ج ـ یک نفر مددکار اجتماعی

تبصره۱ـ مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید. انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است.

تبصره۲ـ درصورت عدم صلاحیت، عدم همکاری، یا غیبت غیرموجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیرمتوالی یا استعفای هریک از اعضاء حقیقی در طول سال، معاون اجتماعی استان می‌تواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره۳ـ معاون اجتماعی استان، عضو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شورای مشورتی استان را ترجیحاً از بین بانوان متأهل واجد شرایط تعیین می‌نماید.

تبصره۴ـ شورای مشورتی استان حسب مورد می‌تواند از سایر افراد صاحب‌نظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند.

ماده۷ـ واحد مشاوره دارای دبیرخانه‌ای است که رییس آن توسط معاون اجتماعی استان تعیین می‌گردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواهد داشت.

تبصره ـ رؤسای کل دادگستری استانها حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تأمین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور می‌باشند. با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره، تا زمان تأمین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروهای موجود دادگستری استان استفاده خواهد شد.

ماده۸ ـ واحد مشاوره موظف است هرساله با عنایت به تعداد کل پرونده‌های دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاه‌های خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای هر ۱۲۰ تا ۲۰۰ پرونده در استان، پیشنهاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدهد و در صورتی که تعداد اعلامی براساس فوق کافی نباشد، پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی اعلام نماید.

تبصره ـ واحد مشاوره همچنین باید براساس تعداد پرونده‌ها و نیاز استان مربوط، تعداد مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روان‌شناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

فصل سوم ـ برگزاری آزمون

ماده۹ـ مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره، برای داوطلبان اخذ مجوز تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره، آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند، جهت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید.

ماده۱۰ـ افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده۹ دستورالعمل معاف می‌باشند:

الف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های خانواده؛

ب ـ اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه‌های معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشته‌های مذکور در بند پ ماده ۱۳ دستورالعمل؛

پ ـ مشاورانی که در دادگستری‌های سراسر کشور فعالیت نموده‌اند، در صورت نداشتن رابطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی.

تبصره ـ افراد مذکور صرفاً از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند.

ماده۱۱ـ متقاضیان تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره براساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی ـ مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت نام می‌نمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد.

تبصره ـ در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی، سئوالات آزمون از سرفصل رشته‌های دانشگاهی مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی در گرایشهای مرتبط با خانواده، در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی ـ مذهبی سؤالات از سرفصل رشته‌های دانشگاهی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح می‌گردد.

ماده۱۲ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز امور مشاوران و روزنامه کثیرالانتشار، اطلاع‌رسانی لازم را جهت ثبت نام انجام داده و شرایط و مهلت ثبت نام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام می‌نماید.

تبصره ـ مرکز امور مشاوران موظف است در آگهی برگزاری آزمون، نشانی سایت مربوط جهت ثبت نام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ۱۱ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید.

ماده۱۳ـ شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط؛

پ ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛

ت ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ث ـ عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛

چ ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛

خ ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛

دـ عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف.

تبصره۱ـ داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده، متقاضی تأسیس مرکز مشاوره نیز می‌باشند، باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تهیه می‌شود را در سایت مذکور در تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل، تکمیل نمایند.

تبصره۲ـ دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت می‌باشند.

ماده۱۴ـ مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ تصویر مدرک تحصیلی در رشته‌های مقرر در بند پ ماده ۱۳ دستورالعمل؛

ب ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛

پ ـ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

ت ـ ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط.

ماده۱۵ـ در صورت عدم تأمین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزه‌های قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متأهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن و ۲ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل نیز ثبت نام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.

تبصره ـ افراد پذیرفته‌شده فوق به ازای هر سال کسری سابقه کار باید با هماهنگی واحد مشاوره، به مدت ۲۵ ساعت در کلاسهای آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ۲  ماه بیشتر از سایر کارآموزان، کارآموزی نمایند.

ماده۱۶ـ مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ مواد آزمون عمومی:

الف ـ احکام اسلام در امور خانواده؛

ب ـ آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل؛

پ ـ آشنایی با مباحث پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی با اولویت ناهنجاری‌های حوزه خانواده.

۲ـ مواد آزمون تخصصی:

یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی:

الف ـ آشنایی با تشخیص و آسیب‌شناسی روانی؛

ب ـ آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛

پ ـ آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواد درمانی؛

ت ـ آشنایی با آزمون‌های روانی و تشخیصی؛

ث ـ آشنایی با اخلاق حرفه‌ای؛

ج ـ آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان.

دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی:

الف ـ حقوق در مددکاری اجتماعی؛

ب ـ منابع اجتماعی؛

پ ـ مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده؛

ت ـ روشهای مددکاری اجتماعی.

سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذهبی:

الف ـ آیین‌دادرسی مدنی؛

ب ـ مبانی امنیتی خانواده؛

پ ـ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛

ت ـ شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده.

ماده۱۷ـ از پذیرفته شدگان آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواهد آمد.

الف ـ اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با همکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب می‌گردند.

ب ـ مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مهارتهای شغلی و سایر جهات، از نظرات و همکاری اعضای شورای مشورتی استفاده می‌نماید.

ج ـ کلیه هزینه‌های مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام و برگزاری آزمون، حق‌الزحمه اساتید طراح سوال، حق‌الزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و هیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت هزینه‌های ثبت نام توسط مرکز امور مشاوران تأمین می‌گردد.

ماده۱۸ـ در صورتی که پذیرفته‌شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمی‌باشد.

ماده۱۹ـ مرکز امور مشاوران قبول‌شدگان در مصاحبه علمی را جهت بررسی صلاحیت عمومی به هسته گزینش قوه قضاییه معرفی می‌نماید. هسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم پاسخ هسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه، پرونده متقاضی در هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده۲۰ـ مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جهت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، تأییدیه مدرک تحصیلی و تأییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید.

ماده۲۱ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ۲۰ دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جهت اظهارنظر درخصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ۱۳ دستورالعمل ارجاع می‌نماید.

ماده۲۲ـ پس از تأیید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط هیأت تعیین صلاحیت، مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جهت گذراندن دوره کارآموزی سه ماهه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید.

ماده۲۳ـ واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جهت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید.

ماده۲۴ـ کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهیه گزارش از حداقل ۲۰ پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ماده۴ قانون اقدام نمایند. گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد:

نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ماوقع، برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی.

تبصره ـ کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تهیه می‌شود، به امضاء و تأیید رییس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید.

ماده۲۵ـ پس از کارآموزی، واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماهه کارگاه علمی کارآموزان، نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید.

تبصره۱ـ دوره کارگاه علمی برای کارآموزان، براساس محتوای کتاب راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می‌شود، برگزار می‌شود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ استادان دوره مذکور باید گواهی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار می‌شود را دارا باشند. استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تأیید قرار گرفته از ارائه گواهی فوق معاف می‌باشند.

ماده۲۶ـ برای هر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت می‌شود.

ماده۲۷ـ پرونده آموزشی پس از تکمیل به همراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جهت انجام مراحل بعدی ارسال می‌گردد.

ماده۲۸ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تأیید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواهی پایان دوره آموزشی صادر می‌نماید.

ماده۲۹ـ گواهی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، موضوع ماده۳ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل می‌آید.

ماده۳۰ـ کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رییس کل دادگستری استان شرکت‌می‌کنند و به‌شرح مندرج در ماده۴۲ آیین‌نامه، سوگند یادمی‌نمایند.

ماده۳۱ـ مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف، به افراد براساس نوع درخواستی که در زمان ثبت نام انتخاب نموده‌اند، مجوز تأسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده، صادر می‌نماید. پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس از امضاء رییس کل دادگستری استان، به پذیرفته‌شدگان اعطاء گردد.

تبصره۱ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران درخصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز، بلامانع است.

تبصره۲ـ واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوق‌الذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جهت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید.

تبصره۳ـ افراد متقاضی مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب، در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمایند.

تبصره۴ـ واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی متقاضی تأسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تأیید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره۵ ـ مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به شماره‌گذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره هر مرکز مشاوره را در مجوز تأسیس مرکز درج نماید.

ماده۳۲ـ در صورتی که مشخص شود مؤسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل بوده یا بعداً فاقد یکی از شرایط مقرر در بندهای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د ماده یاد شده گردد، رئیس مرکز امور مشاوران رأساً و یا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطاء شده اقدام می‌کند.

ماده۳۳ـ دارندگان مجوز تأسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند، ایجاد شعب و مؤسسات فرعی و همچنین انتقال مجوز به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

تبصره۱ـ هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته‌اند، باشد.

تبصره۲ـ حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد، حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد.

تبصره۳ـ هر مرکز مشاوره می‌تواند بیش از یک مشاوره روانشناختی داشته باشد.

ماده۳۴ـ رئیس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره، نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام می‌نماید.

ماده۳۵ـ مرکز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مهرهای مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تهیه و به مراکز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده۳۶ ـ مرکز امور مشاوران برنامه‌ریزی لازم را درخصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.

تبصره ـ مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت در استانهای فاقد شرایط مناسب به صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.

ماده۳۷ـ واحد مشاوره موظف است فهرست نهایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به همراه عکس ـ مکان ـ ساعات کار و غیره را جهت نصب در دادگاه‌های خانواده و معاونت‌های ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شکل مناسب تهیه نماید.

فصل چهارم ـ شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده:

ماده۳۸ـ متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر هستند درخواست خود را از هریک از طرق ذیل تسلیم نمایند:

۱ـ ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده؛

۲ـ مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور؛

۳ـ مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛

۴ـ مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضائیه.

تبصره۱ـ مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره‌ای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن، نتیجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضی به محل ارجاع دهنده عودت می‌نماید.

تبصره۲ـ مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیماً به مرکز مشاوره مراجعه می‌کنند، مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره‌ای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی می‌نماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس می‌نماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره، موضوع در دادگاه توسط هریک از زوجین مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه می‌رسد.

تبصره۳ـ واحد مشاوره موظف است آخرین فهرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی هر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاه‌های خانواده اعلام نماید.

تبصره۴ـ کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره، موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم‌افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده می‌باشند. همچنین، سیستمهای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجهز به نرم‌افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواهد بود.

تبصره۵ ـ ارجاع پرونده به مراکز مشاوره براساس فهرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده، بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواهد شد.

تبصره۶ ـ  دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاه‌ها موظفند ماهانه آمار ارجاع پرونده‌ها به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پرونده‌های در جریان و مختومه، نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره اقدام و هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره۷ـ در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره تأسیس نشده است واحد مشاوره می‌تواند پرونده‌های طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جهت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده می‌باشد، ارسال نماید.

تبصره۸ ـ سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط راه‌اندازی می‌گردد.

ماده۳۹ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون و انجام داوری درخصوص طلاق، زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جهت داوری امتناع کرده یا ناتوان هستند، دادگاه می‌تواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید.

تبصره۱ـ داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواهند بود که قبلاً در پرونده زوجین اعلام نظر کرده‌اند.

تبصره۲ـ پرداخت حق‌الزحمه داوری طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه خواهد بود.

ماده۴۰ـ به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه می‌تواند درخصوص حضانت، نگهداری و نحوه ملاقات اطفال براساس مواد ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه، موضوع را جهت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دهد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسی‌های تخصصی روانشناختی لازم و کافی، ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند.

ماده۴۱ـ مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نمایند.

ماده۴۲ـ مؤسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جهت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط می‌رسد، نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید.

ماده۴۳ـ مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می‌شود، نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام نمایند.

مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران هرسه حوزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهارنظرکننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف ـ در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظیم سازش‌نامه به دادگاه اعلام می‌نماید.

ب ـ در صورت عدم حصول توافق کلی پس از انجام خدمات مشاوره‌ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می‌نماید.

پ ـ در صورت توافق در طلاق، سازش‌نامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام می‌نماید.

ت ـ در صورت تقاضای طرفین مبنی بر تمدید مهلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره براساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را براساس بندهای الف و ب و ج به دادگاه گزارش می‌کند.

تبصره۱ـ در طلاقهای توافقی حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام  مشاوره الزامی است، ولو اینکه زوجین یا یکی از آنها دارای وکیل باشد.

تبصره۲ـ مراکز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵۳ آیین‌نامه، نتیجه خدمات مشاوره‌ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.

ماده۴۴ـ در طلاق‌های توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آنها با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد، انجام خدمات مشاوره خانواده می‌تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود.

فصل پنجم ـ نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره

ماده۴۵ـ معاونت اجتماعی استان با تأیید مرکز امور مشاوران جهت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استانها بازرسانی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یک سال منصوب می‌نماید. حق‌الزحمه بازرسان از محل هزینه‌های جاری واحد مشاوره پرداخت خواهد شد. شرایط بازرسان همان شرایط مقرر در ماده ۳۴ آیین‌نامه است که برای متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره پیش‌بینی شده است.

تبصره۱ـ بازرس می‌تواند از میان افرادی که مشاور خانواده هستند، نیز تعیین گردد.

تبصره۲ـ بازرس موظف است صرفاً بر اساس قوانین و مقررات و مواردی که توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ابلاغ می‌گردد نسبت به امر بازرسی اقدام و در اوراق متحدالشکل مخصوص که توسط مرکز فوق تهیه می‌شود، نتیجه را گزارش نماید.

ماده۴۶ـ واحد مشاوره موظف است به صورت دوره‌ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراکز مشاوره مربوط اقدام و هر شش ماه یکبار ارزیابی جامعی از فعالیت آنها تهیه و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

ماده۴۷ـ بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و مؤسس مرکز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش نماید. مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن بررسی اولیه گزارشها در صورت بروز تخلف نسبت به اعلام آن به دادسرای مرکز امور مشاوران اقدام نماید.

ماده۴۸ـ واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاور خانواده یا مؤسس مرکز مشاوره از مراجع قضایی و یا مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستریها نسبت به بررسی اولیه، تشکیل پرونده و اخذ دفاعیات اقدام و پرونده را به دادسرای مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی ارسال نماید.

فصل ششم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

بخش اول : مجازاتها و تخلفات انتظامی مشاور خانواده

ماده۴۹ـ مجازات‌های انتظامی مشاور خانواده ۴ درجه به شرح زیر است:

۱ـ توبیخ بدون درج در پرونده؛

۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۳ـ محرومیت از فعالیت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛

۴ـ لغو پروانه مشاوره خانواده

ماده۵۰ ـ مرتکبـان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می‌شوند:

الف ـ عدم رعایت نظامات ابلاغی از سوی مرکز امور مشاوران برای بار اول؛

ب ـ غیبت غیر موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعیین شده برای بار اول؛

پ ـ سهل انگاری در انجام وظایف محوله.

ماده۵۱ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می‌شوند:

الف ـ هرگونه بی نظمی و عدم رعایت شئونات اسلامی ؛

ب ـ عدم رعایت احترام به زوجین؛

پ ـ دخالت در امور غیر مرتبط با موضوع مشاوره زوجین ؛

ت ـ عدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص برای اظهار نظر؛

ج ـ عدم شرکت در کلاسهای ضمن خدمت آموزشی

چ ـ عدم توجه به تذکرات بازرسان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران؛

ماده۵۲ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم می‌شوند،

الف ـ تکرار یکی از موارد مندرج در مواد ۵۰ و ۵۱ دستورالعمل؛

ب ـ عدم تمدید پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر ؛

پ ـ فعالیت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار؛

ت ـ ارائه شیوه ها و توصیه های مشاوره ای غیر متعارف که فاقد پشتوانه علمی، دینی و اجتماعی است.؛

ث ـ ارائه خدمات مشاوره ای خارج از حوزه تخصصی مندرج در پروانه مشاوره خانواده؛

ج ـ هر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراهم آورد، از جمله اظهارنظر خارج از موعد مقرر؛

چ ـ عدم رعایت تعرفه قانونی ؛

ح ـ افشای اسرار هر یک از زوجین؛

خ ـ تخلف از مفاد سوگندنامه؛

د ـ عدم شرکت در کمیته فنی جهت اظهار نظر در خصوص پرونده های ارجاعی؛

ذ ـ انجام خدمات مشاوره موارد ارجاعی از دادگاه در خارج از ساعت کار تعیین شده مرکز و خارج از محل مرکز مشاوره؛

ر ـ سهل انگاری در نگهداری اسناد و محتویات پرونده های ارجاعی

ماده۵۳ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می‌شوند:

الف ـ استعمال مواد مخدر و روانگردان و مصرف مسکرات؛

ب ـ محکومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.

پ ـ تکرار هر یک از تخلفات ماده ۵۲ دستورالعمل.

بخش دوم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی مؤسسان مراکز مشاوره

ماده۵۴ ـ مجازات‌های انتظامی مؤسس مرکز مشاوره ۲ درجه به شرح زیر است:

۱ـ سه ماه تا سه سال تعطیلی مرکز مشاوره.

۲ـ لغو مجوز مرکز مشاوره.

ماده۵۵ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می‌شوند:

الف ـ عدم تشکیل کمیته فنی در موعد مقرر برای پرونده‌های ارجاعی؛

ب ـ تغییر محل مرکز مشاوره و اعضای آن بدون مجوز مرکز امور مشاوران یا واحد مشاوره؛

پ ـ بکارگـیری عضو مشاور بدون داشتن پروانه مـشاوره خانواده از مرکز امور مشاوران؛

ت ـ عدم نظارت بر کارکنان زیرمجموعه، بی‌نظمی و اختلال در کار مشاوران؛

ث ـ افشای اطلاعات محرمانه پرونده‌های مراجعین؛

ج ـ اخذ وجوه خارج از مقررات؛

چ ـ عدم تمدید اعتبار مجوز تأسیس مرکز در موعد مقرر؛

ح ـ رفتار خلاف شئون اسلامی؛

خ ـ عدم ارائه رسید اخذ وجه به مراجعان؛

د ـ عدم رعایت مفاد مواد ۵۰ و ۵۱ آیین‌نامه؛

ذ ـ عدم رعایت مقررات دستورالعمل.

ماده۵۶ ـ مرتکبان هر یک از امور ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می‌شوند:

الف ـ ایجاد شعبه و مؤسسه فرعی مرکز مشاوره؛

ب ـ ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.

پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده‌های وارده؛

ماده۵۷ ـ در صورت لغو مجوز مرکز مشاوره یا تعطیلی آن، اعضای مشاور خانواده می‌توانند در دیگر مراکز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است ضمن نظارت بر حسن جریان امور، پرونده‌های موجود در آن مرکز را به سایر مراکز ارجاع دهد.

ماده۵۸ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به کلیه تخلفات مشاور خانواده و مؤسس مرکز مشاوره بر اساس دستورالعمل مقرر در مرکز امور مشاوران مرکز می‌باشد.

فصل هفتم ـ تعرفه

ماده۵۹ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

تبصره۱ـ کلیه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشکیل پرونده در حسابی که توسط مؤسس مرکز در یکی از شعب بانکها افتتاح می‌گردد واریز و در پایان هر ماه مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن کسر ۳۰ درصد حق مؤسس، الباقی مبلغ را بر اساس کارکرد هر یک از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نماید.

تبصره۲ـ مؤسس مرکز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداکثر ظرف یک هفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نماید.

تبصره۳ـ اختلافات مالی فی مابین مؤسس واحد مشاوره و اعضای آن در بدو امر توسط رئیس واحد مشاوره رسیدگی و در صورتی که یکی از طرفین مرتکب تخلف انتظامی در این خصوص شده باشند موضوع را به دادسرای انتظامی مرکز امور مشاوران گزارش می‌نمایند.

تبصره۴ـ ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه‌های سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل هشتم ـ مسائل متفرقه

ماده۶۰ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص مقام قضایی دارای بضاعت مالی نمی‌باشند با معرفی‌نامه از واحد مشاوره یا دادگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون از پرداخت هزینه مشاوره معاف می‌باشند.

ماده۶۱ ـ مؤسس مرکز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت هر سال به ترتیب مبلغ چهار و سه میلیون ریال را به عنوان حق عضویت به مرکز امور مشاوران پرداخت نمایند. مرکز فوق موظف است ۵۰% مبالغ دریافتی از هر استان را به حسابی که توسط دادگستری استان به نام رئیس کل دادگستری و رئیس واحد مشاوره افتتاح می‌گردد واریز تا با تشخیص رئیس واحد مشاوره در آن واحد هزینه شود.

تبصره ـ رئیس واحد مشاوره موظف است گزارش عملکرد مالی خود را به صورت سالانه به مرکز امور مشاوران و رئیس کل دادگستری استان اعلام نماید.

ماده۶۲ ـ آراء و تصمیمات مرکز امور مشاوران قطعی است.

ماده۶۳ ـ هزینه لازم برای پرداخت حق‌الزحمه مشاوره زوجینی که فاقد توانایی مالی می‌باشند هر سال در بودجه قوه قضائیه پیش‌بینی خواهد شد. تا تأمین هزینه در بودجه قوه قضائیه حق‌الزحمه مشاوران از حساب مذکور در ماده ۶۱ دستورالعمل تأمین می‌گردد.

ماده۶۴ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نسبت به طراحی و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده با همکاری سایر بخش‌های مرتبط، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اقدام خواهد نمود.

ماده۶۵ ـ این دستورالعمل در ۸ فصل و ۶۵ ماده و ۴۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع: قضاوت آنلاین، روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره ۲۱۲۷۳، ویژه نامه شماره ۱۰۳۳، دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=23708


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن