بودجه
بودجه

تعرفه خدمات قضایی سال 1397 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور [هزینه دادرسی]

تذکر مهم- با توجه به تصویب «هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸» تعرفه سال 1397 قابلیت اجرایی نداشته و تنها جهت امور تحقیقات و پژوهش کاربرد دارد.

هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده در مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف برابر جدول قانون بودجه کل کشور 1397

جدول شماره 16- تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5

تعرفه های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی 140101

تعرفه خدمات قضایی سال 1397 مطابق با جدول شماره 16 قانون بودجه کل کشور

هزینه دادرسی در امور حقوقی  
عنوان مبلغ ریالی
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ  20.000
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200.000.000 ریال 2.5 درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200.000.000 ریال 3.5 درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی  4.5 درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث  5.5 درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد  1.500.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه)  از 400.000 تا 1.800.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور  300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی  15.000
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده 50.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی  50.000
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 300.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد  100.000
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300.000
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300.000
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300.000
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  300.000

 

بیشتر بخوانیدقانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به همراه جداول آن 

 

هزینه اجرای احکام مدنی  
عنوان مبلغ ریالی
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی)  5 درصد محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه)  از 400.000 تا 1.800.000
هزینه اجرای  موقت احکام در کلیه مراجع قضایی  300.000
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی  200.000
   

 

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری  
عنوان مبلغ ریالی
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری  200.000
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  400.000

 

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف  
عنوان مبلغ ریالی
دعاوی مالی  معادل 5 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالی  معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازی با  تراضی طرفین  رایگان
تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف  برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

 

در ادامه بخوانیدضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب هیأت وزیران

 

هزینه دادرسی در امور کیفری    
عنوان   مبلغ ریالی
هزینه تقدیم شکایت کیفری

 

تذکر: مطابق تبصره 1 ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

   100.000
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری    300.000
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا    200.000
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی  کشور    500.000
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392     300.000
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات    300.000
درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392   مطابق با ماده قانونی مربوطه
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول   200.000
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه دوم   150.000

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود

 

 
تا مبلغ 1.000.000 ریال     60.000
نسبت به مازاد تا 10.000.000 ریال     300.000
نسبت به مازاد تا 100.000.000 ریال    400.000
مازاد بر 100.000.000 ریال    یک در هزار

 

جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس  
عنوان مبلغ ریالی
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3.300.000 تا 33.000.000
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

 

تذکر: در نسخه‌ی منتشره لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه مبالغ مزبور از 3.300.000 تا 33.000.000 درج گردید که احتمالاً اشتباه تایپی باشد.

از 33.000.000 تا 99.000.000
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

 

تذکر: مطابق بند 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری، جزای نقدی مورد حکم وقع شود، هر دو مجازات جزای نقدی جمع خواهدشد.

از 99.000.000 تا 990.000.000

 

در ادامه بخوانیدبخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال  
عنوان مبلغ ریالی
پروانه وکالت پایه یک  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد  5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها  850.000
پروانه وکالت اتفاقی درهر مورد  600.000

منبع: قضاوت آنلاین

آخرین بروزرسانی: دسامبر 8th, 2019 ساعت: 12:31 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=24122


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

8 دیدگاهها

 1. Avatar photo

  با سلام خدمت دست اندرکاران محترم سایت وزین قضاوت آنلاین علی الخصوص جناب مرادی عزیز
  در مواردی که ارزش خواسته مشخص و قابل تقویم نیست، در قسمت ارزش خواسته دادخواست معمولاً و طبق رویه چه عنوانی درج می گردد؟
  آیا صرفاً باید حداقل هزینه دادرسی را مدنظر قرار بدهیم و کمترین ارزش را از این جهت قید نمائیم؟
  با تشکر از پاسخگوئی جنابعالی.

 2. Avatar photo

  ضمن تشکر جهت پاسخگوئی جنابعالی
  مقصود بنده بیشتر عنوانی که در قسمت ارزش خواسته درج می گردد بود مثلاَ می توان نوشت نامشخص یا اینکه اصولا چیزی نوشته نمی شود؟

 3. Avatar photo

  احسنت به استاد مرادی عزیز…
  بنده فکر می کردم که عدم ذکر آن نقص محسوب میشه.

 4. Avatar photo
  دکترمرتضی محسنی اژه ایی.وکیل اسبق دادگستری و مترجم رسمی ق ق و استاددانشگاه

  آقای مرادی سلام و سال نو مبارک
  بیشتر از هفده سال وکیل دادگستری بودم الان هم جزء کانون مترجمان رسمی ایران مترجم رسمی هستم.
  این معنی ندارد مردم باید هم زخم بخورند هم بابت یه دعاویی که معلوم نیست فلان مبلغ بابت برابر اصل فلان تومان …من تا جاییکه می توانم از همان رویه قدیمی استفاده میکنم و پایین ترین اشل را برای ترجمه رسمی و پملپ هم پنج هزار تومان میگیرم.
  معنی ندارد که نظام قضایی کسری خودش رو فشار به مردم وکلاء که اگر وکلاء نتیجه عکس بگیرند یا نتیجه نگیرند با فشار موکلان جاهل مجبور هستند عین حق الوکاله را پس بدهند
  هر سال هم درصدها بالاتر می برند بماند که برای وکلاء و مترجمان قدرالسهم دادگستری و صندوقها و مفاصا حساب دارایی کمرشکن شده و خدا بداد ما برسد یا باید نرخنامه ها را درست کنند که چه نرخی هایی اعلام کنند که با هریال بالا رفتن نرخهای اعلامی جور دربایید یا برای چندین سال نرخها رو ثابت بگذارند و نرخنامه ما رو برسم قدیم سه سال یکبار با توجه به رشد تورم ضریب بدهند و دوباره ماده واحده وجود وکلاء دادگستری در دعاوی را اجباری کنند.

  • لوگوی قضاوت آنلاین

   جناب آقای دکتر محسنی اژه
   با درود و تبریک سال نو
   با شما هم نظریم که چرا تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری از زمان تصویب به ویژه در سنوات اخیر مورد بازنگری قرار نگرفته اما سهم قوه قضاییه هر ساله و سهم کانون در سال گذشته افزایش یافت! در حالی که در خبرها به نقل از رئیس اسکودا بیان شد برخی از وکلای دادگستری هزینه تمدید سالیانه پروانه وکالت خود را ندارند، آیا به راستی به پیامدهای منفی این امر توجهی می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید