دکتر غلام نبی فیضی چکاب
دکتر غلام نبی فیضی چکاب

دکتر غلام نبی فیضی چکاب

بیوگرافی دکتر غلام نبی فیضی چکاب استاد حقوق بین الملل

دکتر غلام نبی فیضی چکاب، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در اول فروردین ماه سال ۱۳۴۱ متولد شد. در سال ۱۳۶۶ مدرک لیسانس را در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران و در سال ۱۳۷۰ مدرک فوق لیسانس در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران را اخذ کرد. در سال ۱۳۷۰ پروانه وكالت پایه یك دادگستری را از كانون وكلای دادگستری مركز (تهران) را دریافت کرد و بعدها مشاور دعاوی بین المللی شد. برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه عزیمت کرد و دكترای حقوق را در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه نیس این کشور گرفت.

دکتر فیضی بعد از بازگشت به ایران، عضو هیئت علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شد و به درجه استادیاری رسید و مدیر کمیته تخصصی حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی گردید. حقوق‌ تجارت‌ الکترونیکی، حقوق تجارت‌ بین‌الملل‌ و‌ مالکیت‌ فکری در مقطع کارشناسی و بیع‌ بین‌ المللی و حقوق‌ حمل‌ و نقل‌ دریایی در سطح کارشناسی ارشد از جمله دروسی است که ایشان تدریس کرد. ایشان همچنین به تدریس حقوق دریایی، حقوق حمل و نقل دریایی کالا، حقوق تجارت، حقوق تجارت بین المللی، حقوق تطبیقی، حقوق داوری بین‌المللی و حقوق تجارت الكترونیك  در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و تدریس حقوق تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی و حقوق تجارت الكترونیک در قوه قضاییه نیز پرداخت.

فایل صوتی استاد: نقش تحریم‌های هسته‌ای در ضمانت‌ نامه های بانکی در محیط بین‌ المللی

مقالات:

نشریات داخلی

ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ (با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایران)، با همکاری علی درزی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۵، ۱ بهار و تابستان ۹۳، ۱۳۹۳/۰۱/۲۷

گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام ۲۰۰۹ به حمل مرکب و همزیستی آن با سایر کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق، ۷، ۷، ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

ماهیت فقهی و حقوقی تامین مالی صکوک، با همکاری خداداد خدادادی، پژوهش های تجربی حسابداری، ۷، ۷، ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تامین مالی فاکتورینگ، پژوهش حقوق و سیاست، ۶، ۶، ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مسؤولیت پرداخت دموراژ در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، علی رضا هاشمی زاده، بهار و تابستان ۱۳۹۱، شماره ۳، ۱۳۹۱/۰۱/۲۵

ویژگی های نظام تجاری به عنوان یک راهبرد توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز، دانش حقوق مدنی، ۲، ۲، ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

حمایت حقوقی از اسرار تجاری الکترونیکی ، با همکاری مهدی رضایی‌فر، ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (همایش تخصصی حقوقی و قانونی) ۲ آبان ۱۳۹۰، تهران: در حال چاپ

اعتبار حقوقی دلیل و امضای الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۳۰ ، تهران: پاییز ۱۳۸۹

بررسی و اظهار نظر کتاب «قواعد حقوق تجارت الکترونیک» تألیف معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۹

آخرین تحولات قانونی در عرصه تجارت الکترونیک، مجموعه مقالات هفته پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران: ۱۳۸۸

مبانی و منابع قانونی تجارت الکترونیک، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۶

معرفی بخش تجار، فعالیتها و قراردادهای تجاری»، مجموعه مقالات همایش لایحه اصلاح قانون تجارت و نوآوری‌های آن، تهران: ۱۳۸۴

تعهدات و مسئولیتهای واسطه های ارایه خدمات بر روی شبکه – ISP و ISPA، مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۴

زمان انعقاد قرارداد از طریق واسطه های الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره ۱۳، تهران: پاییز و زمستان ۱۳۸۳

برخی قابلیتهای قانون تجارت الکترونیک ایران (مقایسه با کنوانسیون فروش بین‌المللی کالا)، مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۳

جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک – فرصتها و تهدیدها در اقتصاد ایران، نیشابور: ۱۳۸۳

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک در ایران و جهان، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک، تهران: ۱۳۸۲

نگاه علمی و کاربردی به موانع حقوقی جلب سرمایه‌های خارجی و بخش خصوصی در ایران، مجموعه مقالات همایش صادرات غیرنفتی، ۱۳۷۹

نشریات بین المللی

Fayzi Chakab Golam Nabi, Shirani Masoud, Taghizade Ebrahim, Yazdaniyan Alireza, Sultan Ahmadi Jalal, An investigation of the Iranian approach to take adventages of the right to suspend performance of the contacts under CISG 1980, Research Journal of Recent Sciences, 2, 6, 2013/06/12

Fayzi Chakab Golam Nabi, Evolution and modification of foreign finance providing in Iran legal system, International Journal of Business and Economics Research, 6, 6, 2014/05/14

طرح‌های پژوهشی:

مجری طرح ملی اصلاح و بازنگری قانون تجارت (بخش قراردادها و فعالیتهای تجاری) موضوع مصوبه ۴۳۴۱۷/ت/۲۷۶۶۱هـ مورخ ۲۱/۱۰/۸۱
مدیریت و سرپرستی گروه تحقیق و پژوهش در بخش منابع خارجی و بین المللی برای طراحی دوره‌های آموزش ضمن خدمت قضات محترم و روسای محترم دادگستری كشور در قوه قضاییه (در این پروژه نظام آموزش قضات در كشورهای آمریكا و فرانسه طی سالهای ۱۹۹۹ به بعد مورد بررسی قرار گرفته بود و برنامه های آموزشی آنها برای سال ۲۰۰۲ نیز استخراج شده است).

مجری برنامه ریزی رشته حقوق تجارت بر اساس قرارداد پژوهشی ۱۳ آذر ۱۳۸۵

مشاركت در پروژه شناسایی پتانسیلهای اشتغالزای استان خراسان (دانشگاه فردوسی) و ارائه پژوهش تحت عنوان “محدودیتها و موانع قانونی توسعه صنعتی و تجارتی”.

همایش‌ها:

داخلی

فیضی چکاب غلام نبی، همایش لایحه اصلاح قانون تجارت و نوآوری‌های آن، تهران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، معرفی بخش تجار، فعالیتها و قراردادهای تجاری، ۱۳۸۴/۱۱/۲۴، ۱۳۸۴/۱۱/۲۵

فیضی چکاب غلام نبی، همایش صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی، سخنران، مقاله کامل، موانع حقوقی و قانونی جلب سرمایه های خارجی، ۱۳۹۱/۰۹/۱۲، ۱۳۹۱/۰۹/۱۳

بین المللی

اولین همایش تجارت الکترونیک تهران ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۳۸۲، سخنران، مقاله کامل، وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک در جهان و ایران، ۱۳۸۲/۰۴/۱۴، ۱۳۸۲/۰۴/۱۵

دومین همایش سراسری تجارت الکترونیک، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، برخی قابلیتهای قانون تجارت الکترونیک ایران در مقایسه با کنوانسیونهای بین المللی، ۱۳۸۳/۰۳/۲۰، ۱۳۸۳/۰۳/۲۱

سومین همایش سراسری تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، تعهدات و مسئولیت های واسطه های ارائه خدمات بر روی شبکه (با تکیه بر حقوق اروپایی)، ۱۳۸۴/۰۳/۲۴، ۱۳۸۴/۰۳/۲۵

مقالات چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، مبانی و منابع قانونی تجارت الکترونیک، ۱۳۸۶/۰۳/۲۰، ۱۳۸۶/۰۳/۲۱

همایش بین المللی تجارت الکترونیک نیشابور، سخنران، مقاله کامل، انعقاد قرارداد از طریق واسطه های الکترونیک، ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۱۳۸۸/۰۳/۲۵

ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (همایش تخصصی حقوقی و قانونی)، سخنران، مقاله کامل، حمایت حقوقی از اسرار تجاری الکترونیکی، ۱۳۹۰/۰۸/۰۲، ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ با همکاری مهدی رضایی

هفتمین همایش سراسری تجارت الکترونیک و اولین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیکی و ضمانت اجرای آن، ۱۳۹۲/۰۲/۲۴، ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ با همکاری حمید کشاورز و حامد  مهاجر

هفتمین همایش سراسری تجارت الکترونیک و اولین همایش بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیک، سخنران، مقاله کامل، لزوم اصلاح قانون تجارت الکترونیکی بر اساس کنوانسیون ۵۸۸۸ سازمان ملل، ۱۳۹۲/۰۲/۲۴، ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

سرپرستی پایان‌نامه‌ها:

ارشد

تاثیر تحریم های غرب علیه ایران بر قراردادهای تجاری بین المللی، افلاطون اسفندیاری مهنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تعهدات و مسئولیت فرستنده کالا در قرارداد حمل و نقل دریایی ایران و کنوانسیون ۲۰۰۹ رتردام، سید میثم باقری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بررسی ابعاد حقوقی و تجاری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات، علی حیدریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

نظام حقوقی علایم تجارتی و صنعتی در ایران و معاهدات بین‌المللی

حقوق مالکیت اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در ایران

اثر تغییر خواسته و اصحاب دعوا در طواری دادرسی

بررسی حقوقی کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

کنترل های مرزی کالاها از منظر حقوق بین الملل

بررسی روش های مختلف قراردادی بین المللی در پروژه های بالادستی نفت و گاز (با تأکید بر ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

وجوه افتراق و تمایز شکلی و ماهوی UCP600 با UCP500-

 بازرسی در بیع بین المللی کالا از طریق دریا با تکیه بر حقوق ایران

بررسی جنبه های حقوقی سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی در ایران

انعقاد قرارداد الکترونیکی با تأکید بر قانون تجارت الکترونیکی ایران و مقررات بین المللی

جنبه های حقوقی امضای الکترونیکی با تکیه بر قوانین کشورهای مختلف

وظایف و تعهدات فرستنده کالا در کنوانسیون های هامبورگ و رتردام

 بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل مرکب ژنو، کنوانسیون هامبورگ و قوانین ایران

تحلیل حقوقی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در حقوق تجارت بین الملل

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در خصوص بار، اثاثه همراه مسافر و جان وی

بررسی آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی

وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی ایران

مطابقت کالا در کنوانسیون وین ۱۹۱۳۸۰

اثر نقض قر ارداد توسط بایع در فروش بین المللی کالا با تکیه بر کنوانسیون وین ۱۹۱۳۸۰

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

شرط محدود کننده شخص ثالث در قراردادهای تجاری بین المللی

جنبه های حقوقی اسرار تجاری در فضای مجازی

تحلیل حقوقی کارت اعتباری

ماهیت و کارکرد اعتبارات اسنادی ضمانتی

ضمانت تجارتی در حقوق ایران و قواعد تجارت بین الملل

تأثیر تغییر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر حقوق حمل دریایی کالا بر مسئولیت بازرگانان و شرکت های حمل و نقل ایرانی (تغییر از کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴ به کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۱۳۸)

اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت های هرمی (مطالعه تطبیقی در ایران و ایالات متحده)

حق انصراف مصرف کننده در فروش کالا و خدمات (مطالعه تطبیقی)

عدم مطابقت کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۱۳۸۰) و حقوق ایران

شیوه های خاتمه ی قراردادهای تجاری بین المللی با عنایت به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۱۳۸۰)

حقوق و تکالیف نماینده تجاری در حقوق ایران و اتحادیه اروپاجایگاه رکن تصمیم گیری شرکت های سرمایه در حقوق ایران و انگلیس

زمان و مکان وقوع عقد در تجارت الکترونیکی (حقوق ایران و قوانین آنسیترال و…)

حقوق ممتاز دریایی در زمان توقیف کشتی از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران

جایگاه وظایف و اختیارات مدیران در شرکت‌های تجاری در حقوق ایران و انگلیس

مسئولیت مدیران شرکت های سرمایه در حقوق ایران و انگلیس

جنبه های حقوقی تأثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی

نهاد قرارداد ارفاقی بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلستان

بررسی جنبه های حقوقی گروه منافع اقتصادی با تکیه بر کنسرسیوم و جوینت ونچره

جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا – وین ۱۹۱۳۸۰ و مقایسه آن با حقوق ایران

حمایت های انحصاری از مصرف‌کننده در بستر معاملات الکترونیکی در قانون ایران و مقررات بین‌المللی

 قواعد حاکم بر سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات بین‌المللی

مبانی و اثار ضمانتنامه متقابل و نقش آن در تجارت بین‌المللی

نظام حقوقی بین المللی مالیات در سرمایه گذاری های خارجی با تاکید بر قیمت گذاری انتقالی، پیمان رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی کالا

طرق پرداخت در خرید و فروش بین‌المللی کالا

مسئولیت مؤسسین در حین تشکیل و ثبت شرکت‌های سهامی

آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت WTO

مبانی و آثار مقررات گذاری بانکی در نحوه تخصیص منابع، زهرا سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

مطالعه تطبیقی مقررات ضدقیمت شکنی (آنتی دامپینگ) در اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، نورالدین محمدی ترکمانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۸/۰۳/۱۰

قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، ۱۳۸۶/۰۶/۲۴

دکتری

صلاحیت و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی-مقطع دکتری

مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی کالا بر اساس کنوانسیون کوتیف (cotif)-مقطع دکتری

سایر فعالیت‌های حرفه‌ای:

مجری برنامه ریزی رشته حقوق تجارت بر اساس قرارداد پژوهشی ۱۳ آذر ۱۳۸۵

مجری طرح ملی اصلاح و بازنگری قانون تجارت (بخش قراردادها و فعالیتهای تجاری) موضوع مصوبه ۴۳۴۱۷/ت/۲۷۶۶۱هـ مورخ ۲۱/۱۰/۸۱

مجری پروژه تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت ایران به سفارش دولت هشتم (کلیات و قراردادهای تجاری، جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها و…)

مجری پروژه تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت ایران به سفارش دولت هشتم (کلیات و قراردادهای تجاری، جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها و…)

مشاركت در پروژه شناسایی پتانسیلهای اشتغالزای استان خراسان (دانشگاه فردوسی) و ارائه پژوهش تحت عنوان “محدودیتها و موانع قانونی توسعه صنعتی و تجارتی”.

مدیریت و سرپرستی گروه تحقیق و پژوهش در بخش منابع خارجی و بین المللی برای طراحی دوره‌های آموزش ضمن خدمت قضات محترم و روسای محترم دادگستری كشور در قوه قضاییه (در این پروژه نظام آموزش قضات در كشورهای آمریكا و فرانسه طی سالهای ۱۹۹۹ به بعد مورد بررسی قرار گرفته بود و برنامه های آموزشی آنها برای سال ۲۰۰۲ نیز استخراج شده است).

همكاری با وزارت بازرگانی در تدوین مقررات تجارت الكترونیك و عضویت در كمیته حقوق ادیفكت.

مسئول اداره قراردادهای سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و قائم مقام اداره امور شركتهای بنیاد (معاونت حقوقی)

نماینده دانشکده حقوق و متصدی درس مسایل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی در خصوص ایجاد رشته تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبایی

نماینده وزارت بازرگانی جهت شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی امور حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۸۲

عضویت در کمیته تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات

مشاور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی بنیاد مستضعفان و متصدی تعدادی از پرونده های مطروحه در دیوان داوری لاهه (دعاوی ایران- آمریكا)

عضویت در زیرکمیته تخصصی آموزش حقوقی و قراردادهای وزارت نیرو

عضویت در شواری راهبردی بازنگری و اصلاح قانون تجارت ایران

عضو كمیته حقوقی شورای عالی اطلاع رسانی كشور به عنوان نماینده وزیر بازرگانی

مشاور حقوقی ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و سرپرست اداره کل حقوقی

مشاور حقوقی بین المللی هیئت مدیره بانک ملی ایران

مشاور حقوقی بین المللی بانک صادرات ایران

مشاور حقوقی بانک بین المللی سپه لندن

وب سایت دانشکده علامه طباطبایی و وبلاگ حق سپید

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=24718


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲ دیدگاهها

  1. Avatar photo

    با سلام
    عرض خدا قوت خدمت همه شما عزیزانی که به حق از زوایای کامل و خاص در حال انعکاس مطالب حقوقی هستید.
    انشاالله همیشه پرتوان و پر انرژی به این رویه ادامه دهید.