خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » تراشیدن ریش صورت با تیغ گناه محسوب و مانع پذیرش شهادت شاهد است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

تراشیدن ریش صورت با تیغ گناه محسوب و مانع پذیرش شهادت شاهد است

شهادت شاهد یکی از دلایل مهم اثبات دعوای کیفری است که شرایط پذیرش آن در مواد ۱۷۴ الی ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان گردید. یکی از شرایط شاهد، وجود عدالت وی است که در ماده ۱۸۱ این قانون بدان تصریح شده است. در رأی حاضر از این جهت که شاهد ریش صورت خود را با تیغ اصلاح می کند، مرتکب معصیت شده و در نتیجه تا زمان ادامه عمل، فاقد عدالت محسوب و شهادت وی قابل پذیرش قرار نگرفت.

شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۷۱۷۴۲۴۰۰۲۷۵

شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۱۷۴۲۴۰۰۲۷۶

تاریخ صدور: ۹/۳/۱۳۹۶

مرجع صدور: شبعه اول دادگاه کیفری دو شهرستان … (۱۰۱ جزایی سابق)

شاکی: آقای نادر …

متهم: آقای …

اتهام: ایراد حرج عمدی با شیئی نوک تیز

گردشکار: در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ شاکی شکایتی علیه متهم مطرح نموده که از سوی ایشان مورد صدمه بدنی عمدی با چاقو قرار گرفته و یک دستگاه گوشی تلقن همراه را نیز سرقت کرده است که شعبه اول بازپرسی پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار نهایی و کیفرخواست وفق مقررات در تاریخ ۸/۱/۱۳۹۶ به دادگاه ارسال نموده که دادگاه پس از ثبت، تعینن وقت رسیدگی و تجدید آن به لحاظ صدور قرار اسماع گواهی گواهان و تشکیل آن، مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

ضرورت انطباق شهادت شهود از جهت مصادیق و الفاظ توهین و فحاشی با اظهارات شاکی

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای …فرزند ، ۳۰ ساله ، فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل ، دایر بر ایراد حرج عمدی با شیئی نوک تیز نسبت به شاکی آقای نادر … با وکالت آقای …، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … ، نظر به این که متهم در تمام مراحل دادرسی اتهام انتسابی را انکار نموده است و اظهار داشته که شاکی را نزده است و شکایت ایشان به خاطر شکایتی است که از ایشان کرده و شاکی محکوم شده است ، از طرفی علیرغم صدور قرار استماع گواهی گواهان و ابلاغ آن ، در موعد مقرر شاکی فقط یک نفر را به عنوان شاهده تعرفه کرده است و متهم نیز شهودی تعرفه نکرده است که تنها شاهد شاکی نیز اظهار داشته که به همراه شاکی بوده است و متهم ایشان را از اتومیبل پیاه کرده است که با چاقو سمت چپ یا راست گوشی شاکی را زده است. صرف نظر از این که در محل ایرادد ضربه مردد بوده است، نظر به این که حسب ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی ، چنانچه شاهد مرتکب کبیره شود یا بر گناه صغره اصرار داشته باشد – جندین سال است که صورت خویش را با تیغ اصلاح می کند- تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادت پذیرفته نمی شود و در پرونده نیز دلیل و مدرک دیگری دال بر انتساب اتهام نسبت به متهم وجود ندارد و به گونه ای نمی باشد که اصل برائت را مخدوش کند و یا موجب علم شود و صرف گواهی پزشکی قانونی نیز نمی تواند مثبت ادعای شاکی باشد. لذا دادگاه بزهکاری متهم را محرز ندانسته و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین داردسی کیفری حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان … می باشد.

رئس شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان ..

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از کانال تلگرامی اطلاعات حقوقی و قضایی

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

همچنین ببینید

خاطره

احترام آرزو

چرا باید آرزوی دیگران را محترم شماریم و به آن نخندیم را در خاطر بسیار خواندی تیمسار ضرغام به هنگام بازدید رضا شاه پهلوی از یکی از پادگان های کشور نقل می شود.

کافی نت

بخشنامه پلیس فتا به دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) کشور

بخشنامه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا به دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت‌ها) حاوی تکالیفی برای مسئولین این مراکز و حفظ حقوق کاربران کافی نت ها است

پاسخی بگذارید