بودجه
بودجه

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ هیأت وزیران

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

شماره۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ                                                                ۱۳۹۸/۱/۳۱

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

پ ـ قانون برنامه:  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه   اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ت ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ث ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست­های آن درج شده است.

ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند .

مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌ سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.

تبصره۱ـ اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏‌ای در سال ۱۳۹۸ الزامی است و دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحیه موافقتنامه‌های خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان ارایه نمایند.

تبصره۲ـ شرکت‌های دولتی که براساس قوانین ملزم به مبادله موافقتنامه برای منابع داخلی خود هستند‌، باید براساس زمانبندی تعیین­شده در بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و همچنین تبصره (۱) این ماده عمل نمایند.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید