قانون
قوانین و مقررات

قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی

قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب مصوب ۷ خرداد ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی

قضاوت آنلاین: انگشت‌نگاری عمومی تابع «ماده واحده قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی (*) منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۵۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۹ و آیین‌نامه آن با عنوان «آیین نامه اجرایی قانون انگشت نگاری مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۶۲ هیأت وزیران» بود. شش سال بعد، قانون فوق به موجب «قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب مصوب ۷ خرداد ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی» نسخ صریح گردید و آیین‌نامه اجرایی آن هم با انتقاء قانون، اجرای آن موضوعاً منتفی گردید. در حال حاضر انگشت تابع قانون فوق و «آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب ۷ مرداد ۱۳۶۸ هیأت وزیران» است.

قانون لغو قانون انگشت نگاری عمومی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲.۲.۲۷ (*) ملغی است.

تبصره – به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروه‌هایی که دولت صلاح می‌داند به ترتیبی که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص‌ خواهد شد، انگشت‌نگاری به عمل

می‌آید.

‌آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

زیرنویس
(*) ماده واحده قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – دولت مکلف است همزمان با اجراء طرح تجدید شناسنامه‌ها از کلیه متقاضیان شناسنامه جدید انگشت‌نگاری نموده و کارت مربوطه ‌را در بایگانی اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی ضبط و اثر انگشت و کلاسه مربوطه را در شناسنامه در محلی که مشخص می‌شود درج نماید.

تبصره – وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هیأت ‌وزیران به مورد اجراء بگذارند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۲۹۰۳ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۱

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=27105


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن