خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

حق اولویت در حضانت فرزند زیر هفت سال و اجازه خروج از کشور همان فرزند با کدامیک از پدر و مادر است؟

چکیده: خروج از کشور برای طفل حتی در دوره حضانت مادر منوط به اذن و اجازه پدر است.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۵۳۰۱۴۴۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۷/۲۹
مرجع صدور: شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل. د. فرزند غ. به طرفیت آقای الف. ک. به خواسته حضانت فرزند مشترک دختر بچه ۵/۴ ساله به نام ش. با توجه به مفاد دادخواست خواهان و قانونی بودن تقاضای ایشان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده در جلسه حاضر نبوده و وکیل محترم خوانده نیز اولاً دفاعیات مؤثری در مخالفت با خواسته خواهان نداشته و ثانیاً اظهار داشته که اظهارات خواهان را تأیید می‌کنم و بچه دختر است و پدرش در گلپایگان است و…لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل مذکور را به مادرش (خانم ل. د.) واگذار می‌نماید این رأی حضوری است و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران- حسن‌زاده

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۸۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۵۳۰۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه محترم ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ل. د. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت فرزند مشترک ۵/۴ ساله به نام ش. در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۵۳۰۱۲۱۱ حکم به حضانت فرزند مشترک تصدیر گردیده است وارد نیست، رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصداریافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد، استناد و استدلال شعبه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، به عمل نیامده است و اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه به موضوع حضانت که دادنامه دائمی بودن آن در هاله‌ای از ابهام بوده و موضوع خروج از کشور طفل توسط مادر مطرح شده نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که اجازه خروج از کشور برای طفل مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده با اذن و اجازه پدر بوده و در مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی نیز حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادر بوده و بعد از آن با پدر است و تصریح آن در دادنامه بدوی موردی نداشته است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- سیفی- ارژنگی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)