دیه
دیه

جدول ریالی محاسبه انواع درصدهای دیه و ارش در سال ۱۳۹۷

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۷۰۲/۱۰۰  مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ رئیس قوه قضائیه منتشره در
روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره ۲۱۲۶۶، ویژه نامه شماره ۱۰۳۰، یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین گردید که براساس نرخ مزبور، معادل ریالی درصدهای دیه و ارش تعیین شده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر خواهد بود.

جدول ریالی محاسبه انواع درصدهای دیه و ارش در سال ۱۳۹۷ موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

میزان دیهتعدادنوع درصدمبلغ به ریال
دیه کامل مرد۱۰۰شتر%۱۰۰۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰
نصف دیه کامل۵۰شتر%۵۰۱/۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰
دیه کامل زن۵۰شتر%۵۰۱/۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰
نصف دیه زن۲۵شتر%۲۵۵۷۷/۵۰۰/۰۰۰
دیه کامل زن در ماه حرام۶۶/۶۶شتر%۶۶/۶۶۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دیه کامل در ماه حرام۱۳۳.۳۳شتر%۱۳۳/۳۳۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ثلث دیه کامل= یک سوم۳۳/۳۳شتر%۳۳/۳۳۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
خمس دیه کامل =یک پنجم۲۰شتر%۲۰۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ربع دیه کامل= یک چهارم۲۵شتر%۲۵۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰
چهار پنجم خمس دیه کامل۱۶شتر%۱۶۳۶۹.۶۰۰.۰۰۰
چهار پنجم خمس نصف دیه کامل۸شتر۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
یک دیناریک دهم از یکشتر%.۰۰۱۲,۳۱۰,۰۰۰
ده دینار۱شتر۲۳,۱۰۰,۰۰۰
صد دینار۱۰شتر%۱۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
هزار دینار۱۰۰شتر%۱۰۰۲.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
یک ربع یک دیناریک چهارم از
یک دهم یک
شتر%۰۰۰۲۵۵۷۷,۵۰۰
دو ربع یک دیناردو چهارم از
یک دهم یک
شتر%۰۰۰۵۰۱,۱۵۵,۰۰۰
سه ربع یک دینارسه چهارم از یک
دهم یکر
شتر%۰۰۰۷۵۱,۷۳۲,۵۰۰
یک ربع ده دیناریک چهارم یکشتر%۰۰۲۵۵,۷۷۵,۰۰۰
دو ربع ده دیناردو چهارم از یکشتر%۰۰۵۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰
سه ربع ده دینارسه چهارم از یکشتر%۰۰۷۵۵,۷۷۵,۰۰۰
یک ربع صد دینار۲.۵شتر%۰۲۵۵۷,۷۵۰,۰۰۰
دو ربع صد دینار۵شتر%۰۵۰۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
سه ربع صد دینار۷.۵شتر%۰۷۵۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰
یک هزارم دیه کاملیک دهم از یکشتر%۰۰۱۲,۳۱۰,۰۰۰
(یک) ده هزارم دیه کامل۱شتر۲۳۱,۰۰۰
صد هزارم دیه کامل۱۰شتر%۱۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
یک درهمیک صدم یکشتر%۰۰۰۱۲۳۱,۰۰۰
ده درهمیک دهم یکشتر%۰۰۱۲,۳۱۰,۰۰۰
صد درهم۱شتر%۰۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰
هزار درهم۱۰شتر%۱۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ده هزار درهم۱۰۰شتر%۱۰۰۲.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کاملیک صدم از یکشتر%۰۰۰۱۲۳۱,۰۰۰
یک صد هزارم دیه کاملیک هزارم از یکشتر%۰۰۰۰۱۲۳,۱۰۰
نیم صدم یا نیم درصد دیه کامل۰.۰۵شتر%۰۵۱۱,۵۵۰,۰۰۰
یک صدم یا یک درصد دیه کامل۱شتر۲۳,۱۰۰,۰۰۰
یک و نیم صدم یا یک و نیم درصد۱.۵شتر%۱.۵۳۴.۶۵۰.۰۰۰
دو صدم یا دو درصد۲شتر۴۶,۲۰۰,۰۰۰
دو و نیم صدم یا دو و نیم درصد۲.۵شتر%۲.۵۵۷,۷۵۰,۰۰۰
سه درصد یا سه صدم۳شتر۶۹,۳۰۰,۰۰۰
سه و نیم صدم یا سه و نیم درصد۳.۵شتر%۳.۵۸۰,۸۵۰,۰۰۰
چهار صدم یا چهار درصد۴شتر۹۲,۴۰۰,۰۰۰
چهار و نیم صدم یا چهار و نیم درصد۴.۵شتر%۴.۵۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰
پنج صدم یا پنج درصد۵شتر۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
پنج و نیم صدم یا پنج و نیم درصد۵.۵شتر%۵.۵۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰
شش صدم یا شش درصد۶شتر۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
شش و نیم صدم یا شش و نیم درصد۶.۵شتر%۶.۵۱۵۰,۱۵۰,۰۰۰
هفت صدم یا هفت درصد۷شتر۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰
هفت  و نیم صدم یا هفت و نیم درصد۷.۵شتر%۷.۵۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰
هشت صدم یا هشت درصد۸شتر۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
هشت و نیم  صدم یا هشت و نیم درصد۸.۵شتر%۸.۵۱۹۶,۳۵۰,۰۰۰
نه صدم یا نه درصد۹شتر۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰
نه و نیم صدم یا نه و نیم درصد۹.۵شتر%۹.۵۲۱۹,۴۵۰,۰۰۰
ده صدم یا ده درصد۱۰شتر%۱۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
یک دهم دیه کامل۱۰شتر%۱۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل۲۰شتر%۲۰۴,۶۲۰,۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل۳۰شتر%۳۰۶,۹۳۰,۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل۴۰شتر%۴۰۹,۲۴۰,۰۰۰
پنج دهم درصد یا نیم درصد دیه کامل۵۰شتر%۵۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل۶۰شتر%۶۰۱۳,۸۶۰,۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل۷۰شتر%۷۰۱۶,۱۷۰,۰۰۰
هشت دهم درصد دیه کامل۸۰شتر%۸۰۱۸,۴۸۰,۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل۹۰شتر%۹۰۲۰,۷۹۰,۰۰۰

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=32573


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۸ دیدگاه

 1. با درود
  ارزش ریالی دیه و ارش صدمات وارده به ترتیب به شرح زیر است:
  ۱- حارصه مبلغ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  ۲- کبودی مبلغ ۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال
  ۳- تورم مبلغ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
  چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین» مطرح کنید.

 2. سلام و خسته نباشید
  محاسبه دیه را لطف کنید بگید
  ۱.خراشیدگی(حارصه)مخاط لب فوقانی
  ۲.کبودی و تورم مختصر ناحیه کنار خارجی چشم در اثر اصابت جسم سخت حدود دو روز گذشته حادث گردیده است.
  ارش تورم بند ۲ گواهی به میزان دو دهم درصد (۲/..%)دیه کامل تعیین میگردد.
  طبق نوشته برگه پزشک قانونی منم متن را برای شما نوشتم.
  ممنون از زحمات بی دریغ و بی منت شما
  خدا خیرتان بده

 3. با سلام
  خواستم نامه های پزشکی قانونی زیر بررسی شود
  ۱. آیا نظریه پزشکی قانونی درست است یا نه؟
  ۲. اگر درست هست چند درصد و چه مقدار می شود؟
  ۳ اگر هم درست نیست باید چکار کنیم؟
  لازم به ذکره تصادف در ماه ذی الحجه بوده است
  باتشکر از زحمات شما

  نامه اول پزشکی قانونی
  ۱. ناحیه ساییدگی وسیع (حارصه ) قدام و خلف دست راست و خلف بند اول انگشت پنجم دست راست و خلف مچ دست راست
  ۲. ساییدگی(حارصه )خلف بند اول و دوم شست پای چپ و خلف بند اول و دوم و سوم انگشت چهارم پای چپ و خلف بند اول انگشت سوم پای چپ و خلف بند اول و دوم انگشت چهارم پای چپ
  ۳. تجمع خون زیر پوست بند انتهایی انگشتان اول و سوم و پنجم پای چپ
  ۴. ساییدگی (حارصه )قدام آرنج چپ
  ۵. ساییدگی ( حارصه ) خلفی فوقانی ساعد چپ
  ۶. ساییدگی ( حارصه ) خلف مچ دست چپ
  ۷. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف دست چپ
  ۸. ساییدگی ( حارصه ) خلف بند دوم انگشتان سوم و چهارم و پنجم دست چپ و خلف بند سوم انگشت پنجم دست چپ
  ۹. ساییدگی ( حارصه ) قسمت فوقانی لاله گوش چپ و سمت چپ صورت در مجاور گوش
  ۱۰. ناحیه سیاه شدگی خلف گوش چپ
  ۱۱. ساییدگی ( حارصه ) قدامی میانی ساق راست حارصه
  ۱۲. دو عدد ساییدگی ( حارصه ) پشت پای راست
  ۱۳. خراشیدگی ( حارصه ) خلف بند اول انگشتان اول و دوم و سوم و پنجم پای راست
  ۱۴. تورم پای راست
  ۱۵. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف سمت راست کمر
  ۱۶. تعبیه راه ورید مرکزی سمت راست گردن
  ۱۷. کاهش هوشیاری متوسط
  ۱۸. خونریزی مغزی در ناحیه آهیانه راست جمجمه
  ۱۹. خردشدگی قسمت میانی ران راست که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است
  ۲۰. شکستگی قسمت میانی درشت نی و نازک نی ساق پای چپ که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی در استخوان درشت نی چپ قرار گرفته است
  ۲۱. شکستگی قسمت انتهایی استخوان ران چپ
  ۲۲. کوفتگی ریه چپ صدمات در اثر برخورد با جسم سخت و بالعکس

  نامه آخرپزشکی قانونی
  ارش بند سوم معادل سه هزارم دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند چهاردهم معادل نیم درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند پانزدهم معادل نیم درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند شانزدهم معادل یک درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند هفدهم معادل چهارصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند هجدهم معادل شش درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.خردشدگی ران راست مطلوب التیام یافته تلقی میشود و ارش مداخله جراحی ران راست معادل سه درصد دیه کامله مرد مسلمانان اعلام میگردد. شکستگی قسمت میانی استخوان نازک نی و استخوان درشت نی ساق چپ مطلوب التیام یافته محسوب میشود و مداخله جراحی ران چپ نیز انجام شده است که ارش آن معادل دو درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.ضمنا جراحت وسیع و عمیق ساق چپ(موضعه )به صدمات قبلی افزوده میگردد. ارش کوفتگی نوح ریوی نارسائی حاد تنفسی متعاقب آن معادل سه درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.سایر صدمات دیگر مشمول دیه مقدر است و نیاز به معاینه مجدد نمی باشد.

  • با سلام
   نظر به این که در بند ۸ راهنمای مشاوره حقوقی رایگان در قضاوت آنلاین تصریح گردید که تعیین درصد دیه و ارش و نیز محاسبه ارزش ریالی هریک، تا سه مورد رایگان بوده ولی بیش از آن نیازمند پرداخت هزینه است و از آنجایی که محاسبه ‌موارد اعلامی شما نیازمند صرف زمان بوده، در صورت تمایل به اخذ پاسخ باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان را از طریق کارت عابر بانک ملی به شماره  ۷۸۱۱   ۹۵۳۳  ۹۹۷۲  ۶۰۳۷  به نام علیرضا مرادی پرداخت نمایید تا محاسبات لازم نسبت به مقادیر دیه و ارش موضوع سئوال شما به عمل آید والا سئوال شما بی پاسخ خواهدماند. ضمناً این امر از طریق ایمیل نیز قبلاً به شما اطلاع‌رسانی شد.

 4. با سلام
  نامه اول پزشکی قانونی
  ۱. ناحیه ساییدگی وسیع (حارصه ) قدام و خلف دست راست و خلف بند اول انگشت پنجم دست راست و خلف مچ دست راست
  ۲. ساییدگی(حارصه )خلف بند اول و دوم شست پای چپ و خلف بند اول و دوم و سوم انگشت چهارم پای چپ و خلف بند اول انگشت سوم پای چپ و خلف بند اول و دوم انگشت چهارم پای چپ
  ۳. تجمع خون زیر پوست بند انتهایی انگشتان اول و سوم و پنجم پای چپ
  ۴. ساییدگی (حارصه )قدام آرنج چپ
  ۵. ساییدگی ( حارصه ) خلفی فوقانی ساعد چپ
  ۶. ساییدگی ( حارصه ) خلف مچ دست چپ
  ۷. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف دست چپ
  ۸. ساییدگی ( حارصه ) خلف بند دوم انگشتان سوم و چهارم و پنجم دست چپ و خلف بند سوم انگشت پنجم دست چپ
  ۹. ساییدگی ( حارصه ) قسمت فوقانی لاله گوش چپ و سمت چپ صورت در مجاور گوش
  ۱۰. ناحیه سیاه شدگی خلف گوش چپ
  ۱۱. ساییدگی ( حارصه ) قدامی میانی ساق راست حارصه
  ۱۲. دو عدد ساییدگی ( حارصه ) پشت پای راست
  ۱۳. خراشیدگی ( حارصه ) خلف بند اول انگشتان اول و دوم و سوم و پنجم پای راست
  ۱۴. تورم پای راست
  ۱۵. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف سمت راست کمر
  ۱۶. تعبیه راه ورید مرکزی سمت راست گردن
  ۱۷. کاهش هوشیاری متوسط
  ۱۸. خونریزی مغزی در ناحیه آهیانه راست جمجمه
  ۱۹. خردشدگی قسمت میانی ران راست که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است
  ۲۰. شکستگی قسمت میانی درشت نی و نازک نی ساق پای چپ که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی در استخوان درشت نی چپ قرار گرفته است
  ۲۱. شکستگی قسمت انتهایی استخوان ران چپ
  ۲۲. کوفتگی ریه چپ صدمات در اثر برخورد با جسم سخت و بالعکس

  نامه آخرپزشکی قانونی
  ارش بند سوم معادل سه هزارم دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند چهاردهم معادل نیم درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند پانزدهم معادل نیم درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند شانزدهم معادل یک درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند هفدهم معادل چهارصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند هجدهم معادل شش درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.خردشدگی ران راست مطلوب التیام یافته تلقی میشود و ارش مداخله جراحی ران راست معادل سه درصد دیه کامله مرد مسلمانان اعلام میگردد. شکستگی قسمت میانی استخوان نازک نی و استخوان درشت نی ساق چپ مطلوب التیام یافته محسوب میشود و مداخله جراحی ران چپ نیز انجام شده است که ارش آن معادل دو درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.ضمنا جراحت وسیع و عمیق ساق چپ(موضعه )به صدمات قبلی افزوده میگردد. ارش کوفتگی نوح ریوی نارسائی حاد تنفسی متعاقب آن معادل سه درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.سایر صدمات دیگر مشمول دیه مقدر است و نیاز به معاینه مجدد نمی باشد.

  خواستم ببینم
  ۱. درست محاسبه شده یا نه؟
  ۲. اگر درست محاسبه شده مقدار آن چند درصد و چند تومان میشود؟
  ۳. اگر درست محاسبه نشده باید چکار کنم؟

  • با سلام
   نظر به این که در بند ۸ راهنمای مشاوره حقوقی رایگان در قضاوت آنلاین تصریح گردید که تعیین درصد دیه و ارش و نیز محاسبه ارزش ریالی هریک، تا سه مورد رایگان بوده ولی بیش از آن نیازمند پرداخت هزینه است و از آنجایی که محاسبه ‌موارد اعلامی شما نیازمند صرف زمان بوده، در صورت تمایل به اخذ پاسخ باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان را از طریق کارت عابر بانک ملی به شماره  ۷۸۱۱   ۹۵۳۳  ۹۹۷۲  ۶۰۳۷  به نام علیرضا مرادی پرداخت نمایید تا محاسبات لازم نسبت به مقادیر دیه و ارش موضوع سئوال شما به عمل آید والا سئوال شما بی پاسخ خواهدماند. ضمناً این امر از طریق ایمیل نیز به شما اطلاع‌رسانی شد.

 5. با سلام
  با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی محاسبه درصد مقادیر دیه به ترتیب شماره های مندرج در سئوال به شرح زیر است:
  ۱. سه عدد حارصه مچ و قدام و خلف دست راست یک و نیم درصد دیه حارصه و دیه بند اول انگشت پنجم، یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل
  ۲. حارصه خلف اول و دوم شست پا به تعداد دو عدد یک صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل و سایر شش عدد یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل
  ۳. سه عدد ۰.۰۳ درصد
  ۴. نیم درصد
  ۵. نیم درصد

  ۶. نیم درصد
  ۷. نیم درصد
  ۸. چهار عدد یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل
  ۹. دو درصد
  ۱۰. شش هزارم دیه کامل

  ۱۱. نیم درصد
  ۱۲. یک درصد
  ۱۳. چهار عدد یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل
  ۱۴. ارش دارد و توسط پزشکی قانونی تععیین میشود
  ۱۵. یک درصد

  ۱۶. ارش دارد و میزان آن توسط پزشکی قانونی تعیین میشود
  ۱۷. ارش دارد و پزشکی قانونی میزان آن را معین میکند
  ۱۸ . به شرح شماره ۱۷ فوق
  ۱۹. خرد شدگی قسمت میانی درشت نی و نازک نی ساق که بصورت مطلوب التیام یافته باشد به میزان ۲۶/۶۶ درصد دیه کامل و همچنین مشمول ارش میشود
  ۲۰. در صورت التیام مطلوب دو فقره ۸ درصد + ارش

  ۲۱.در صورت التیام مطلوب ۸ درصد
  ۲۲. ارش توسط پزشکی قانونی تعیین می شود.

  ضمناً ارش تورم در سر و صورت و دیه تغییر رنگ به شرح ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی است و ۱۰ شتر = یک دهم دیه کامل می باشد.

 6. سلام
  دیه موارد زیر چند درصد میشه ؟؟؟
  ۱. ناحیه ساییدگی وسیع (حارصه ) قدام و خلف دست راست و خلف بند اول انگشت پنجم دست راست و خلف مچ دست راست
  ۲. ساییدگی(حارصه )خلف بند اول و دوم شست پای چپ و خلف بند اول و دوم و سوم انگشت چهارم پای چپ و خلف بند اول انگشت سوم پای چپ و خلف بند اول و دوم انگشت چهارم پای چپ
  ۳. تجمع خون زیر پوست بند انتهایی انگشتان اول و سوم و پنجم پای چپ
  ۴. ساییدگی (حارصه )قدام آرنج چپ
  ۵. ساییدگی ( حارصه ) خلفی فوقانی ساعد چپ

  ۶. ساییدگی ( حارصه ) خلف مچ دست چپ
  ۷. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف دست چپ
  ۸. ساییدگی ( حارصه ) خلف بند دوم انگشتان سوم و چهارم و پنجم دست چپ و خلف بند سوم انگشت پنجم دست چپ
  ۹. ساییدگی ( حارصه ) قسمت فوقانی لاله گوش چپ و سمت چپ صورت در مجاور گوش
  ۱۰. ناحیه سیاه شدگی خلف گوش چپ

  ۱۱. ساییدگی ( حارصه ) قدامی میانی ساق راست حارصه
  ۱۲. دو عدد ساییدگی ( حارصه ) پشت پای راست
  ۱۳. خراشیدگی ( حارصه ) خلف بند اول انگشتان اول و دوم و سوم و پنجم پای راست
  ۱۴. تورم پای راست
  ۱۵. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف سمت راست کمر

  ۱۶. تعبیه راه ورید مرکزی سمت راست گردن
  ۱۷. کاهش هوشیاری متوسط
  ۱۸. خونریزی مغزی در ناحیه آهیانه راست جمجمه
  ۱۹. خردشدگی قسمت میانی ران راست که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است
  ۲۰. شکستگی قسمت میانی درشت نی و نازک نی ساق پای چپ که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی در استخوان درشت نی چپ قرار گرفته است

  ۲۱. شکستگی قسمت انتهایی استخوان ران چپ
  ۲۲. کوفتگی ریه چپ صدمات در اثر برخورد با جسم سخت و بالعکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت واتساپ
ارتباط با ما
تماس با ما
بازدیدکننده محترم
برای ارتباط با مدیر سایت و انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین درخواست‌ را در واتسات مطرح کنید.