آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۱۳۸۵

توضیح: با توجه به تصویب «ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه» ، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ تیر ۱۳۷۸ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی نسخ ضمنی گردید و صرفاً از جهت بررسی تحولات قانونی و پژوهش های حقوقی قابل استفاده خواهدبود./بروزرسانی ۱۳۹۹/۱/۲۳

قضاوت آنلاین: اولین بار «آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری » در تاریخ مصوب ۲۸ تیر ۱۳۷۸ در ۱۷ ماده به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که ماده ۱۲ آن در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۰ مورد اصلاح گرفت. بعد گذشت شش سال، آیین نامه مزبور نسخ و آیین نامه جدیدی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۵ از سوی مقام پیش گفته تصویب شد.

عجیب آن که، بعد از گذشت قریب به ۱۳ سال از سال ۱۳۸۵ تاکنون و علیرغم تغییر شرایط اقتصادی و افزایش نرخ تورم خاصه در سال های اخیر هیچ ضرورتی به بازنگری در تعرفه حق الوکاله در آیین و بروز رسانی آن صورت نگرفت و وکلای دادگستری باید کما و کان در سال جاری نیز بر مبنای تعرفه سال ۱۳۸۵ حقوق مالی خود را دریافت نمایند!

در مورد حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي تسخيري و وكلاي معاضدتي به آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۷۱/۴/۲۱ رييس قوه قضاييه مراجعه نمایید.

علیرضا مرادی- قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
نامه شماره ۱۶۹۴۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ رئیس محترم كانون وكلای دادگستری مركز در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزینه سفر وكلا (كانون‌های وكلای دادگستری كشور و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:

« ایـن آئین‌نامه مـورد تاییـد است به كلیـه كانونهای وكلای سراسر كشور، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود.»

لذا تصویرنامه فوق به همراه یك نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی كشور به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.

ماده ۱- قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده ۲- اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.

ماده ۳- در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۱۰٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف – تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره- درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.

۱-وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵٪ مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ۱۰٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۲- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی‌ به ازای هر سال ۱٪ مبلغ پایه و حداکثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۳- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۰٪ مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

ماده ۴- شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده ۵-

الف- حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب – حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۳ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج -حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی‌ و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.

5/5 - (2 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=32576


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۴ دیدگاه

 1. شماره۱۰۰/۷۲۰۰/
  ۹۰۰۰ ۱۶/۲/۱۳۸۸
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
  پیرو نامه شماره ۱۰۳۸۷/۸۷/۱ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷، نسخه‌ای از آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه
  اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارشناسان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/
  ۱۳۵۵ که در تاریـخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ به تصویب ریاسـت محترم قوه‌قضاییه رسیـده‌است به
  منظور درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.
  رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ موحدی

  آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و
  کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۵
  ماده۱ـ وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم
  به وکلا ارجاع می‌شود.
  ماده۲ـ نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری به کانون وکلای دادگستری یا مرکز
  امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استان مربوط اعلام می‌شود تا
  نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام شود.
  ماده۳ـ وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور
  مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل
  دوم آییـن‌نامه قانون وکالت مصـوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ به وکلا ارجاع می‌شود.
  ماده۴ـ میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ
  دو میلیون ریال است.
  ماده۵ ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران
  حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مشترکاً تهیه و اجراء خواهدشد.
  ماده۶ ـ در وکالت تسخیری اگر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دوجلسه بشود برای هرجلسه
  اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم
  به وکیل ارجاع شود برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر
  مبلغ مذکور در ماده ۴ به وکیل پرداخت خواهدشد.
  ماده۷ـ هزینه سفر وکلا برای شرکت در جلسات دادگاه در صورتی که محل دادگاه خارج از
  محل دفتر و اشتغال وکیل باشد براساس آیین‌نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت
  می‌گردد.
  ماده ۸ ـ حق‌الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و در وکالت معاضدتی
  با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی،
  وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پرداخت خواهدشد.
  ماده۹ـ اداره کل بودجه و تشکیلات قوه‌قضاییه همه ساله ۲۵% اعتبار مورد نیاز
  حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز و
  مرکز امور مشاوران حقـوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه برآورد و پیشنهاد می‌گردد
  در لایحه بودجه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و از طریق
  ذی‌حسابی دادگسـتری به طور مساوی به صورت تنخواه‌گردان در اختیار کانون وکلای
  دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه قرار داده و با توجه
  به اسناد پرداخت شده موجودی را تا حداقل ۲۵% مذکور تکمیل نماید.
  ماده۱۰ـ میـزان حق‌الوکاله تعییـن شده در این آییـن‌نامه هر سال یک‌بار با توجـه
  به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهدشد.
  ماده۱۱ـ با تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.
  ماده۱۲ـ این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان
  دادگستری مصوب ۱۳۵۵ در ۱۲ ماده بنا به پیشنهاد مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ کانون وکلای
  دادگستری مرکز و اصلاحات پیشنهادی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان در تاریخ
  ۱۲/۲/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 2. سلام
  ممنون خیلی خوب بود.
  آیا در حال حاضر همین آیین نامه حاکم است برای وکلا یا خیر؟؟؟
  و آیا مبالغ سالانه تغییر می کند یا بر اساس همین آیین نامه از موکلین اخذ می گردد، چون خیلی مبالغ کمه؟
  ممنون

  • با درود
   متأسفانه نسبت به حق الوکاله وکلای دادگستری در سال جاری نیز همین آیین نامه حاکم است!
   ایراد شما به عنوان نقدی شایسته به آیین نامه وارد است که چرا با وصف گذشت قریب به ۱۳ سال از زمان تصویب آیین نامه و علیرغم تغییر شرایط اقتصادی و رشد نرخ تورم تعرفه موضوع آن مورد بازنگری قرار نگرفته و بروزرسانی نمی شود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code