نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

توقیف یارانه نقدی سرپرست خانوار

یارانه نقدی سرپرست خانوار مشمول مستثنیات دین ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست

کد نشست ۱۳۹۸-۶۵۹۶

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ قضات شهر بروجرد در استان لرستان

موضوع: کسری مستثنیات دین نسبت به یارانه نقدی

پرسش: آیا یارانه نقدی اشخاص قابل توقیف است؟

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه اصل بر وجوب پرداخت دین می‌باشد و مستثنیات دین حالت استثنائی دارند و باید آن را در حدود نص و به قدر متیقن تفسیر کرد، در ماده ۲۴ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که موارد مستثنیات دین بیان شده است، ذکری از یارانه نقدی به میان نیامده است. البته برداشت از حساب صاحب حساب، بابت دین او امکان‌پذیر است ولی بابت دیون سایر افراد تحت سرپرستی قابل توقیف نمی‌باشد.

تاپیک مرتبط: رفع انسداد حساب یارانه سرپرست خانوار

نظر اقلیت

به عنوان مستثنیات دین محسوب و قابل توقیف نمی‌باشد .

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موارد مستثنیات دین بیان گردیده، در فرضی که یارانه نقدی به حساب سرپرست خانواده که محکوم‌علیه قرار گرفته، واریز شود، نسبت به سهم ایشان از یارانه نقدی قابلیت توقیف دارد.

سامانه نشست قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

3.2/5 = (24 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=33184


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره کیانوش جاودانی

ترازوی عدالت
حقوقدان علاقمند به ادبیات، روان شناسی و سینما
موجب خوشحالی است که دانسته های خود را با خوانندگان قضاوت آنلاین به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن