نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

حق اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی بعد از اخذ توضیح از کارشناس

بعد از اخذ توضیح از کارشناس نیز طرفین دعوا حق اعتراض به نظریه کارشناسی و توضیحات اخذشده را دارند

نشست قضایی مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵ قضات شهر میبد در استان یزد
موضوع: اعتراض به نظر کارشناس
پرسش
در صورتی که نظر کارشناسی به متداعیین ابلاغ شود و احد از آنان بدون تعرض و خدشه به نظر کارشناس، مواردی را جهت اخذ توضیح عنوان کند، آیا پس از اخذ توضـیح از کارشـناس منتخب شخص موصوف می تواند به کل نظر کارشناسی اعتراض کند یا فقط در خصوص اخذ توضیح به عمل آمده حق اعتراض وی محفوظ است؟
نظر اتفاقی
چون در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی در خصـوص اینکـه دادگـاه مکلـف بـه پذیرش یا رد نظر کارشناسی باشد، وجود ندارد، پس از وصول نظر کارشناسی آن را به طـرفین ابلاغ می کند و طرفین ظرف یک هفته می توانند نسبت به نظر کارشناسی مطالبی را نفیاً یا اثباتـاً بیان نمایند. پس در صورتی که پرونده معد تصمیم گیری باشـد، دادگـاه اقـدام بـه صـدور رأی می کند و اعتراض به نظر کارشناسی دارای مهلت خاصی نیست.
نظر هیئت عالی
بدواً لازم به ذکر است، گاهی اخـذ تصـمیم در دعـاوی مطروحه مستلزم جلب نظر کارشناسی است و دادرس دادگاه بـر حسـب تقاضـای طرفین یا نیاز دعوا به ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور قرار می کند.
در قرار ارجاع امر به کارشناس، دادرس دادگاه مکلف است استمهالی را که برای اظهارنظر کارشناس می دهد بـه وی اطلاع دهد. بدیهی است کارشناس با توجه به اهمیت موضوع ممکن است از دادگاه درخواست مهلت بیشتری بکند که قبول تقاضا بلامانع است ولی در هر حال جریان به اطلاع اصحاب دعوا می رسد. پس از وصول نظر کارشناس، اصحاب دعوا طرف یک هفته در دادگاه حاضـر و نظـر کارشناس به آنها ابلاغ می شود و آنها حق اعتراض به نظر کارشناس را خواهنـد داشـت، لـیکن قبول اعتراض و همچنین وجاهت نظر کارشناس به عهده دادرس دادگاه است.
در خصوص سؤال مطروحه که، یکی از اصحاب دعوا توضـیح از کارشـناس را درخواسـت می کند، دادرس دادگاه مخیر است کارشناس را برای اخذ توضیح دعوت کند یـا از دعـوت وی خودداری کند. پس از استماع توضیحات کارشناس باز حق اعتراض به نظـر کارشـناس برای اصحاب دعوا محفوظ است و دادگاه با توجه بـه اوضـاع و احـوال قضـیه، چگـونگی اعتراض را بررسی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
4.3/5 = (7 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=33215


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن