شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

دعوای استرداد لاشه چکی که نسبت به آن اجراییه ثبتی صادر شده، قابل استماع نیست

اگر چکی مورد ظهرنویسی قرار و برای وصول وجه آن اجراییه صادر شود، تا زمانی که این اجراییه باطل نشده باشد، امکان طرح دعوای استرداد لاشه چک ممکن نیست

چکیده: در صورتی که نسبت به چک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد، تا زمانی که اجرائیه مذکور ابطال نشده باشد، دعوای استرداد چک مذکور قابلیت استماع نخواهد داشت.

دادنامه شماره: 00396
تاریخ صدور: 1391/5/15
مرجع صدور: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای داگاه بدوی

دعوی شرکت تعاونی لاستیک و روغن ت. با وکالت آقای س.م.ر.ح. به‌طرفیت 1- شرکت تولیدی د. (سهامی عام) 2 ـ آقای م ع. با وکالت خانم ف.ک. 3 ـ آقای م.ر. به‌خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به‌ شماره 169288 مورخ 10/9/86 عهده بانک سپه که من‌غیر‌حق توسط خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم واگذار گردیده است با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خوانده ردیف دوم، دارنده‌ی با حسن نیتِ چک موضوع پرونده می‌باشد و با توجه به وصف تجریدی چک، اختلاف حساب بین صادرکننده و ظهرنویس انتقال‌دهنده، ارتباطی به دارنده با حسن نیت چک ندارد در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالار‌ثالث 

شماره دادنامه: 9209970220800855
تاریخ صدور: 1392/06/27
مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به‌ شماره 00396 مورخ 1391/5/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی دعوای خواهان با خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به‌ شماره 169288 مورخ 1386/9/10 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به‌ شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد زیرا، حسب مفاد دادخواست، در مورد چک مذکور از طریق اجرای ثبت اقدام و برگ لازم‌الاجرا صادرشده است. بنابراین تا زمانی که اجرائیه در مورد چک مختلف‌فیه باطل نشده باشد، دعوای استرداد چک قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. ازاین‌رو، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه – صفیری و امیری

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

آخرین بروزرسانی: مارس 7th, 2020 ساعت: 12:34 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=33294


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید