شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

دعوای استرداد لاشه چک از انواع دعاوی مالی است

برابر رویه قضایی دعوای استرداد لاشه چک از مصادیق دعاوی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی این دعاوی است

چکیده: دعوای استرداد لاشه چک، در زمره دعاوی مالی بوده و مستلزم واریز هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

دادنامه شماره: ۸۸۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۸/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر.ل. و م.ل. با وکالت س.ح. و س.ح. به‌ طرفیت س.ک. به خواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به استرداد یک فقره چک به شماره ۸۴۶۰۸۸/۵۶۴ به انضمام خسارت وارده اعم از؛ هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، نظر به اینکه صدور چک دایر بر مدیونیت صادر کننده است و خارج از روابط قراردادی طرفین می‌باشد، لذا دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۷
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
مرجع صدور: شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی۱. آقای ر.ل.۲. آقای م.ل. با وکالت آقای س.ح. و آقای س.ح. به‌ طرفیت آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره ۸۸۳ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره ۸۴۶۰۸۸/۵۶۴ به مبلغ یک صد و سی میلیون تومان می‌باشد، با توجه به اینکه استرداد چک موضوع مالی می‌باشد هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان که تودیع ننموده است پرونده از این جهت واجد نقص می‌باشد ضمناً ابطال تمبر [حال آن که] هزینه دادرسی نیز در مرحله بدوی، غیرمالی محاسبه شده و از این جهت نیز واجد نقص می‌باشد. دفتر مقرر است پرونده را جهت رفع نقص از آمار کسر عیناً به دفتر دادگاه محترم بدوی اعاده تا پس از رفع نقص عیناً به این دادگاه ارسال دارند.

مستشاران شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- خیری و کریمی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=33313


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن