خانه » مقررات » دستورالعمل‌های کیفری » دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه
بانک اطلاعات ژنتیکی ایران

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه

شماره۱۰۰/۶۴۰۶۷/۹۰۰۰                                                                                              ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

در اجرای بند یک قسمت “ز” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب می شود:

فصل اول: کلیات

ماده۱ـ به منظور اجرای تکلیف بند یک قسمت “ز” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، که در این دستورالعمل به اختصار بانک ژنتیک نامیده می شود در قوه قضایه و در زیرمجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل می گردد. به طور کلی مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسه های ژنتیک افراد و نمونه های انسانی از آزمایشگاه های مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیره سازی و مقایسه تطبیقی آنها می باشد. شناسه های ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد می باشند که دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده، امکان ذخیره سازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسایی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهول الهویه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسه های جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسه های ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضایی ذیربط امکان شناسایی فرد مورد نظر فراهم می گردد. این فن آوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده۲ـ اهداف تشکیل بانک ژنتیک عبارت است از:

الف) هدف کلی:

تهیه شناسنامه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت آنها جهت تعیین هویت

ب) اهداف کاربردی:

۱ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین

۲ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهول الهویه

۳ـ انجام تحقیقات علمی و کاربردی

ماده۳ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل عبارت است از:

الف) شناسه های ژنتیک: مجموعه ای از کدهای ژنتیک است که از آزمایش بر روی نمونه های زیستی بدست می آید و در جهت تشخیص هویت مورد استفاده قرار می گیرد.

ب) شناسنامه هویت ژنتیک: شناسه های ژنتیک به همراه مشخصات فردی، شناسنامه هویت ژنتیک هر فرد را تشکیل می دهد.

ج) بانک ژنتیک: به تشکیلاتی اطلاق می شود که بصورت کشوری و جهت تعیین هویت، شناسه های ژنتیک و مشخصات فردی افراد و نمونه های انسانی را دریافت، ذخیره سازی و تعیین مطابقت می کند.

فصل دوم: ارکان بانک ژنتیک

ماده۴ـ بانک ژنتیک مشتمل بر ارکان زیر است:

۱ـ هیأت مدیره ۲ـ رئیس بانک ژنتیک ۳ـ رئیس هیأت مدیره ۴ـ تشکیلات اجرایی

ماده۵ ـ هیأت مدیره بانک ژنتیک به ریاست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل می شود. این هیأت متشکل از ۱۲ نفر به ترتیب زیر می باشد.

۱ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور (رئیس هیأت مدیره).

۲ـ دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان.

۳ـ فرمانده نیروی انتظامی یا نماینده تام الاختیار ایشان.

۴ـ رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا نماینده تام الاختیار ایشان.

۵ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان.

۶ ـ معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور.

۷ـ معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور.

۸ ـ سه نفر از متخصصین علوم مرتبط.

۹ـ رئیس بانک ژنتیک (دبیر هیأت مدیره).

۱۰ـ یک نفر قاضی عالی رتبه با ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه.

تبصره ـ دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره حسب مورد از سایر متخصصین علوم مرتبط جهت حضور در جلسه و ارائه نظر کارشناسی بدون داشتن حق رأی دعوت می نماید.

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)