شناسنامه
شناسنامه

قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدى

فصل اول‌-کلیات

ماده 1 (اصلاحى ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- وظائف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف‌- ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب‌- ثبت واقعه وفات و صدور گواهى مرگ.

ج‌- تعویض شناسنامه‌هاى موجود در دست مردم.

د- ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ- صدور گواهى ولادت براى اتباع خارجه.

و- تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگى.

ز- جمع‌آورى و تهیه آمار انسانى سراسر کشور و انتشار آن.

ح‌- وظائف مقرر دیگرى که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

ماده ۱ قبل از اصلاح- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
‌الف – ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.
ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ.
ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
ه – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
‌و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
‌ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

ماده ۲- براى مطالعه و پیشنهاد روشهاى فنى و اظهارنظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌هاى سجلى و آمارى و نحوه جمع‌آورى و انتشار آنها و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهاى فنى سجلى و طرز جمع‌آورى اوراق باطله و تنظیم و نگهدارى و حفاظت اسناد و مدارک سجلى در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورایى به نام شوراى عالى ثبت احوال تشکیل مى‌شود. اعضاء شوراى عالى ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم‌مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب وزیر دادگسترى و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم‌مقام او مى‌باشد و رأى اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره- نحوه جمع‌آورى و انتشار آمار انسانى و تهیه نمونه‌هاى مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شوراى عالى ثبت احوال تعیین خواهد شد.

ماده 3 (اصلاحى ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)- در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتى به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسؤول بایگانى یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکى از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل مى‌شود، وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهى ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتى که «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲- رفع اشتباهات ناشى از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳- ابطال اسناد و شناسنامه‌هایى که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام مى‌شود.

۴- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهاى ممنوع.

۵- حذف کلمات زائد، غیر ضرورى و یا ناشى از اشتباه در اسناد سجلى اشخاص.

ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگى و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرائى این قانون تعیین خواهد شد.

3/5 = (1 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=3607


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن