شورای نگهبان قانون اساسی
شورای نگهبان قانون اساسی

آیین نامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی مصوب ۱۳۷۹ شورای نگهبان

آیین نامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی مصوب ۲۲ تیر ۱۳۷۹ شورای نگهبان

فصل اول- كلیات

ماده ۱- وظائف و اختیاراتی كه به موجب اصل ۹۱ الی ۹۹ و دیگر اصول قانون اساسی و سایر قوانین بر عهده شورای نگهبان قرار دارد به ترتیب مذكور در این آیین‌نامه اجرا می‌شود.

ماده ۲- كلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به وظائف و اختیارات شورا در حدود قوانین به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.

ماده ۳- شورای نگهبان دارای سازمان اداری می‌باشد كه وظائف و اختیارات و نمودار تشكیلاتی آن با پیشنهاد دبیر شورا به تصویب شورای نگهبان می‌رسد. در مورد اصلاحات و تغییرات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود.

فصل دوم- اعضاء شورای نگهبان

ماده ۴- دوره شورای نگهبان شش ‌ساله از مبدأ ۲۶/ ۴/ ۱۳۵۹ و دوره‌های عضویت شش ساله اعضاء با توجه به اصل ۹۲ [قانون اساسی] به ترتیب ۲۶/ ۴/ ۱۳۵۹ و ۲۶/ ۴/ ۱۳۶۲ می‌باشد.

ماده ۵- هرگاه در اثناء دوره‌ای عضوی فوت نماید یا استعفاء دهد و یا عزل شود عضویت جانشین وی فقط برای بقیه مدت خواهد بود.

ماده ۶- دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضائی كه عضویت‌شان در شرف انقضاء است طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقهاء به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید.

ماده ۷- استعفای اعضای شورا باید كتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسه شورا قرائت می‌كند، چنانچه ظرف مدت یك هفته از تاریخ قرائت، استعفاء مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه اعلام می‌گردد.

ماده ۸- گزارش فعالیت هر یك از اعضاء و چگونگی شركت آن‌ها در این فعالیت‌ها از لحاظ غیبت، تأخیر و تعطیل در جلسات اصلی شورا و مجلس و نیز كمیسیون‌های آن در پایان هر دوره پس از اطلاع اعضای شورا حسب مورد به استحضار مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه می‌رسد. هر شش ماه یكبار نیز گزارش فعالیت اعضاء و غیبت و تأخیر ورود و تعجیل در خروج آنان در جلسه شورای نگهبان مطرح می‌شود.

فصل سوم- جلسات و وظائف شورای نگهبان

ماده ۹- شورا دارای جلسات عادی و فوق‌العاده خواهد بود.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=40899


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن