شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

گزارش اصلاحی مستند به توافق در تقسیم ترکه قطعی و غیرقابل تجدیدنظراست

گزارش اصلاحی مستند به توافق وراث در تقسیم ترکه، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است

موضوع: قطعیت گزارش اصلاحی

چکیده:  گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ قانون امور حسبی صادر می شود، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

شماره دادنامه: ۶۷
تاریخ صدور: ۵/۲/۹۱
مرجع صدور: شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

در مورد خواسته خانم (الف.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت آقایان (ی.) و (ز.) و (ش.) با نام خانوادگی (ی. ن. ت.) مبنی بر تقسیم ماترک متوفی (ی. ن. ت.) به شرح درخواست با توجه به صورت مجلس مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ و اشتمال آن بر تقسیم به تراضی، مستنداً به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ از قانون امور حسبی، قرار تقسیم به تراضی به شرح انعکاس یافته در صورت مجلس که عیناً در قرار موصوف درج می گردد، صادر می شود. در مورد ملک واقع در خیابان …، آقای (ش. ی.) متعهد شدند که سهم خانم (الف.) را خریداری و ظرف مدت شش ماه، ثمن آن را به وی بپردازد و قیمت با توافق طرفین است و سهم خانم (الف.) یک و نیم دانگ از شش دانگ می باشد و در مورد سرقفلی مغازه واقع در خیابان … مقرر شد سهمی خانم (الف.) که یک ونیم دانگ از شش دانگ است، توسط آقای (ش.) تا آبان ۹۱ خریداری گردیده و قیمت با توافق طرفین تعیین می-شود با دیگر جزئیات مندرج در صورت مجلس و در مورد ملک واقع در خیابان … که چهار طبقه و هفت واحد مسکونی است و سهم خانم (الف.) یک و نیم دانگ از کل است، پس از انجام کارهای انحصار وراثت با حصول توافق در قیمت و با ارجاع به کارشناس، سهم خانم (الف.) توسط آقای (ش.) خریداری شود وإلا فعلا به صورت مشاعی باقی باشد تا زمان [آمادگی] آقای (ش.) جهت خرید آن و اموال موجود در خیابان یکم که پدر و مادرشان در آن زندگی می¬کردند، با توافق فیمابین تقسیم یا به فروش برسد و همچنین اموال موجود در انباری و نیز به شرح مذکور اتومبیل فورد مدل ۱۹۸۷ و اجرای بند چهارم از تاریخ توافق به شرح قرار تقسیم به تراضی تا یک سال مقیّد گردیده با این قید که ممتنع از انجام بندهای موصوف مکلّف به پرداخت دویست و پنجاه میلیون تومان در حق طرف دیگر باشد و اینکه آقای (ش.) متعهد به که یک گاو صندوق خارجی نسوز ضد سرقت به خانم (الف.) ظرف شـش ماه از یوم جاری تـحویل نماینده که بر این اساس ، قرار تقسیم توافقی که مشتمل بر نوعی تصالح است، انشاء گردید.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسوی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۳۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
مرجع صدور: شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (الف.) به طرفیت آقایان (ی.) و (ز.)، هردو (ی. ن. ت.)، نسبت به دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۵/۲/۹۱ شعبۀ ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار تقسیم توافقی مشتمل بر نوعی تصالح بر طرز تقسیم ماترک گزارش اصلاحی صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده نمی شود؛ زیرا قرار بر توافق و سازش موضوع مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ قانون امور حسبی، قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد. به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رضائی – صلاتی

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=41457


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید