خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » اشتغال وکیل به شغل وکالت مانع قبول دعوای اعسار از هزینه دادرسی است (رأی دادگاه)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

اشتغال وکیل به شغل وکالت مانع قبول دعوای اعسار از هزینه دادرسی است (رأی دادگاه)

اشتغال به شغل وکالت دلالت بر ملائت وکیل داشته و دعوای اعسار از وکیل دادگستری قابل پذیرش نیست

 

چکیده: اشتغال به شغل وکالت، عرفاً دلالت بر ملائت دارد و بنابراین ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقبول نیست.

شماره دادنامه: ۰۱۰۸۷
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۷
مرجع صدور: شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۲/۸/۹۲ خانم ف.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای ح.م. به خواسته‌ی اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره‌ی ۹۲۰۳۸۲ مورخ ۲۱/۵/۹۲ به میزان دوازده میلیون ریال را تقدیم این دادگاه کرده‌اند.

دادگاه با عنایت به موارد مطروحه در دادخواست تقدیمی و نظر به دفاع به‌عمل‌آمده از ناحیه خوانده دعوی و با توجه به اینکه شغل خواهان وکالت بوده و حسب متعارف اقتضای ملائت وکیل محترم را می‌نماید درعین‌حال اصل بر ملائت اشخاص است و ادعای اعسار مستلزم ارائه ادله‌ی اقناع کننده‌ی قانونی است که صرف استناد به شهادت شهود که غالباً جنبه همگرایی و برخوردار از ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است، افادهی مقصوده اثبات ادعا را نمی‌نماید. بر این اساس دادگاه با توجه به اینکه دریافت هزینه‌ی دادرسی در زمرهی درآمدهای دولت مربوط به عموم افراد اجتماع است و معافیت از آن مستلزم اثبات ادعا در جهت عدم پرداخت به نحو موقت می‌باشد که ادلهی ابرازی خواهان مؤید و مثبت این امر نبوده و قناعت وجدانی دادگاه را نداشته و ندارد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۱۵-۱۳۱۸-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد  197-198-503-504-505-506-507-508 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ با عنایت به بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۸۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
مرجع صدور:  شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به‌طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۸۷-۷/۱۲/۹۲ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیها به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شمار ۰۳۸۲-۲۱/۵/۹۲ به میزان دوازده میلیون ریال متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است و اظهارات گواهان در پرونده حاضر با توجه به اوضاع‌ واحوال موجود مفید قطع و یقین به عدم توانایی مالی تجدیدنظرخواه در پرداخت هزینه دادرسی تعیین‌شده نمی‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین‌رو به تجویز ماه ۳۵۸ قانونی آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد آن رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبه: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

همچنین ببینید

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستور العمل اجرایی طرح هر مسجد یک حقوقدان مصوب ۱۳۹۸ معاونت فرهنگی قوه قضاییه

دستورالعمل اجرایی طرح هر مسجد یک حقوقدان مصوب 7 مهر 1398 معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هدف ارتقای سواد حقوقی و قضایی جامعه و مشاوره حقوقی رایگان ابلاغ شد.

پاسخی بگذارید