شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

لوث و قسامه مثبت دیه جرائم مادون نفس است نه جنبه عمومی این جرائم

لوث و قسامه برای اثبات دیه جرائم مادون نفس است و مثبت جنبه عمومی این جرائم نیست

چکیده: در جنایات مادون نفس، جنبه عمومی جرم با لوث و قسامه ثابت نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۳۰۰۴۵۳
تاریخ صدور: ۱۹/۰۵/۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی و نیز ایراد ضرب‌وجرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و اتهام آقای م.س. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی و ایراد ضرب‌وجرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان دنده سمت راست؛

با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران و اظهارات گواهان در برگ‌های ۱۶ الی ۱۸ پرونده و گواهی‌های پزشکی قانونی، دادگاه موضوع را از موارد لوث تشخیص و اجرای قرار قسامه نموده است، لذا توجه اتهام به هر دو نفر محرز است.

دادگاه با استناد به مواد ۱۶۰، ۲۹۱، ۴۴۸، ۴۶۲، ۴۸۸، ۵۴۹، ۵۵۹، ۴۵۶، ۶۵۳، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آقای م. را به پرداخت جمعاً دوازده و هفتادوپنج صدم (۷۵/۱۲) درصد دیه کامل بابت شکستگی بینی و عمل جراحی صورت گرفته، کبودی و دامیه زیر چشم راست، کبودی بینی، کبودی خلف گردن و جراحت دامیه قاعده بینی در حق شاکی و آقای م.س. را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت شکستگی دنده نهم سمت راست در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با رعایت بند “ث” ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آقای م. را به تحمل یک سال حبس و آقای م.س. را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

در مورد صدمه پارگی رباط متقاطع قدامی زانوی راست شاکی ادای سوگند ننموده است و راجع به اتهام آقای م.س. نیز ادله اثباتی کافی ارائه نشده است، لذا با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم بر برائت صادر و اعلام می‌گردد.

راجع به اعتراض شاکی نسبت به‌قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران چون قرار صادره بر اساس موازین قانونی بوده و ایراد و اشکال مؤثری که موجب خدشه بر آن گردد ارائه نشده است، با استناد به بند “ن” ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار مذکور را تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره در مورد اعتراض به‌قرار منع تعقیب قطعی است و در سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی وحدت رویه ۸۱۵: قسامه مثبت جنبه خصوصی جرم است نه جنبه عمومی آن

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۸۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
مرجع صدور: شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در این پرونده آقای … و خانم … به وکالت از آقای م. و م.س. به طرفیت آقای م.ر. و هم‌چنین آقای م.ر. به طرفیت آقای م.س. هر یک نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۳۰۰۴۵۳-۱۹/۰۵/۹۳ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به‌موجب دادنامه مذکور آقایان م. و م.س. به اتهام مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی هر یک به پرداخت دیه در حق آقای م.ر. و از بابت جنبه عمومی آقای م. به تحمل یک سال حبس و آقای م.س. به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و در خصوص اتهام آقای م.س. دایر بر ضرب‌وجرح عمدی حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادرشده است.

اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۹۳ دادگاه بدوی که صدور حکم بر اساس آن و از طریق لوث و اجرای قسامه توسط شاکی خصوصی بوده است و بر محکومیت آقایان م. و م.س. به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی که با اجرای قسامه ثابت شده است، ایرادی وارد نیست ولی لوث و قسامه فقط برای اثبات دیه مؤثر می‌باشد و نمی‌تواند با لوث و قسامه حکم بر محکومیت از جهت جنبه عمومی صادر کرد و لذا از بابت جنبه عمومی اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات از جنبه عمومی را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور آقایان م. و م.س. را از بابت جنبه عمومی تبرئه می‌نماید. و اما حکم به محکومیت آنان به پرداخت دیه صحیح بوده و ایرادی به دادنامه از این حیث وارد نمی‌باشد. و هم‌چنین حکم برائت آقای م.س. نیز صحیح و مطابق مقررات می‌باشد و اعتراض موجهی در این موارد از سوی تجدیدنظرخواهان به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان وفق بند الف از ماده ۲۵۷ مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

5/5 = (2 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=44558


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۶ دیدگاهها

  1. Avatar photo

    در موارد لوث در دادسرا، قرار صادر می شود یا پرونده به نظر دادگاه صالح می رسد؟

  2. Avatar photo

    در صورتی که در پرونده اخذ آخرین دفاعیات به نحو لوث باشد و قاضی دادسرا یا بازپرس پرونده قرار جلب به دادرسی به صورت شسته و رفته صادر کند نه به نحو لوث آیا قرار مجرمیت غیر قانونی صادر شده است یا نه؟

  3. Avatar photo

    در صورتی که در موارد لوث در دادسرا پرونده بدون اظهار نظر به منع تعقیب یا مجرمیت به نظر دادگاه صالح برسد آیا قاضی مرتکب تخلف انتظامی شده است ؟