خانه » کتابخانه » نشریات » معرفی نشریات حقوقی کشور همراه با آدرس اینترنتی آن ها
نشریات حقوقی
نشریات حقوقی

معرفی نشریات حقوقی کشور همراه با آدرس اینترنتی آن ها

علیرضا مرادی

قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
نوشته‌ها در: وکیل مرادی و قضاوت آنلاین

به هنگام تحقیق و پژوهش حقوقی، تهیه مقالات علمی و پژوهش و خاصه نگارش پایان نامه، نیاز مبرمی برای مراجعه به نسخه فیزیکی نشریات حقوقی و یا نسخه الکترونیکی آن ها در وبگاه اختصاصی احساس می شود.

در زمان های ذکرشده، مشخصات نشریاتی که دسترسی آزاد به محتوا را فراهم نموده‌اند را به همراه توضیح مختصری از نشریه و آدرس اینترنتی دسترسی به هریک تهیه که پس از بروز رسانی نشانی، جهت استفاده بازدیدکنندگان در پست حاضر منتشر  می‌شود. به مرور زمان تعداد نشریات اضافه خواهدشد.

 ضمناً پایگاه‌های استنادی که غالب نشریات حقوقی کشور در آن‌ها نمایه می شوند، به قرار زیر است:

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
مرکز منطق‌ه­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
بانک اطلاعات نشریات کشور
پایگاه مجلات تخصصی نور

فهرست نشریات حقوقی کشور با سطح دسترسی آزاد همراه با معرفی مختصر و نشانی اینترنتی آن‌ها

مجلات حقوقی

حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران با سطح دسترسی آزاد از شماره ۳، دوره ۱ سال ۱۳۸۲ به بعد

اولین شماره این مجله در سال ۱۳۸۲ با عنوان ” اندیشه های حقوقی” منتشر گردید و در سال ۱۳۸۹ عنوان آن به ” حقوق خصوصی ” تغییر یافت. در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۹ بر اساس نامه شماره ۸۹/۳/۱۱/۷۲۹۶۶ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دارای درجة علمی ـ پژوهشی گردید.

حقوق جزا و سیاست جنایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران با سطح دسترسی شماره ۱ دوره ۱ سال ۱۳۹۵

مجله “حقوق جزا و سیاست جنایی” از مجله ” اندیشه های حقوقی” برگرفته شده است . از سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نموده و عنوان قبلی آن “حقوق جزا و جرم شناسی” بوده است.

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران با سطح دسترسی آزاد از شماره ۰، دوره ۱ سال ۱۳۴۵ به بعد

نشریه مطالعات حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سطح دسترسی آزاد از شماره ۱، دوره ۲ سال ۱۳۹۰

مجلۀ حقوق تطبیقی، اولین نشریۀ ایرانی است که به طور تخصصی به «حقوق تطبیقی» پرداخته است. هشت شماره از این مجله در فاصلة زمانی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ با «عنوان نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی» به زینت طبع آراسته شد که هم اکنون نیز از منابع مهم حقوقی به شمار می‌آید . دور جدید دوفصلنامه با عنوان” مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی” از سال ۱۳۸۹ به صورت منظم چاپ می‌شود و از اردیبهشت ۱۳۹۱ به دریافت امتیاز علمی -پژوهشی نائل شد و امروز یکی از پر استنادترین مجلات رشته حقوق محسوب می شود.

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سطح دسترسی از شماره ۱، دوره ۱، سال ۱۳۹۳

این فصلنامه پیش از این با نام «فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی» منتشر می شده است . با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، موسسه جرم شناسی دانشکده متقاضی انتشار نشریه در زمینه حقوق کیفری گردید و درخواست نمود تا با انشعاب بخش جزایی مقالات فصلنامه حقوق، انتشار فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی به موسسه جرم شناسی محول گردد. پس از مکاتبات و تعیین اعضاء هیآت تحریریه، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۶۰۱۶/۱۸ /۳ با انشعاب فصلنامه حاضر از فصلنامه حقوق موافقت نمود و از بهار ۱۳۹۳ منتشر شد.

فقه مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات  معارف اسلامی دانشگاه تهران، با سطح دسترسی آزاد از شماره ۱، دوره ۴۲، سال ۱۳۸۸

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسی های دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تاسیس مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) با درجه علمی – پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم – تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ طی ابلاغیه شماره ۱۷۴۱/۱۱/۳، اعلام گردید. از این سال دانشکده الهیات و معارف اسلامی، در طول سال دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی را هر سال در دو بخش (بهار و تابستان) و (پاییز و زمستان) از بین صدها مقالات رسیده و انتخاب مقالات برتر به چاپ می رساند.

فصلنامه‌ها

تعالی حقوق فصلنامه دادسرای عمومی و انقلاب تهران با سطح دسترسی آزاد از شماره ۳، دوره ۱۸، سال ۱۳۹۶

فصلنامه مطالعات حقوق (حقوق سابق) دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران با سطح دسترسی آزاد از شماره ۱،دوره ۳۷، سال ۱۳۸۶

«فصنامه مطالعات حقوق خصوصی» پیشتر به مدت ۷ سال از بهار ۱۳۸۶ تا پایان بهار ۱۳۹۳، ۲۵ شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت ۳۶ سال از ۱۳۴۹ تا پایان ۱۳۸۵، ۷۴ شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد. به موجب آیین نامه نشریات علمی کلیه نشریات می بایست از عنوان نشریۀ علمی به جای علمی – پژوهشی  یا علمی- ترویجی استفاده نمایند. مجله تخصصی “فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی” ، نشریه علمی – پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد.

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران با سطح دسترسی آزاد از شماره ۱، دوره ۴۵، سال ۱۳۹۴

فصلنامه تخصصی مطالعات حقوق عمومی نشریه علمی – پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که پیشتر به مدت ۷ سال از بهار ۱۳۸۶ تا پایان بهار ۱۳۹۳، ۲۵ شماره با عنوان «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت ۳۶ سال از ۱۳۴۹ تا پایان ۱۳۸۵، ۷۴ شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر شده است.

با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه های مختلف رشته حقوق، موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده متقاضی انشعاب از «فصلنامه حقوق» و انتشار نشریه تخصصی و مستقل در زمینه حقوق عمومی گردید.

طبق مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۳ «فصلنامه حقوق» به سه فصلنامه مستقل مطالعات حقوق خصوصی، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی و مطالعات حقوق عمومی تبدیل شده است. از آن پس مجله مطالعات حقوق عمومی در قالب فصلنامه پذیرای مقالات پژوهشی نویسندگان در زمینه های حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد.

فصلنامه تحقیقات حقوقی (علمی-پژوهشی) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با سطح دسترسی آزاد از دوره ۲۰، شماره ۹۴۵ فراهم گردید، هرچند اطلاعات شمارگان از دوره ۱ سال ۱۳۷۳ در سایت قراردارد.

نشریه مأوی اولین نشریه داخلی قوه قضاییه که از ۲۸ تیر ۱۳۹۵ تاکنون برورزرسانی نشد!

مأموی نیوز به عنوان اولین نشریه داخلی قوه قضاییه است فعالیت خود را از ۲۴ اکتبر سال ۲۰۰۷ آغاز و تا ۱۲ مارچ سال ۲۰۱۶ ادامه داد و بعد دامنه اصلی آن «maavanews.ir» از دسترس خارج شد.
از ۱۳ جولای سال ۲۰۱۳ مجدداً با بارگذاری محتوای سابق سایت در نشانی فعلی فعالیت خود را آغاز نمود و تنها در ۲۵ اکتبر همین سال بروزرسانی شد و بعد از آن مجدداً متوقف شد!

نشریه پیام آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

سابقاً اداره کل دادگستری استان تهران نشریه وزینی با این نام منتشر می نمود که ادامه انتشار آن بنا به جهات نامعلومی متوقف گردید و حال وب سایتی با نام این نشریه زیر نظر معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ایجاد گردید.

وکیل مدافع فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان با سطح دسترسی آزاد از دوره اول، شماره ۲ سال ۱۳۹۰ به بعد

این فصلنامه به انتشار مقالات علمی حقوقی با تأکید بر مباحث حرفه ای و کاربردی اهتمام دارد. این فصلنامه از حیث تاریخچه دو دوره را پشت سر گذارده است:

الف. در اولین دوره که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ ادامه داشته، این نشریه با عنوان «مجله کانون وکلای دادگستری خراسان» جمعاً در چهار شماره منتشر شده است. امید می رود مقالات این چهار شماره، به زودی در آرشیو مقالات این وبگاه بارگذاری شده و در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

ب. در دوره جدید که از سال ۱۳۹۰ به بعد آغاز شده، نشریه کانون وکلای دادگستری خراسان در قالبی دیگر و با عنوان «فصلنامه وکیل مدافع» پا به عرصه وجود گذارده است. تا سیزدهمین شماره از این دوره (سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۳)، افزون بر مقالات علمی و ترجمه ها و سخنرانی های حقوقی، اخبار حقوقی، نقد آرا، مقالات و مباحث ادبی – تاریخی مرتبط با حقوق و همچنین قوانین تازه در فصلنامه منتشر می شد. اما از سال ۱۳۹۴ که «گاهنامه خبری تحلیلی کانون وکلای دادگستری خراسان» با مأموریت انتشار اخبار کانون وکلای خراسان و سایر جستارهای مرتبط با عالم حقوق و وکالت پا به عرصه وجود گذارد، فصلنامه وکیل مدافع نیز به انتشار مقالات علمی حقوقی منحصر و محدود شد.

دوفصلنامه‌ها

پژوهشنامه حقوق کیفری وابسته به انجمن ایرانی حقوق جزا با سطح دسترسی از شماره ۱، دوره ۱ سال ۱۳۸۹ به بعد

این مجله که به صورت دو فصل نامه و دو شماره در سال منتشر می شود، فقط مقالات تالیفی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی را بررسی می کند و مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) تنها در صورت قبول مسئولیت علمی مقاله توسط استادان راهنما یا اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر قابل بررسی است.

مجله حقوقی بین المللی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با سطح دسترسی آزاد از دوره ۱ سال ۱۳۹۳ به بعد

توسعه و تعمیق دانش حقوقی حقوق­دانان کشور در مسائل بین‌المللی انگیزه اصلی انتشار نشریه‌ای بوده است که از زمستان ۱۳۶۳ با عنوان «مجله حقوقی» به چاپ رسیده است. پنج شماره اول این نشریه بصورت فصل‌نامه و از شماره ششم به بعد، بصورت دوفصلنامه منتشر شده است.
کمیته بررسی اعتبار نشریات علمی کشور در سال ۱۳۷۶ مجله حقوقی را حائز شرایط دریافت درجه «علمی ـ ترویجی» شناخت. متعاقباً با ارتقاء سطح علمی مجله و تغییر نام نشریه به «مجله حقوقی بین‌المللی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات، نشریه مجله حقوقی بین‌المللی را از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ دارای اعتبار «علمی ـ پژوهشی» اعلام نمود.
برای سهولت دسترسی و استفاده از مقالات و اسناد بین المللی منتشره در شماره های قبلی مجله حقوقی بین المللی، لوح فشرده ۵۴ شماره این نشریه به صورت یکجا وبا قابلیت های گوناگون جستجو تهیه شده است. علاقمندان برای تهیه نسخه های چاپی موجود و لوح فشرده مجله می توانند با شماره تلفن۵-۸۸۸۲۵۰۷۱ داخلی ۱۵۹ تماس حاصل فرمایند.

دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) دانشگاه فردوسی مشهد با سطح دسترسی آزاد از دوره ۱۹ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ به بعد

حوزه مجله دانشنامه حقوق اقتصادی، علوم انسانی را شامل می شود .این مجله مقالات تخصصی در زمینه علوم اقتصادی که به نحوی با قوانین مختلف مانند حقوق و قوانین مصرف کننده، تولید کننده، تجارت، بازار، کالا، ارز، بانک، و… مرتبط باشد را مورد ارزیابی و پزیرش قرار می دهد.

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره و وکالت پرونده‌ها

همچنین ببینید

دکتر محمد آشوری

دکتر محمد آشوری

شرح حال و رزومه دکتر محمد آشوری استاد آیین دادرسی کیفری و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی ایشان

پاسخی بگذارید