نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

حل تعارض حکم خلع ید مشاعی با سند رسمی مفروزی محکوم علیه

نحوه حل تعارض بین حکم خلع ید مشاعی با سند رسمی مفروزی محکوم علیه چگونه صورت می گیرد؟

کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۶

صورتجلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ قضات شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی

موضوع: تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی

پرسش:

یکی از شرکای مشاعی زمین مسکونی با مالکیت رسمی، اقدام به طرح دعوی خلع ید مشاعی نموده است و حکم صادر و قطعیت یافته؛ با صدور اجرائیه و در اجرای احکام، محکوم علیه، اقدام به ارائه سند رسمی مفروزی در مورد تصرفات خود نموده است. ( یعنی در جریان دادرسی، خوانده اقدام به درخواست صدور سند مفروزی از اداره ثبت نموده و در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اقدام به اخذ سند رسمی نموده است) در این فرض، اجرای احکام مدنی، آیا می تواند بدون توجه به سند رسمی مفروزی، اقدام به اجرای حکم خلع ید مشاعی نماید؟

نظریه اکثریت

به استناد ماده ۲۴ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه نظر بر توقف اجرای حکم و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی بر طبق سند مفروزی صادره طبق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی داشته اند.

نظریه اقلیت

دلالت بر این داشته است که با توجه به صدور سند مفروزی موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی در جهت اجرای حکم صادره فراهم نمی باشد و می بایست نسبت به توقف اجرای حکم اقدام گردد.

نظریه هیأت عالی

با توجه به صدور و ابراز سند مفروز از سوی محکوم علیه، موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی زمین یا واحد مسکونی مورد تصرف محکوم علیه منتفی شده و در این موارد مطابق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود، تعیین تکلیف می نماید./

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

3/5 = (1 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=52978


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن