دکتر محمد علی اردبیلی
دکتر محمد علی اردبیلی

محمد علی اردبیلی

بیوگرافی دکتر محمد علی اردبیلی استاد حقوق جزا و جرم شناسی و بزهکاری اطفال

دكتر محمد علی اردبیلی، در سال ۱۳۲۶ (ش.) در تهران به دنیا آمد.

دوره ابتدایی را در مدرسه عیسی بهرامی و دوره متوسطه را با رتبه اول و ممتاز در دبیرستان رازی به پایان رساند (۱۳۴۵ ش).

در سال ۱۳۴۷ (ش) به تحصیل در دانشكده حقوق دانشگاه بروكسل بلژیك پرداخت. دوره لیسانس را با ارائه رساله «حق مجازات» در رشته حقوق جزا و جرم شناسی به پایان رساند.

در سال ۱۹۷۴ (م.) فوق لیسانس علوم جزا و جرم شناسی را با ارائه رساله «بزهكاری اطفال در حالت خطرناك» از دانشكده حقوق دانشگاه لیل فرانسه دریافت كرد. سرانجام در سال ۱۹۷۸ (م)، با ارائه پایان نامه «بزهكاری اطفال در ایران» موفق به دریافت دكترای حقوق جزا و جرم شناسی با درجه ممتاز شد.

سوابق شغلی

دکتر اردبیلی پس از بازگشت به ایران در مشاغل زیر فعالیت نمود:

دو سال به عنوان مشاور شعبه ۴۸ دادگاه عمومی تهران (اطفال و نوجوان بزهكار) به همكاری علمی مشغول بود.

مدیر كانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهكار

مدتی كارشناس شورای سرپرستی زندانهای كشور و اقدامات تامینی و تربیتی بود.

از سال ۱۳۶۳ (ش) به عضویت هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمده و از سال ۱۳۷۰ با سمت دانشیار این دانشكده به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی، بزهكاری اطفال و نوجوانان و جامعه شناسی جنایی، مشغول است.

آثار و تألیفات

دکتر محمد علی اردبیلی دارای آثار تالیفی و تحقیقی به شرح زیر می باشد:

الف- کتب

کلیات حقوق جزا، نشر میزان

حقوق جزای عمومی (سه جلد اول، دوم و سوم)، نشر میزان

معاضدت قضایی واسترداد مجرمین، نشر میزان

حمل و تحویل تحت نظارت، نشر میزان

حقوق بین الملل کیفری (گزیده مقالات یک)، نشر میزان

حقوق بین الملل کیفری (گزیده مقالات دو) نشر میزان

ترجمه کتاب جرائم و مجازاتها نویسنده سزار بكاریا ، مترجم محمد علی اردبیلی که با عنوان «رساله جرایم و مجازات ها» از نشر میزان منتشر شد

ب- مقالات

مهم ترین مقالات منتشره از دکتر محمد علی اردبیلی به شرح زیر است که برای دانلود هر یک از آن‌ها کافی است روی عنوان مقاله کلیک شود.

بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی، کامران محمودیان اصفهانی، محمدعلی اردبیلی، محمد آشوری نسرین مهرا، پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ ۱۰۹ – ۱۳۴

تأثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، محمد آبانگاه محمدعلی مهدوی ثابت محمد آشوری محمدعلی اردبیلی، مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ ۸۰۱ – ۸۲۱

تحول گرایی مرحله تحت نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم انداز تطبیقی، علی دهقانی محمد آشوری منصور رحمدل محمدعلی اردبیلی، دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲) ۸۳ – ۱۲۱

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری، عارف رشنودی محمدعلی اردبیلی، آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

الزامات مبارزه با پول شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی، توحید شفیع زاده دیزجی محمدعلی اردبیلی، دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳

اجرای کنوانسیون های بین المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران، محمدعلی اردبیلی ندا میرفلاح نصیری، حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

نظریه همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال ۱۹۹۴، محمدعلی اردبیلی عاطفه رضایی، آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی، محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی ۱۳۸۶ شماره ۴۵

تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام، محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی ۱۳۸۵ شماره ۴۳

نسل‌کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران، مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۵ شماره ۳ (پیاپی ۴۷)

 میزگرد: پیش گیری از جرم در حقوق کنونی ایران، مصاحبه شونده: محمدعلی اردبیلی سید محمد حسینی محمد فرجیها قاسم محمدی، حقوقی دادگستری پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۴۸ و ۴۹

سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف، محمدعلی اردبیلی، منبع: تحقیقات حقوقی بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۳۹

میزگرد: حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران، مصاحبه شونده: محمدعلی اردبیلی نویسنده: علی حسین نجفی عبدالرضا ایزدپناه قاسم محمدی، حقوقی دادگستری بهار ۱۳۸۳ شماره ۴۶

جرم سیاسی، محمدعلی اردبیلی، بصیرت دانشگاه آزاد سال نهم ۱۳۸۰ شماره ۲۵ و ۲۶

حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار، محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی ۱۳۷۸ شماره ۲۵ و ۲۶

گفتاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن، محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی ۱۳۷۷ – ۱۳۷۶ شماره ۲۱ و ۲۲

مسؤولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران، محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی پاییز ۱۳۷۴ تا بهار ۱۳۷۵ شماره ۱۶ و ۱۷

جایگزین های زندانهای «کوتاه مدت» در حقوق کیفری ایران، نویسنده: محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی پاییز و زمستان ۱۳۷۱ و بهار و تابستان ۱۳۷۲ شماره ۱۱ و ۱۲

شکنجه، محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی بهار و تابستان ۱۳۷۰ شماره ۹

کشتار جمعی، محمدعلی اردبیلی، حقوقی بین المللی ۱۳۶۸ شماره ۱۱

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، مترجم: محمدعلی اردبیلی، حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۷

آمار جنائی، محمدعلی اردبیلی، حق (مطالعات حقوقی و قضایی) زمستان ۱۳۶۵ شماره ۸

ترجمه الغای مجازات اعدام در مجارستان، نویسنده: تی بور هورواث مترجم: محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی پاییز ۱۳۷۲ تا تابستان ۱۳۷۳ شماره ۱۳ و ۱۴

ترجمه جامعه ی بین المللی و کشتار جمعی، نویسنده: آنتونیو کاسسه مترجم: محمدعلی اردبیلی، تحقیقات حقوقی بهار و تابستان ۱۳۷۱ شماره ۱۰

منابع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی و کتاب چهره‌ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، عباس مبارکیان، چاپ اول، انتشارات پیدایش، تابستان ۱۳۷۷

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code