نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی

دعوای مطالبه وجه چکی که به نمایندگی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود را می توان علیه نماینده و شخص فوق اقامه کرد

۲۹۰

شماره پرونده ۱۶۸۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۸۹

سئوال:

چکی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است، حال آیا دعوی‌شده از طرف خواهان باید بطرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا بطرفیت یکی از آنها؟

نظریه مشورتی شماره ۷۸۷۳/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«در مواردی که مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده  و در اختیار شخص ثالث قرارداده باشند، با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً  مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب، دارنده چک می­تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید.»

منبع: روزنامه رسمی، سال شصت و هشت، شماره ۱۹۷۸۳، ویژه نامه شماره ۵۴۲، پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۱

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید