نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

ساخت و ساز غیر مجاز پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

عنصر قانونی ساخت و ساز غیر مجاز پس از اجرای حکم قطعی رفع تصرف عدوانی همراه با نقض دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی آن

کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۹۸

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ قضات شهر نیشابور در استان خراسان رضوی

موضوع: جرم انگاری اقدام به ساخت و ساز پس از صدور حکم به رفع تصرف عدوانی

پرسش:

چنانچه در دعوی تصرف عدوانی متعاقب صدور حکم به رفع تصرف و اجرای آن، مجددا متهم اقدام به تصرف و ساخت و ساز نماید و حسب شکایت مجدد دستور موقت مبنی بر توقف عملیات صادر شود و با حضور مامورین در محل، عملیات اجرایی و ساخت و ساز متوقف، لکن با ترک صحنه توسط مامورین ساخت و ساز ادامه یابد، آیا این موضوع از مصادیق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؟ راهکار قانونی چیست؟

نظریه اتفاقی

با عنایت به اینکه در زمان حضور مامورین در صحنه حمله یا مقاومتی نسبت به ایشان صورت نگرفته است لذا اقدام بعدی متهم در ادامه ساخت و ساز نمی تواند از مصادیق این ماده باشد. به نحوی که صراحت ماده دلالت بر این دارد که حمله یا مقاومت در حین انجام وظیفه نسبت به ایشان می بایست صورت پذیرد و لذا با احراز سایر شرایط در این موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حاکم خواهد بود.

نظریه هیأت عالی

در صورتی که به موجب حکم قطعی رفع تصرف انجام گردیده، موضوع از مصادیق ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد

منبع: سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید