شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

شرایط اقامه دعوی علیه شرکت تجاری منحله

در دادخواست علیه شرکت تجاری منحله، باید در ستون خونده بعد از نام شرکت عبارت «در حال تصفیه» و سپس نام مدیر یا مدیران تصفیه به عنوان نماینده آن شرکت قید شود

چکیده: در دادخواست به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه باید پس از نام شرکت عبارت « در حال تصفیه» قید شود وگرنه دعوی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۴۲۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۵/۷
مرجع صدور: شعبۀ ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای (ف. ن. ز. م.) با وکالت آقای (م. ر. ع.) به طرفیت شرکت ف. به وکالت (ث.) به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و با عنایت به آگهی روزنامه رسمی که حکایت از انحلال شرکت خوانده داشته و حسب ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه دعوی می بایست به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود.

بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام می گردد. رأی صادره وفق مقررات قابل تجدیدنظر است.

 رئیس شعبۀ ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهرا ن

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۶۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
مرجع صدور: شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (م.ر. ع.) به وکالت از آقای (ف. ن. ز. م.) به طرفیت شرکت (ف.) به وکالت (ث.) به نمایندگی مدیر تصفیه آقای (ه. ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۲۸ مورخ ۹۱/۵/۷ صادره از شعبۀ ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بر صدور حکم ورشکستگی شرکت یاد شده را رسیدگی و به لحاظ اینکه شرکت منحل اعلام شده نتیجه گیری نموده دعوی ورشکستگی باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود،

دادگاه، با التفات به اوراق پرونده [احراز می نمایدکه] شرکت تجدید نظر خوانده بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، منحل اعلام شده و در حال تصفیه [است]، و در چنین وضعیتی تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت برای تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده، منتهی به همه حال باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه» قید شود و به نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز اشاره شود، در حالی که در دادخواست ابتدایی به عبارت در حال تصفیه، در ستون خوانده دعوی اشاره نشده علی هذا مستنداً به مواد ۱۹۹، ۲۰۶، ۲۰۸ و ۲۱۱ لایحه [قانونی] اصلاحی [قسمتی از] قانون تجارت و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی و نتیجتاً قرار معترضٌ عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبۀ ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

عنوان دوم

سئوال:

متن سئوال

نظریه مشورتی سال ۱۳۹۶ کارگروه علمی دادستانی کل کشور

متن نظریه

جدیدترین مطالب را در کانال تلگرامی و خبرنامه ایمیلی دریافت کنید.

جستجوگر مطالب سایت و انجمن

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=57147


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1735 مطالب

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید