نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

ایجاد وب سایت تبلیغاتی بدون مجوز جهت مراکز آزمایشگاهی و درمانی

آیا ایجاد وب سایت تبلیغاتی بدون مجوز از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معرفی مراکز آزمایشگاهی و درمانی جرم است؟

شماره پرونده: ۴۰-۱۸۲-۹۸ک

سئوال:

ایجاد وب سایت نیاز به اخذ مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

آیا ایجاد وب سایت سامانه الکترونیکی در زمینه معرفی آزمایشگاه ها و مراکز مجاز درمان در منزل که دارای پروانه فعالیت از وزارت بهداشت و درمان می باشند، مستلزم اخذ مجوز از وزرات بهداشت می باشد؟

در صورتی که چنین وب سایتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ایجاد شود و اقدام به فعالیت تبلیغی برای شناساندن مراکز آزمایشگاهی و درمانی مذکور نماید، آیا از مصادیق تأسیس مؤسسه پزشکی غیر مجاز است و آیا فعالیت انجام شده در وب سایت مذکور از مصادیق بزه مداخله در امور پزشکی محسوب می گردد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«بازگشت به استعلام فاقد شماره موره ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ به شماره ثبت وارده ۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این داراه کل به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- اظهارنظر در این خصوص که فعالیت در بستر مجازی و از جمله فعالیت تبلیغاتی برای آزمایشگاه یا مرکز مجاز درمان در منزل منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی می باشد یا خیر، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

۲- با توجه به مواد یک و سه «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داوریی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی» و هم چنین معنای عرفی و لغوی عبارات تأسیس (ایجاد) مؤسسه پزشکی و مداخله در امور پزشکی، ایجاد وب سایت یا فعالیت تبلیغی در بستر فضای مجازی برای شناساندن مراکز آزمایشگاهی و درمانی فاقد مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ذیل عناوین یادشده قرار نمی گیرد.»

دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید