کودک بی سرزمین

کودک بی سرزمین

به گزارش سازمان ملل، هر سال هفتاد هزار کودک بدون سرزمین در جهان متولد می شوند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید، در هر ده دقیقه یک کودک بی سرزمین بدنیا می آید. به گزارش سازمان ملل، در سی کشور جهان کودکان بدون سرزمین، از حداقل امکانات پزشکی محروم اند. آنچنان که در بیست کشور حتی به آنها واکسن هم زده نمی شود و مشکلاتی مثل محرومیت از خدمات درمانی و تحصیلات، آینده این کودکان را تهدید می کند.کمیساریا پناهندگان در نظر داشت که تا سال ۲۰۲۵ یعنی ۹ سال دیگر هیچ کودک بی سرزمینی باقی نماند. اما آمار و ارقامی که حالا اهداف دستیافتی گذشته آن را ناممکن کرد و شایدآرزویی دست نیافتنی باشد.

کودک بدون سرزمین به کودکی گفته می شود که فاقد سرزمین، تابعیت و شناسنامه ای که هویت و تابعیت وی را معین کند، هست.بحران سوریه موضوع کودکان بی تابعیت تشدید و تا حدی پیچیده کرده است.

درگیری داخلی در کشور سوریه به پنجمین سال خود رسید و ثمره آن حدود چهار میلیون نفر پناهجو (۱) به کشورهای همسایه مثل ترکیه، لینان و اردن و اروپا است. ادامه جنگ در سوریه نه فقط گذشته و حال این کشور که شاید آینده آن را هم تاریک کرده باشد. خشنونت بی پایان و سردرگرمی جامعه جهانی، سازمان های بین المللی را نگران نسل های بعدی این کشور کرده است. کودکان سوری امروز محور گزارش های هشدارآمیز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است. کودکانی بعضاً بی سرپرست که حالا بدون سرزمین هم شده اند. بدون شناسنامه ای که هویت و ملیت آنان را مشخص کند. مسئله ای که شاید آنان را از بهداشت، درمان و طبیعاً یک زندگی ساده محروم کند.

کمیساریای عالی سازمان ملل می گوید در چهار سالی که از جنگ سوریه گذشته است، حدود ۴ میلیون آواره (۲) مجبور به ترک سوریه شدند و در این جمع، از هر چهار خانواده یکی بدون پدر شد. بسیاری از کودکانی که در اردوگاههای پناهجویان خارج از سوریه بدنیا می آیند نه تنها برای گرفتن اوراق هویت از کشور محل تولد مشکل دارند، بلکه طبق قوانین فعلی سوریه، شاید هیچگاه کارت شناسایی سوری هم دریافت نکنند، زیرا طبق این قوانین فقط پدر خانوده است که می تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد. اما حال که برخی از کودکان سوری پیش از تولد، پدرشان را از دست داده اند و خارج از این کشور بدنیا آمدند، با آینده ای مبهم روبرو هستند.البته مهاجران (۳) آن کشور هم ممکن است به همن مشکل دچار شوند.

پیشنهاد سازمان ملل برای رفع موقت این مشکل به کشورهای پناهجو این که، این کشورها قوانین خود را برای فرزندان مهاجران تغییر دهند و همچنین دستکم کودکی که در آن کشور بدنیا آمده را بدون توجه به نژاد و مذهبش رسماً به چشم فرزند خود نگاه کند!.

زیرنویس:

(۱) پناهجو به کسی گفته می شود که به علت نظام سياسي حاکم در کشور خود از آن کشور خارج مي شود.

(۲) آوراه به کسي گویند که بدون دخالت نيروي دولت در اثر شرايط جوي و بلاياي سماوي از کشور خارج مي شود.

(۳) مهاجر به کسي گفته می شود که براي يک زندگي بهتر از زندگيِ داخل کشور خود، از آن خارج مي شود.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید