نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

ماهیت حقوقی اذن در ساخت خانه

اذن به دیگری در ساخت خانه در ملک خود، موجد حق انتفاع است و بر خلاف اذن ساده تا زمان بقاء خانه قابل رجوع نیست

کد نشست ۱۳۹۸-۶۶۷۰

صورتجلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ قضات شهر طوالش

موضوع: رجوع از اذن تصرف مالکانه و تحقق جرم تصرف عدوانی در رابطه ابوت

پرسش:

شخصی به پسرش اذن می دهد که در ملک او خانه ای درست کند لکن بعد از ساخت خانه و گذشت چند سال، علیه او شکایت تصرف عدوانی نموده و مدعی است که به موجب اظهارنامه یا به وسیله شهادت شهود از اذن خود رجوع و مراتب را به اطلاع پسرش رسانده است و از این تاریخ، تصرف پسرش عدوانی است.

آیا اساساً این عمل جرم است و متهم قابل تعقیب کیفری است یا خیر؟ آیا صاحب ملک (پدر) می تواند دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی نماید؟

نظریه اکثریت

مهر چند از ابتدا تصرف پسر عدوانی نیست ولی بعد از ارسال اظهارنامه و ابلاغ و امتناع فرزند تصرف عدوانی محقق است و ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین موضوع است.

نظریه اقلیت

این عمل جرم نیست و پدر نمی تواند علیه پسر شکایت تصرف عدوانی نماید، طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی نیز فاقد توجیه قانونی است زیرا اذن در انتفاع با حق انتفاع تفاوت دارد و هر چند در سؤال کلمه اذن آمده ولی بنظر می رسد برای پسر حق انتفاع به وجود آمده و هر چند که اثر اذن اباحه است لکن در سؤال مذکور حق انتفاع ایجاد شده است و حداقل این است مادام که خانه وجود دارد، حق انتفاع برای پسر باقی است.

نظریه هیأت عالی

با توجه به این که برای متصرف حق انتفاع ایجاد شده، نظریه اقلیت صائب است.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید