کانون سردفتران و دفتریاران
کانون سردفتران و دفتریاران

تنظیم سند توکیل در اقرار برای دعاوی و غیر دعاوی

تنظیم سند توکیل در اقرار برای غیر دعاوی و اقرار با وکالت وکیل دارای اختیار در دعاوی، فاقد ممنوعیت قانونی است

نظریه مشورتی شماره ۹۷۲۰/۵۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲ کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران

بسمه تعالی

دفتر محترم اسناد رسمی شماره ۲۳ قم

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۸۷ مورخ ۹۷/۶/۱۴ موضوع در جلسه مورخ ۹۷/۸/۱ کمیسیون حقوقی دفتر کانون مطرح و نظریه مشورتی دفتر مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

با عنایت به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر این که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضا کننده اعلام نمایند.

نظر به این که حکم تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به وکالت در دعاوی داشته و در غیر دعاوی توکیل اقرار با هیچیک از موارد فوق الذکر مغایریتی ندارد، لذا تنظیم سند اقرار با وکالت وکیل دارای اختیار فاقد ممنوعیت و ضمنا طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران

محمد عظیمیان

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید