نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط صدور اجراییه ثبتی سند رهنی بانک (نظریه ۱۳۲۶)

صدور اجراییه نسبت به تعهدات اسناد رهنی بانک با مبلغ معین و جریمه مقرر ممکن ولی راجع به تعهدات مشروط، مجمل و مبهم ممنوع است

سئوال:

شماره پرونده ۹۵-۵۹-۸۷۱

استعلام

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم  میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۲۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی [مصوب] رئیس قوه قضاییه، ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد رسمی راجع به دیون  و اموال منقول، بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال، صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود، بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد

ضمنا ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و تبصره ذیل آن مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرایی قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تأدیه را بیان نموده، بنابراین در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نکات مذکور باشد امکان صدور اجراییه وجود دارد.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=67554


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن