شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

توبه متهم قبل از اثبات جرم مصرف مسکر

توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب مسکر، اقرار ضمنی محسوب و استناد قاضی به آن برای سقوط حد شرعی، منوط به ذکر مستند علم در رأی است

چکیده:

۱- توبه متهم قبل از اثبات جرم، اقرار ضمنی به شرب خمر تلقی و موجب محکومیت به حد است.

۲- در مواردی که احراز توبه و ندامت متهم مستند به علم قاضی است، دادگاه موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

شماره دادنامه: ۰۱۴۲۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۱۷
مرجع صدور: شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

متن رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. پ. آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به شرب خمر، با توجه به این‌که متهم قبل از اثبات جرم و اقرار عندالحاکم به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ بیان داشته است که توبه نموده و به خدای خود قول داده است که دیگر مرتکب این عمل نگردد، و با عنایت به نحوه دفاعیات وی و احتمال صدق ادعایش که محمول بر صدق می‌باشد و توبه و ندامت و اصلاح وی از نظر این شعبه محرز است، فلذا به استناد ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به سقوط حد از نامبرده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۴۲۲
تاریخ صدور:  1393/04/04
مرجع صدور: شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاونت دادستان محترم تهران و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به اسقاط حد از متهم آقای ع.پ. در مورد شرب خمر انتسابی به متهم موضوع کیفرخواست شماره ۴۶۹۹/۹۲۱۰-۱۱/۱۲/۱۳۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، با توجه به مستندات و دلایل مشروحه در آن به استناد اعلام توبه نمودن متهم صادر شده که از رأی مذکور به شرح تجدیدنظرخواهی ثبت شده به شماره ۴۱۰۰۱۰۶-۲۷/۱۲/۱۳۹۲ به عمل آمده و توضیح داده شده است

صدور حکم مذکور مستند به احراز علم قاضی صادرکننده رأی بدون توجه به مدلول مواد ۲۱۱ تا ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مستند صدور بوده در صورتی که اتهام متهم با توجه به محتویات پرونده و این‌که ادله موجود در پرونده و اقرار صریح متهم و حتی توبه وی به طور ضمنی حاکی از مصرف مسکر متهم و علم و آگاهی وی از حرمت و موضوع آن (مشروب الکلی) دارد و ارتکاب جرم از سوی متهم محرز می‌باشد.

و [این] دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد اظهارات متهم در بازجویی‌های معموله از وی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی معاون دادستان محترم تهران و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران و مفاد مندرجات رأی تجدیدنظرخواسته و ادله صدور آن بر مبنای اظهار ندامت متهم از شرب خمر با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی، مستنداً به مدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، آقای ع. پ. را به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عنوان دوم

سئوال:

متن سئوال

نظریه مشورتی سال ۱۳۹۶ کارگروه علمی دادستانی کل کشور

متن نظریه

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=67991


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن