شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

قرار رد درخواست جبران خسارت ایام بازداشت بی جهت متهم

گواهی قطعیت دادنامه برائت متقاضی درخواست جبران خسارت ایام بازداشت بی جهت متهم از دلایل مثبت درخواست است

چکیده: گواهی قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت متقاضی جبران خسارت و در صورت ادعای از دست دادن درآمد به جهت بازداشت، مدرک مؤید شغل و درآمد وی از دلایل مثبت درخواست است و در صورت عدم ارائه درخواست رد می شود.

شماره دادنامه: ۱۷

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۷/۴

مرجع صدور: کمیسیون جبران خسارت استان تهران

خواهان: م.ا

خوانده: کمیسیون جبران خسارت استان تهران

خواسته: مطالبه خسارت ناشی از بازداشت

گردشکار: اعضاء کمیسیون پس از تشکیل جلسه رسیدگی با بررسی درخواست مدارک و مدارک ابرازی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی کمیسیون

در خصوص درخواست آقای م. ا. فرزند ح. با وکالت ع. ج. مبنی بر جبران خسارت ایام بازداشت به اتهام سرقت مقرون به آزار که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۴۰۱۷۷ مورخه ۹۴/۵/۱۹ صادره از شعبه ۱۱۵۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر برائت مشارالیه از اتهامات گردیده،

با توجه به مدارک ابرازی، نظر به اینکه وکیل نامبرده در مهلت مقرر مدارک مربوط به قطعیت رای ابرازی و نیز مربوط به شغل و درآمد متقاضی را ارائه ننموده است، لذا کمیسیون به جهت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی، قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می نماید.

رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت می باشد.

رئیس و اعضاء کمیسیون جبران خسارت استان تهران

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 2٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید